Prejsť na obsah

Archív dokumentov

1minút, 29sekúnd

Akademický rok 2021/2022

Konzultačné hodiny – Zimný semester

 

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Voliteľný predmet štátnej skúšky – Daňové právo

Záverečné práce

 

Akademický rok 2020/2021

KONZULTAČNÉ  HODINY – Letný semester

KONZULTAČNÉ  HODINY – Zimný semester

 

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

Voliteľný predmet štátnej skúšky – daňové právo

Záverečné práce

 

Akademický rok 2019/2020

KONZULTAČNÉ  HODINY – Letný semester

 

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

Daňové právo – štátna skúška

Záverečné práce

 

2018/2019

KONZULTAČNÉ  HODINY – Zimný semester

Syllaby

Otázky na skúšky 

Bakalárske práce

Diplomové práce

Rigorózne práce


Študuj na UPJŠ