Prejsť na obsah

Aktuálne výzvy a ponuky

0minút, 57sekúnd

Výzvy na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility (ŠTUDENTI)

  • Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2023/2024
    • Študentská mobilita: Erasmus+ ŠTÚDIUM
    • Študentská mobilita: Erasmus+ STÁŽ 

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ krátkodobé mobility (DOKTORANDI)

  • Výzva pre doktorandov na podávanie prihlášok na krátkodobú mobilitu v rámci programu Erasmus+

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility (ZAMESTNANCI)

Ponuky na vzdelávacie aktivity v zahraničí

Ponuky na stáže, letné školy, podujatia

Štipendijné programy


Študuj na UPJŠ