Prejsť na obsah

Sympózia a simulované spory

5minút, 6sekúnd

Študentské sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva

Od roku 2008 Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva pravidelne usporiadava študentské sympózia z medzinárodného práva, ktoré tvoria platformu pre diskusiu o aktuálnych otázkach medzinárodného práva. Stalo sa dobrým zvykom, že výstupom zo sympózií sú zborníky príspevkov mladých autorov z radov študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na tomto mieste prinášame prehľad jednotlivých ročníkov spolu s odkazmi na publikované výstupy.

17. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Environmentálny rozmer medzinárodných územných režimov

27. október 2023 || Právnická fakulta UPJŠ

Zborník príspevkov zo 17. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

16. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Aktuálne otázky trestného práva z pohľadu európskeho a medzinárodného práva

21. apríl 2023 || Právnická fakulta UPJŠ

Zborník príspevkov zo 16. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

15. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva 

Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva

22. apríl 2022 || Právnická fakulta UPJŠ

 Zborník príspevkov z 15. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

 14. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva 

Umelá inteligencia z pohľadu práva

16. apríl 2021 || Právnická fakulta UPJŠ

 Zborník príspevkov zo  14. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

13. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii II

Zborník príspevkov z 13. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

12. ročník Študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

Medzinárodné a európske právo v kinematografii

Zborník príspevkov z 12. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

11. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Medzinárodné právo  a ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti (program)

13. apríl 2018 v Košiciach

Vybrané príspevky boli zverejnené v časopise Studia Iuridica Cassoviensis.

10. ročník Študentského sympózia z medzinárodého práva a európskeho práva

Zborník príspevkov z X. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva

28. apríl 2017 v Košiciach

Zborník príspevkov z 10. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa – UPJŠ

Tlačová správa– Slovenský syndikát novinárov

9. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie

22. apríl 2016 v Košiciach

Zborník príspevkov z 9. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Tlačová správa s fotografiami 

8. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva

20. – 21.  apríl 2015 v Danišovciach

Zborník príspevkov z 8. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

7. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického práva

11. – 12. apríl 2014 v Danišovciach

Zborník príspevkov zo 7. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

6. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Informačná spoločnosť a medzinárodné právo

21. – 22. apríl 2013 v Danišovciach

Zborník príspevkov zo 6. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

5. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo

12. apríl 2012 v Košiciach

Zborník príspevkov z 5. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

4. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné právo životného prostredia

20. apríl 2011 v Košiciach

Zborník príspevkov zo 4. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

3. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Medzinárodné trestné súdnictvo

16. apríl 2010 v Košiciach

Zborník príspevkov z 3. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

2. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Stratégie OSN pri aplikácii sankčných režimov

14. apríl 2009 v Košiciach

Zborník príspevkov z 2. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

1. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva

Právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo v 21. storočí

28. marec 2008 v Košiciach 

Zborník príspevkov z 1. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva.


Študuj na UPJŠ