Prejsť na obsah

Televízne a filmové štúdio

2minút, 23sekúnd

     Televízne a filmové štúdio je organizačne začlenené do Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie pri Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznik štúdia ako experimentálneho mediálneho pracoviska si vyžiadala tá skutočnosť, že výskum fungovania zvuku a obrazu predovšetkým v mediálnom prostredí je jedným zo základných predpokladov kvality východiskových teoreticko-metodologických, ale aj pragmaticko-kreatívnych potenciálov v bádateľskom a vzdelávacom procese na odbore masmediálne štúdiá. Televízne a filmové štúdio slúži jednak na vedecký výskum, jednak na vyučovanie príslušných disciplín v oblasti masmediálnej komunikácie, ktoré tvoria základný okruh vzdelávacieho procesu v odbore masmediálne štúdiá aj s prepojením na masmediálnu prax. Vedúcim Televízneho a filmového štúdia je Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

     Štúdio je lokalizované v  budove Aristoteles na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach, stavba bola zrekonštruovaná podľa projektu IKT 2: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ (kód ITMS: 26250120028).

     V priestore Televízneho a filmového štúdia je inštalovaná technológia v celkovej hodnote 243 300 € na základe uvedeného projektu IKT 2, aktivity 3.2: Vybudovanie televízneho a filmového štúdia na báze IKT. Štúdio pozostáva z troch celkov: televízneho štúdia, profesionálnej filmovej strižne a z 9 študentských pracovísk s poloprofesionálnymi AV strižňami.

     Televízne štúdio je vybavené jednou filmovou kamerou Sony PMW-F3 vrátane objektívov a ostatného príslušenstva, piatimi kamerami Sony HXRMC2000 pre študentov, svetelnou rampou s LED aj halogénovými štúdiovými reflektormi, zeleným, modrým a strieborným kľúčovacím plátnom, sadami mikroportov Sennheiser Img Stage Line a poľným rekordérom zvuku Tascam HD-P2. Obrazové a zvukové signály sú spracované mobilným režijným pracoviskom SE-800. Pre filmovanie v exteriéri je štúdio vybavené kamerovou jazdou, stabilizátorom kamery Glidecam X-22, generátorom sieťového napätia KIPOR IG 6000 a mobilnými filmovými svetlami.

     Profesionálna filmová strižňa je postavená na báze stolného počítača Mac Pro 8-core s dvomi 27“ monitormi Apple Cinema HD, s RAID diskovým poľom 8 TB LaCie a s príslušnými perifériami. V strižni je nainštalovaný strihový program Final Cut Pro a Mac verzia prostredia Adobe Creative Suite – Master Collection CS5.

     Študentské strižne sú postavené na báze počítača iMac 27“ Core i3 Duo 3.2 GHz s nainštalovanými softvérmi Final Cut Pro a Mac verziou prostredia Adobe Creative Suite – Master Collection CS5.

 


Študuj na UPJŠ