UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2016