Prejsť na obsah

Aktuálne výzvy a ponuky

1minút, 9sekúnd

Výzvy na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility (ŠTUDENTI)

Katalóg mobilitných možností

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ krátkodobé mobility (DOKTORANDI)

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility (ZAMESTNANCI)

Ponuky na vzdelávacie aktivity v zahraničí

Ponuky na stáže, letné školy, podujatia

Štipendijné programy


Študuj na UPJŠ