UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav matematických vied

Ústav matematických vied je jedným zo šiestich ústavov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Zabezpečuje štúdium v odboroch matematika, ekonomická a finančná matematika, analýza dát a umelá inteligencia a učiteľstvo matematiky. Je inštitúciou, ktorá realizuje aj výskum v týchto oblastiach. 

Posledná aktualizácia: 19.11.2021