Prejsť na obsah

Odporúčané linky

0minút, 44sekúnd

Záujemcovia o štipendiá cez rôzne programy môžu nájsť viac informácií na nižšie uvedených portáloch:

https://www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra
https://www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre zahraničnú spoluprácu
https://www.euraxess.sk – výskumné pobyty
https://www.esn.org/ – Erasmus študent výmenná sieť
https://ec.europa.eu – Európska komisia
https://www.fulbright.sk – komisia J.W. Fulbrighta pre výmenné pobyty v SR
https://www.visegradfund.org – Visegrádsky fond
https://www.daad.de/en – Nemecká štipendijná služba
https://www.internationalscholarships.com – Medzinárodná databáza stipendií
https://www.scholarshipnet.info – Medzinarodné štipendijné zdroje
https://www.finaid.org – Študentský príručka pre finančnú pomoc
https://www.openscholarship.info – Medzinárodné štipendiá pre univerzitných študentov
https://www.international-scholarship.net – Medzinárodné štipendiá


Študuj na UPJŠ