Prejsť na obsah

Ústav matematiky

0minút, 18sekúnd

Ústav matematických vied je jedným zo šiestich ústavov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Zabezpečuje štúdium v odboroch matematika, ekonomická a finančná matematika, analýza dát a umelá inteligencia a učiteľstvo matematiky. Je inštitúciou, ktorá realizuje aj výskum v týchto oblastiach.


Študuj na UPJŠ