Prejsť na obsah

Klinika srdcovej chirurgie

1minút, 0sekúnd
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: +421 55 789 1213
English version

Klinika srdcovej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného programu všeobecného lekárstva v slovenskom i anglickom jazyku, je akreditovaným pracoviskom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia. Podieľa sa na doktorandskom štúdiu v internej a externej forme.

Plní program vedecko – výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu ischemickej choroby srdca, chlopňových chýb a ďalších (vrodené, získané) ochorení srdca. Klinika, ako súčasť VÚSCH, a. s. – jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami), poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením srdca pre všetky regióny SR.

Úradné hodiny

doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
prednosta Kliniky srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

Termín návštevy nahláste vopred u asistentky kliniky
tel.: +421 055 / 789 1220
e-mail: amasarikova@vusch.sk
email pre komunikáciu so študentmi:
kschmedic@vusch.sk


Študuj na UPJŠ