UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav matematických vied

Ústav matematických vied je jedným zo šiestich ústavov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Je garantom štúdia odboru matematika, učiteľstva matematiky a inštitúciou realizujúcou výskum v tejto oblasti. 

Posledná aktualizácia: 06.02.2019