Prejsť na obsah

Anki

2minút, 2sekúnd

Sprievodca programom Anki

V rámci realizácie grantového projektu vvgs-2021-1869: „Softvérom asistovaná výučba daňového práva prostredníctvom flashcards za použitia metódy spaced repetition“ (2021-2022) zodpovedného riešiteľa grantového projektu JUDr. Jozefa Sába, PhD. sa zverejňuje základný dokument pre prácu s programom Anki:

SÁBO, Jozef – Sprievodca programom Anki a využitím digitálnych flashcards vo výube daňového práva, 2021. Odkaz pre stiahnutie: TU KLIKNÚŤ

 

Daňové právo II. – balíčky

V rámci vyúčbového procesu predmetu Daňové právo II. sa zverejňujú tieto balíčky:

 1. balíček – Organizačno-právna základňa správy daní / Príslušnosť na správu daní
 2. balíček – Princípy a zásady správy daní
 3. balíček – Osoby zúčastnené na správe daní / Doručovanie písomností pri správe daní
 4. balíček – Podania pri správe daní
 5. balíček – Lehoty pri správe daní / Úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní
 6. balíček – Činnosti správcu dane pri správe daní
 7. balíček – Podstata a účel daňového konania
 8. balíček – Daňové konanie v prvom stupni
 9. balíček – Rozhodnutia pri správe daní
 10. balíček – Osobitné daňové konania
 11. balíček – Platenie daní / Daňové preplatky
 12. balíček – Daňové nedoplatky
 13. balíček – Daňové exekučné konanie

 

Daňové právo I. – balíčky

V rámci vyúčbového procesu predmetu Daňové právo I. sa zverejňujú tieto balíčky:

 1. balíček – Všeobecno-teoretické otázky daní a poplatkov
 2. balíček – Všeobecno-teoretické otázky daňového práva I.
 3. balíček – Všeobecno-teoretické otázky daňového práva II.
 4. balíček – Daň z pridanej hodnoty I.
 5. balíček – Daň z pridanej hodnoty II.
 6. balíček – Daň z pridanej hodnoty III.
 7. balíček – Daň z príjmov I. – daň fyzickej osoby
 8. balíček – Daň z príjmov II. – daň právnickej osoby
 9. balíček – Daň z príjmov III. – spoločné otázky zdaňovania príjmov
 10. balíček – Daň z poistenia / Daň z motorových vozidiel
 11. balíček – Miestne dane
 12. balíček – Štátne poplatky a miestne poplatky

Študuj na UPJŠ