UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Akadémia Košice, n.o.
Bačíkova 7, 040 01 Košice, tel.: (+421 55) 945 459 655
English version
 

Stomatologická klinika sa zameriava predovšetkým na diagnostiku, prevenciu a liečbu chorôb zubov, chorôb ústnej dutiny, vrátane nádorov, úrazov a anomálií.

Pre špecializovanú špičkovú diagnostiku, prevenciu a liečbu chorôb sú určené odbory: čeľustná ortopédia, záchovná stomatológia, protetická stomatológia, dentoalveorálna chirurgia, detská stomatológia a parodontológia.

Maxilofaciálna chirurgia sa zaoberá chorobami a traumatológiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti, ich prevenciou, diagnostikou, terapiou a rehabilitáciou.

Jednodňová chirurgia spočíva v poskytovaní liečebných chirurgických výkonov v oblasti tváre a ústnej dutiny odborníkmi maxilofaciálnej a plastickej chirurgie a otorinolaryngológie so zabezpečením realizácie jednodňovej chirurgii do 48 hodín.

Klinika sa taktiež zaoberá výukovo-vzdelávacou činnosťou pre študentov UPJŠ LF v odbore zubné lekárstvo, a to v rámci špecializačných odboroch maxilofaciálna chirurgia, čeľustná ortopédia, plastická chirurgia, otorinolaryngológia, traumatológia a v certifikovaných odboroch dentoalveolárna chirurgia a implantológia.

Oznamy

Posledná aktualizácia: 06.11.2019