Prejsť na obsah

Krátkodobé mobility pre doktorandov

1minút, 0sekúnd

Krátkodobé mobility pre doktorandov – ŠTÚDIUM

 • Všeobecné informácie:
  • Dĺžka mobility: 5-30 dní, pričom v prípade krátkodobej mobility pre doktorandov nie je povinná virtuálna časť
  • Learning Agreementy (rovnaké (online) tlačivo ako v prípade dlhodobej mobility) sa vypisujú najprv v papierovej podobe a potom je potrebné, aby študenti pripravili aj online verziu cez platformu Online Learning Agreement, alebo cez Erasmus aplikáciu
  • Mobilita doktorandov: aktivity sa sústreďujú na štúdium, rozvoj zručností, výskum a spoluprácu
  • Pre realizáciu mobility je nevyhnutná podpísaná interinštitucionálna zmluva s prijímajúcou inštitúciou
 • Partnerské univerzity
 • Financovanie Erasmus+ krátkodobej mobility – štúdium

Krátkodobé mobility pre doktorandov – STÁŽ

 • Všeobecné informácie:
  • Dĺžka mobility: 5-30 dní, pričom v prípade krátkodobej mobility pre doktorandov nie je povinná virtuálna časť
  • Learning Agreementy (rovnaké tlačivo ako v prípade dlhodobej mobility) sa vypisujú iba v papierovej podobe
  • Mobilita doktorandov: aktivity sa sústreďujú na absolvovanie školenia na prierezové zručnosti a pre prácu/neakadmické skúsenosti, výskumné zručnosti, výskum
 • Partnerské univerzity
 • Financovanie Erasmus+ krátkodobej mobility – stáž

Študuj na UPJŠ