UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika srdcovej chirurgie

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 789 1213
English version
 

Klinika srdcovej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného programu všeobecného lekárstva v slovenskom i anglickom jazyku, je akreditovaným pracoviskom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia. Podieľa sa na doktorandskom štúdiu v internej a externej forme.

Plní program vedecko - výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu ischemickej choroby srdca, chlopňových chýb a ďalších (vrodené, získané) ochorení srdca. Klinika, ako súčasť VÚSCH, a. s. – jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami), poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením srdca pre všetky regióny SR.

 

Úradné hodiny

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. prof.
prednosta Kliniky srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

Termín návštevy nahláste vopred u asistentky kliniky
tel.: +421 055 / 789 1210
e-mail:
veronika.cigasova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 07.04.2020