UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny

Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
English version
 

Posledná aktualizácia: 13.10.2016