UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prezident SR vymenoval nových profesorov

Prezident SR Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval dňa 5. 3. 2013 v Prezidentskom paláci 27 nových vysokoškolských profesorov. Na slávnostnom akte boli prítomní Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy výskumu a športu SR, Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠ SR, Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl SR a Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie.

Medzi novovymenovanými profesormi, ktorým najvyšší ústavný činiteľ odovzdal vymenovacie dekréty, bola aj osobnosť z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorému srdečne blahoželáme:

  • doc. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.
    na odbor: vnútorné choroby
     

Viac: www.minedu.sk
        www.prezident.sk

Posledná aktualizácia: 23.02.2016