UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

055/234 7183, 055/234 7120, kontaktný formulár

Možnosti štúdia

Prijímacie konanie 2018/19

Можливості навчання у 2018-2019 навчальному році (Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku)

Študijné programy Katedry anglistiky a amerikanistiky

Certifikované interdisciplinárne kurzy
→ Menu akademického roka 2017/2018

 

Posledná aktualizácia: 18.07.2018