UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuálne ponuky pre študentov - stáže, letné školy, štipendiá


Letná škola pre študentov v Moskve na tému "Ľudské práva a moderné technológie 2019"
Uzávierka prihlášok : 20. júl 2019

-----------

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA + nová publikácia "Štipendiá a granty 2019/2020"
na webovej stránke SAIA, n.o. : www.saia.sk

-----------

Štúdium (Master, LL.M., Ph.D.) v nemeckom jazyku na Andrássyho univerzite v Budapesti, MR
Info aj na webe:
www.andrassyuni.eu
Informačný leták v nemeckom jazyku je k dispozícii aj na referáte zahraničných vzťahov
Deadline: 15. január/15. jún

------------

Stážový program "NATO Internship Programme"
Viac informácií a formulár prihlášky na webe: www.nato.int/structur/interns/index.html

---------

COPERNICUS - štipendijná ponuka pre študentov strednej a východnej Európy
Popis programu
Info aj na webe: www.copernicus-stipendium.de

---------

Pracovná ponuka Allan Lloyds Group
Info aj na webe: www.allanlloyds.com

--------

Štúdium na Aarhus School of Business v Aarhuse, Dánsko - Bc. a Mgr.- študijné programy Informačná brožúra - "Business and Communication Studies in Denmark" - k dispozícii na referáte zahraničných vzťahov fakulty
Info aj na webe: www.asb.dk

--------

SAIA - Národný štipendijný program /NŠP/na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 
Informačný leták o NŠP
Deadline: 30. apríl na nasledujúci akademický rok a 31. október na letný semester na adrese SAIA, n.o.
Info aj na webe:
www.stipendia.sk

--------

Jazykové kurzy španielského jazyka vo Valencii, Španielsko - www.costadevalencia.com

-------

Jazykové kurzy intenzívne kurzy španielského jazyka v Barcelone
Výučba španielčiny - ponuka

-------

Job pre študentov - platená prax v Grécku (hotely, reštaurácie, CK, ...)

 

Posledná aktualizácia: 11.07.2019