Prejsť na obsah

MUDr. Beatrica Köváryová

0minút, 27sekúnd
MUDr. Beatrica Köváryová – všeobecná ambulancia pre dospelých
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
English version
 

Výučbová základňa zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetu Všeobecné lekárstvo a Odborná prax zo všeobecného lekárstva v piatom ročníku štúdia medicíny a General Medicine 5th year, podieľa sa na programe Erazmus+. Je akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo v rámci rezidentského programu.


Študuj na UPJŠ