UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Chemická olympiáda 2020

Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach hostil nádejných mladých chemikov v rámci 56. celoštátneho kola Chemickej olympiády, ktorú každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže a Slovenskou komisiou Chemickej olympiády. Tohtoročné kolo sa pod vedením RNDr. Rastislava Serbina, PhD. ako krajského predsedu pre chemickú olympiádu uskutočnilo v priestoroch ústavu v novo zrekonštruovanej budove na Moyzesovej ulici. V kategórii A (žiaci dvoch najvyšších ročníkov vyššieho sekundárneho vzdelávania) sa zúčastnilo 29 súťažiacich a v kategórii EF (žiaci dvoch najvyšších ročníkov vyššieho sekundárneho vzdelávania s chemickým a zdravotníckym zameraním) 19 súťažiacich, ktorí postúpili zo školských kôl s možnosťou postúpiť na medzinárodnú súťaž v chémii. Záverečné vyhodnotenie sa uskutočnilo v historickej aule Rektorátu UPJŠ kde súťažiacich a hostí privítalo aj vedenie univerzity a fakulty.

Víťazi v kategórii A:

  1. Andrej Kovács, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
  2. Martin Puffler, Katolícke gymnázium Š. Moyzesa, Banská Bystrica
  3. Martin Brokeš, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Víťazi v kategórii EF:

  1. Nina Mjartanová, SOŠ, Rastislavova 332, Nováky
  2. Juraj Krajč, SOŠ, Rastislavova 332, Nováky
  3. Nikola Králiková, SOŠ, Rastislavova 332, Nováky

Štvrté miesto v kategórii A obsadil najlepší súťažiaci z Košického kraja Samuel Novák z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, ktorý následne na medzinárodnej chemickej olympiáde konanej dištančne v Istanbule získal striebornú medailu. Gratulujeme!

Posledná aktualizácia: 01.02.2021