UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika rádioterapie a onkológie

Východoslovenský onkologický ústav, a. s.
Rastislavova 43, 041 91 Košice, tel.: (+421 55) 613 5502, fax: (+421 55) 613 5504
English version
 

Klinika rádioterapie a onkológie sa zaoberá nechirurgickou liečbou zhubných nádorov. Nechirurgická liečba zhubných nádorov pozostáva z aplikácie rádioterapie a systémovej liečby (cytostatická liečba, hormonoterapia, aplikácia modifikátorov biologickej odpovede). Kľúčovým zameraním pracoviska je optimálna kombinácia rádioterapie a cytostatickej liečby u karcinómov mliečnej žľazy, karcinómov hlavy a krku, karcinómov pľúc a gynekologických malignít. Pracovisko je zapojené do viacerých medzinárodných multicentrických štúdií overovania účinnosti nových antineoplastických látok.

Posledná aktualizácia: 17.10.2013