UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Odporúčané linky

Záujemcovia o štipendiá cez rôzne programy môžu nájsť viac informácií na nižšie uvedených portáloch:


http://www.saia.sk - Slovenská akademická informačná agentúra
http://www.saaic.sk - Slovenská akademická asociácia pre zahraničnú spoluprácu
www.euraxess.sk - výskumné pobyty
http://www.esn.org/ - Erasmus študent výmenná sieť
http://ec.europa.eu -  Európska komisia
http://www.fulbright.sk - komisia J.W. Fulbrighta pre výmenné pobyty v SR
http://www.visegradfund.org - Visegrádsky fond
http://www.daad.de/en/index.html - Nemecká štipendijná služba
http://www.internationalscholarships.com - Medzinárodná databáza stipendií
http://www.scholarshipnet.info - Medzinarodné štipendijné zdroje
http://www.finaid.org - Študentský príručka pre finančnú pomoc
http://www.chevening.com - Chevening štipendium vo Veľkej Británii
http://www.studyinbritain.com/ - Informácie o štipendiách vo Veľkej Británii
http://www.studentinfor.bizland.com - Education UK – štipendiá Veľká Británia
http://www.acu.ac.uk - Asociácia Commonwealth Universities - štipendiá
http://www.i-uk.com - Príručka k štúdiu vo Veľkej Británii
http://www.csfp-online.org - Britské spoločenstvo národov štipendiá
http://www.openscholarship.info - Medzinárodné štipendiá pre univerzitných študentov
http://www.international-scholarship.net - Medzinárodné štipendiá

Posledná aktualizácia: 05.08.2014