Prejsť na obsah

História výučbovej základne

2minút, 17sekúnd

Centrum prenatálnej diagnostiky poskytuje od roku 2007 komplexné služby v ultrasonografickej, biochemickej a genetickej diagnostike vrodených vývojových chýb plodov. Zaoberáme sa aj ultrazvukovou diagnostikou gynekologických ochorení / myómy, cysty, zhubné nádory ženských pohlavných orgánov vrátane vyšetrenie lymfatických uzlín, moč mechúra, dostupných črevných kľučiek, diagnostikou neplodnosti / ultrazvuková diagnostika priechodnosti vajíčkovodov, 3D hysteroskópia/ pooperačnými kontrolami, ale i bežnými preventívnymi ultrazvukovými vyšetreniami vrátane ultrazvuku prsníka.

Zabezpečujeme komplexnú činnosť pre všetky privátne gynekologické ambulancie ako aj nemocnice Košického a Prešovského kraja, často však naše služby vyhľadávajú pacientky prakticky z celého Slovenska, raritou nie sú ani zahraničné klientky – komunikujeme v angličtine, ruštine, maďarčine.

Pracovníci nášho centra sú špičkami v odbore ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve a fetálnej medicíne s obrovskými dlhoročnými skúsenosťami nadobudnutými prácou na Slovensku a v zahraničí. O najvyššej kvalite svedčí aj množstvo prednášok, seminárov a publikácii v renomovaných odborných zahraničných časopisoch / viď publikačná činnosť/, on line spolupráca s tými najlepšími zahraničnými odborníkmi s možnosťou individuálnej konzultácie v prípade potreby na počkanie -ale hlavne tisíce spokojných mamičiek.

Naše centrum je vybavené svetovo najmodernejšou 3D/4D ultrazvukovou technikou na Slovensku.

Naším cieľom je poskytnúť odbornú, erudovanú, komplexnú zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí s ľudským a individuálnym prístupom k pacientkám. Samozrejmosťou je predstaviť vám vaše ešte nenarodené babätko v 3D/4D obraze a potešiť sa z jeho úsmevu, pohybov, tiež viesť dialóg a odpovedať na otázky oboch rodičov a akceptovať ich osobitné požiadavky.

Našim poslaním je neustále zdokonaľovať naše služby v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti. Chceme, aby stres pacienta bol po príchode do našich zariadení minimálny, jeho pobyt prijemný a aby sa plný zdravia a krásy mohol vrátiť k svojej rodine a blízkym. Odborný personál v spojení s kvalitným vybavením a prístrojmi sú zárukou plnej spokojnosti. Odborný personál v spojení s kvalitným vybavením a prístrojmi sú zárukou plnej spokojnosti. Tešíme sa na Vašu skorú návštevu. Vaše centrum prenatálnej diagnostiky.

prof. MUDr. Róbert DANKOVČÍK, PhD., MPH prof. MUDr. Róbert DANKOVČÍK, PhD., MPH
MUDr. Svetlana JÁNOŠOVÁ MUDr. Svetlana JÁNOŠOVÁ
foto MUDr. Stela MURANSKÁ

Študuj na UPJŠ