Prejsť na obsah

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

2minút, 40sekúnd
Akadémia Košice, n.o.
Bačíkova 7, 040 01 Košice, Tel.: +421 945 459 655, Tel./VoIP: +421 55 234 3501
English version

Klinika v oblasti vedeckého bádania rieši výskumné projekty v oblasti tvrdých zubných tkanív a ich náhrad. Riešením projektov CEBT, POKIMP, KEGA sa zaradila do skupín významných pracovísk pre regeneračnú medicínu v tuzemsku aj v zahraničí. Na výskumnom projekte KEGA pracujú odborníci doc. Tetyana Pyndus, CSc. a MuDr. Adriána Petrášová.

Vedecko – výskumná činnosť v základnom klinickom odbore stomatológie, zubné lekárstvo, maxilofaciálna chirurgia v spolupráci s výskumnými pracoviskami Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácií v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach (Strojníckou fakultou), Ústavmi a klinikami UPJŠ LF v Košiciach a zahraničnými spolupracovníkmi sa zameriava predovšetkým na nosné programy výskumu: choroby zubov, diagnostika, prevencia a liečba. Výskum aplikácie materiálne a ich rekonštrukčné, regeneračné a reštauračné možnosti choroby mäkkých tkanív ústnej dutiny.

Diagnostika, prevencia a liečba v synchronizácií polymorbitit a konzumácií potravín, liekov, zlozvykov, parafunkcii návykov, znečisteného životného prostredia a ovzdušia.

Choroby podmieňujúce vznik nádorov v oblasti úst tváre /diagnostika, prevencia, liečba/. Regeneračným, reparačným, rekonštrukčným moderným trendom po strate zubov, mäkkých a kostných tkanív tváre. Regenerácia a hojenie defektov s využitím mezenchymalných kmeňových buniek a rastových faktorov.

Oznamy


Študuj na UPJŠ