UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Interná klinika

Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
English version
 

Interná klinika LF UPJŠ je klinickým pracoviskom pre výučbu študentov LF UPJŠ v odbore vnútorné lekárstvo od roku 2013.  

Klinika poskytuje primárnu lôžkovú  starostlivosť   na 61 lôžkach  a 7 lôžkach JIS Internej kliniky  a ambulantnú starostlivosť v 7 odborných ambulanciách: interná ambulancia, kardiologická ambulancia, gastroenterologická  a hepatologická ambulancia, endokrinologická ambulancia,  reumatologická a osteologická ambulancia, angiologická ambulancia,  diabetologická ambulancia.

 

Ambulantná časť Internej kliniky:

Osteocentrum

Osteocentrum je krajské pracovisko zamerané na diagnostiku, prevenciu a liečbu metabolických ochorení kostí, hlavne osteoporózy.   Je konzultačným pracoviskom pre ostatné osteologické ambulancie kraja. Vyšetrenie pozostáva z klinického vyšetrenia lekárom - osteológom, laboratórneho, röntgenologického a osteodenzitometrického vyšetrenia.

DXA denzitometria: základné vyšetrenie oblasti bedrového kĺbu a chrbtice, bočné vyšetrenie chrbtice-morfometria, vyšetrenie denzity v oblasti predlaktia, vyšetrenie denzity v oblasti bedrových kĺbov aj pri osteosyntéze resp. TEP, vyšetrenie denzity ľubovoľnej oblasti skeletu, body composition – zloženie tela (kosť, sval, tuk).

Osteocentrum je jedným z 5 indikačných centier pre osteoanabolickú liečbu ťažkej osteoporózy (Košice-Šaca, Banská Bystrica, Piešťany, Ľubochňa, Bratislava).

V rámci programu starostlivosti o športovcov (Nemocnica je od r. 2016 FIFA center of excellence, ako jediné na Slovensku) vykonáva u športovcov vyšetrenie BODY COMPOSITION – zloženie tela (kosti, svaly, tuk).

Činnosť reumatologickej  ambulancie je zameraná  na komplexnú diagnostiku a liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických chorôb.

Ambulancia je krajskou reumatologickou poradňou pre košický kraj.

Pravidelne v dvojročných intervaloch je spoluorganizátorom celoštátneho odborného podujatia Osteofórum.

Personálne obsadenie:   MUDr. Soňa Tomková, PhD.
MUDr. Zuzana Lörinczová

Prístrojové vybavenie: ultrazvukové vyšetrenie kĺbov, DXA denzitometria

Gastrocentrum, Hepatologická ambulancia

Poskytuje kompletnú  starostlivosť o pacientov s ochorením GIT-u, diagnostiku, preventívnu starostlivosť, liečbu a dispenzár.

Realizuje sa diagnostika  a liečba chorôb pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, ako aj ochorení pečene, žlčníka a pankreasu, vrátane videokolonoskopie, videogastroskopie, polypektómie, argónplazmakoagulácie.

Personálne obsadenie :  MUDr. Štefan Mucha – zástupca primára Internej kliniky
MUDr. Petra Žemberová
MUDr. Táňa Hudáková
MUDr. Tomáš Kollár

Prístrojové vybavenie:  videogastroskopia, videokolonoskopia

               Kardiologická ambulancia pre dospelých a deti

Poskytuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku a liečbu pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami (EKG vyšetrenia, echokardiografické vyšetrenia (vrátane transezofágového), záťažové EKG vyšetrenie (ergometria), 24 hodinové EKG Holter monitorovanie, 24 hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku).

V rámci programu starostlivosti o športovcov (Nemocnica je od r. 2016 FIFA center of excellence, ako jediné na Slovensku) vykonáva u športovcov preventívne EKG vyšetrenie rizika náhlej srdcovej smrti.

Personálne obsadenie:  MUDr. Natália Vaňová
MUDr. Zuzana Kočišová
MUDr. Peter Kužma
MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD. - detská kardiológia

Prístrojové vybavenie:  EKG, 24 hod EKG ambulantné Holter monitorovanie, záťažové EKG vyšetrenie, EKG vyšetrenie rizika náhlej smrti u športovcov, ECHOKG (aj TE)

Angiologická ambulancia

Angiologická ambulancia je zameraná na prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb tepien, žíl a lymfatických ciev: periférne arteriálne ochorenia (zužovanie tepien), chronická vénová choroba (kŕčové žily) a ich komplikácie a lymfatické opuchy.

Personálne obsadenie:  MUDr. Michala Tušíková
MUDr. Ľubomír  Špak, MPH

Prístrojové vybavenie: ultrazvuk ciev

Diabetologická ambulancia

Realizuje sa komplexná diagnostika,  liečba a dispenzár všetkých typov cukrovky  (I.typ, II.typ, sekundárna cukrovka)

Personálne obsadenie :  MUDr. Ivan Skalina – primár Internej kliniky
MUDr. Kamila Babjaková
MUDr. Monika Rudíková

Endokrinologická ambulancia

Poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami  endokrinného systému.

Personálne obsadenie:   Prof. MUDr. Mária Tajtáková, PhD.
MUDr. Zuzana Semanová, PhD.
MUDr. Lenka Filipová

Interná ambulancia

Poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami, vrátane predoperačných vyšetrení.

Personálne obsadenie  :  MUDr. Ladislav Kaptur

Prístrojové vybavenie: EKG, záťažové EKG vyšetrenie, ECHOKG

Posledná aktualizácia: 12.05.2017