UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Naši úspešní absolventi

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

absolventka odboru psychológia (2013) a doktorandského štúdia v odbore sociálna psychológia a psychológia práce (2016)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Vladimír Varecha

absolvent študijného odboru masmediálne štúdiá (2013)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Tomáš Trn

absolvent odboru britské a americké štúdiá (2011)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Tímea Strihová

absolventka programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2015)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Ivana Rusnáková

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2019)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Vanda Nutárová

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2013)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Michal Orosz

absolvent odboru britské a americké štúdiá (2012)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Tímea Krauszová

absolventka anglického jazyka pre európske inštitúcie a ekonomiku (2019)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Zdenka Košová

absolventka študijného odboru sociálna práca (2011)
Filozofickej fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Matúš Draganovský

absolvent odboru anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2014)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach