UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pozvánka na Zlatú promóciu 2019

V piatok 18. októbra 2019 sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach „ZLATÁ PROMÓCIA“ absolventov všeobecného a zubného lekárstva / stomatológie, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1968 a 1969.

Absolventi uvedených rokov sa môžu prihlásiť na túto slávnostnú udalosť zaslaním svojich kontaktných údajov formou návratky do 30. júna 2019 na adresu:

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijné oddelenie
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Pozvánky budú následne zaslané prihláseným účastníkom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

NÁVRATKA na stiahnutie
Zoznam absolventov roku 1968:   VL   ZL
Zoznam absolventov roku 1969:   VL   S

 

Posledná aktualizácia: 30.01.2019