UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústavná konferencia 2020

Konferencia Ústavu chemických vied PF UJPŠ, New Trends in Chemistry, Research and Education, sa v roku 2020 konala v piatok, 20. novembra. Výnimočný pandemický stav si vyžadoval aj výnimočné riešenie, preto sa konferencia uskutočnila online. To však nijako neznížilo kvalitu tejto, už etablovanej udalosti na ústave. Bez akýchkoľvek technických problémov sa podarilo pripojiť na jednom mieste vyše 60 účastníkom a 9 prednášajúcim. Nevynechala sa ani posterovú sekcia, do ktorej sa prihlásilo 5 šikovných mladých doktorandov. Každému, kto sa konferencie zúčastnil, ďakujeme. Bolo nám cťou sa kvôli Vám prispôsobiť situácii, nevzdať sa a predsa len konferenciu zorganizovať. Spoločne však dúfame, že sa v roku 2021 stretneme predsa len osobne, v príjemnej vedeckej atmosfére.

Pozvaní prednášajúci s prednáškami:

A. Diuzheva: Application of Vortex-Assisted Liquid-Liquid Microextraction For Determination of Three Carbamate Pesticides in Food Samples

Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Czech Republic

B. Drahoš: Tuning of Magnetic Anisotropy in Seven-Coordinate Transition Metal Complexes – a Clue to Single-Molecule Magnets

Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

P. Pristáš: Life at the Edge - Molecular Mechanisms of Adaptation of Microorganisms to Extreme Conditions

Department of Microbiology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia

T. Kazda: Advanced Battery Systems

Department of Electrical and Electronic Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, BUT, Brno, Czech Republic

 

Domáci prednášajúci s prednáškami zo všetkých katedier ÚCHV:

Y. Bazeľ: Switchable Hydrophilicity Solvents in Analytical Chemistry

Department of Analytical Chemistry, Faculty of Science, University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia

I. Potočňák: Biological Activity of 3d Metal Complexes with Quinolin-8-ol Derivatives

Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia

A. Straková Fedorková: Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulphur Batteries – Results of NATO SPS Research Project

Department of Physical Chemistry Faculty of Science, University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia

D. Sabolová: Binding of Small Molecule Ligands into DNA

Department of Biochemistry, Faculty of Science, University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia

J. Špaková Raschmanová: Convergent Total Synthesis of Penaresidin Analogues

Department of Organic Chemistry Faculty of Science, University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia

 

Book of Abstracts predošlých ročníkov môžete nájsť tu.

Posledná aktualizácia: 01.02.2021