UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

055/234 7183, 055/234 7120, kontaktný formulár

 

  

 

Prijímacie konanie 2018/19

 

Prijímacie konanie 2017/18

Можливості навчання у 2017-2018 навчальному році (Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku)

Možnosti štúdia

Študijné programy Katedry anglistiky a amerikanistiky

Certifikované interdisciplinárne kurzy
→ Menu akademického roka 2017/2018

 

Posledná aktualizácia: 05.12.2017