Prejsť na obsah

Výučba na ÚFV

0minút, 33sekúnd

 

Študijné programy vo fyzike

Bakalársky stupeň (Bc.) – trojročné štúdium v programoch:

 • Fyzika
 • Biofyzika
 • Medziodborové štúdium Fyzika + jeden z predmetov (biológia, geografia, chémia, informatika, matematika, filozofia, psychológia, britské americké štúdiá, slovenský jazyk)
   

Magisterský stupeň (Mgr.) – dvojročné štúdium v programoch:

 • Teoretická fyzika a astrofyzika (astronómia a astrofyzika, teoretická fyzika)
 • Biofyzika
 • Fyzika kondenzovaných látok
 • Jadrová a subjadrová fyzika
 • Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s fyzikou
   

Doktorandský stupeň (PhD.) – štvorročné štúdium v programoch:

 • Astrofyzika
 • Biofyzika
 • Fyzika kondenzovaných látok
 • Jadrová a subjadrová fyzika
 • Progresívne materiály
 • Teoretická fyzika
 • Teória vyučovania fyziky

Študuj na UPJŠ