Prejsť na obsah

Klinika geriatrie a ošetrovateľstva

1minút, 3sekúnd
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.
Strojárenská 13, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 682 4219, fax: +421 55 682 4218
English version

Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach je súčasťou siete pracovísk odboru geriatrie a poskytuje nadregionálnu starostlivosť pacientom starším ako 65 rokov. Hlavnou náplňou Kliniky geriatrie a ošetrovateľstva (po jej inštitucionalizácii a rozvinutí činnosti k 1.11.2004) je poskytovanie liečebne preventívnej starostlivosti jedincom starším ako 65 rokov so zameraním prevažne na interné ochorenia, najmä tým, ktorí vzhľadom na výraznú polymorbiditu vyžadujú komplexnejší prístup. Ambulantná starostlivosť je zabezpečená geriatrickou, diabetologickou ambulanciou, ambulanciou všeobecného lekára, Centrom pre výskum a liečbu hypertenzie.

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečujeme pregraduálnu výuku internej medicíny doktorského štúdia- interná propedeutika, geriatria /geriatrics, kardiológia a arytmológia, klinická hypertenziológia. Liečebno-preventívna starostlivosť lôžkovej časti je zameraná na nemocničnú starostlivosť o geriatrických a dlhodobo chorých pacientov, rehabilitáciu a hospicovú starostlivosť.

Vo vedeckej oblasti sa klinika venuje najmä geriatrickým špecifikám kardiovaskulárnych ochorení – prioritne artériovej hypertenzii a chronickému srdcovému zlyhávaniu, poruchám rytmu.


Študuj na UPJŠ