Prejsť na obsah

Zo života fakulty

28minút, 17sekúnd
4. 7. 2024Uskutočnil sa tretí ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach
1. 7. 2024Dekanka FF UPJŠ poďakovala odchádzajúcim pedagógom
28. 6. 2024Prodekan FF UPJŠ sa rozlúčil so štipendistami NŠP
27. 6. 2024Slovensko-maďarské vzťahy v čase
17. 6. 2024Dekanka FF UPJŠ privítala hostí z Gruzínska
24. 5. 2024Kariérny a klubový týždeň na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v máji 2024
24. 5. 2024Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe: udelené ďalšie certifikáty
20. 5. 2024Vedenie FF UPJŠ diskutovalo so zástupcami študentov
29. 4. 2024Študenti katedry psychológie úspešne reprezentovali FF UPJŠ
26. 4. 2024Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovali s prezidentkou SR o slobode a demokracii
20. 4. 2024„Rozpísali“ sme Štúrovo pero: Sme tretí – a to je skvelé!
19. 4. 2024Regionálne testovacie centrum ECL na FF UPJŠ
12. 4. 2024O onomatopoji na svetovej úrovni
12. 4. 2024Našu fakultu navštívil nemecký kultúrny atašé Stefan Kruschke
4. 4. 2024UPJŠ navštívila vedúca slovenského tlmočníckeho oddelenia v Európskom parlamente
26. 3. 2024Zaujímavá monografia z Katedry klasickej filológie FF UPJŠ
18. 3. 2024Profesor Marián Andričík získal Cenu Dominika Tatarku
5. 3. 2024Na FF UPJŠ prednášal profesor Maurizio Viezzi
26. 2. 2024Vedenie fakulty sa opäť zišlo so zástupcami študentov
1. – 15. 2. 2024Krajské kolá predmetových olympiád opäť na FF UPJŠ
9. 2. 2024Motto DOD 2024: „Filozofická fakulta UPJŠ – tvoja prvá voľba!“
7. 2. 2024KAA FF UPJŠ na vzdelávacom veľtrhu „Kam na vysokú“ v Bratislave
25. 1. 2024Profesor Ján Sabol oslávil životné jubileum s vedením fakulty
1. 1. 2024Filozofická fakulta UPJŠ v médiách v roku 2023
15. 12. 2023Politológovia zorganizovali modelové zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
7. 12. 2023Filozofická fakulta získala pamätnú medailu Fakulty verejnej správy UPJŠ
4. 12. 2023Vedenie fakulty a zástupcovia študentov sa zišli na ďalšom pracovnom stretnutí
1. 12. 2023Študent FF UPJŠ Oliver Bobovčák víťazom študentskej hry Čo ja viem
1. 12. 2023Na katedre psychológie privítali záujemcov o štúdium z Prešova
28. 11. 2023Politológovia FF UPJŠ hovorili s bodvianskomoldavskými gymnazistami o kritickom myslení a dezinformáciách
27. 11. 2023Veľvyslankyňa Talianskej republiky navštívila UPJŠ v Košiciach
21. 11. 2023O odborníkov s dokonalou znalosťou jazykov je v justícii veľký záujem
17. 11. 2023K životnému jubileu profesorky Evy Žiakovej
16. 11. 2023Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ 2023
16. 11. 2023KAA propagovala svoj študijný program AJEIE na Gymnáziu Futurum v Košiciach
14. 11. 2023Éva Kováts: Každé dva týždne vo svete zanikne jeden jazyk
20. 10. 2023UPJŠ „otvorila dvere“ v areáli svojej filozofickej fakulty
28. 9. 2023Členovia katedry slovakistiky sa podpísali pod úspech detskej relácie RTVS
27. 9. 2023Informačný seminár – granty ERC
27. 9. 2023Kvíz s Minervou (Po škole s Minervou)
27. 9. 2023Cena Jána Hollého opäť pre profesora Mariána Andričíka
22. 9. 2023Marián Andričík: „Gary Snyder je mi zo všetkých beatnických autorov najbližší“
19. 9. 2023Študentky KAA FF UPJŠ na „Šálke čaju“ v košickej kancelárii Britskej obchodnej komory v SR
19. 9. 2023Tri doktorandky FF UPJŠ uspeli vo výzve Kvalita života vo výskume
14. 9. 2023Po medzinárodnej konferencii Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV
12. 9. 2023Slávny čarodejník obnovil kúzlo Európskeho dňa jazykov na FF UPJŠ
12. 9. 2023Cena Fides et ratio 2023: Medzi ocenenými je aj doc. E. Brodňanská
28. 8. 2023Študenti KAA FF UPJŠ na letnom podujatí v Banskej Štiavnici
14. 7. 2023Čo robili malí akademici z UBH na Filozofickej fakulte UPJŠ?
12. 7. 2023Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov
16. 6. 2023Dôkazy reálnej internacionalizácie vedeckovýskumnej činnosti na KAA FF UPJŠ
16. 6. 2023Prvé tri diplomové práce spoluvedené konzultantmi z IBM Slovakia boli obhájené na KAA FF UPJŠ
12. 6. 2023Posledné Erasmus+ mobility pred letom na KAA FF UPJŠ
7. 6. 2023Premiérový ročník futbalového turnaja Katedry politológie FF UPJŠ
5. 6. 2023Maturitné týždne otvorených dverí na KAA FF UPJŠ
23. 5. 2023Erasmus+ mobility ako facilitátor medzinárodnej spolupráce na KAA FF UPJŠ
22. 5. 2023Knižný dar profesora Williama Outhwaita sprístupnený na KAA FF UPJŠ
17. 5. 2023Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ
15. 5. 2023Vzácna návšteva J. E. Nigela M. Bakera, veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, na KAA FF UPJŠ
15. 5. 2023Hostia zo Španielska a Albánska na KAA FF UPJŠ
11. 5. 2023Pamätná medaila rektora UPJŠ pre prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc.
10. 5. 2023Filozofická fakulta UPJŠ získala striebornú medailu jubilujúcej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
10. 5. 2023Jedinečná príležitosť pre študenta KAA FF UPJŠ
4. 5. 2023Čo priniesol Deň Európy v Košiciach študentom KAA FF UPJŠ v roku 2023?
4. 5. 2023Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má nové vedenie
3. 4. 2023Krajské kolo Dejepisnej olympiády na Katedre histórie FF UPJŠ
23. 3. 2023Stretnutie medzinárodného projektu IMPRESA na FF UPJŠ v Košiciach
23. 3. 2023Nový profesor na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
20. 3. 2023Za kandidátku na funkciu dekanky FF UPJŠ bola jednomyseľne zvolená profesorka Renáta Panocová
7. 3. 2023Po škole ostal aj Univerzál
6. 3. 2023Ďalší úspešný semester s trénermi BSCF AmCham na KAA FF UPJŠ
27. 2. 2023Pracovné stretnutie vedenia fakulty so zástupcami študentov
24. 2. 2023V Minerve sa oplatí ostať po škole!
16. 2. 2023Po kovidovej prestávke krajské kolo Olympiády anglického jazyka späť na KAA FF UPJŠ
15. 2. 2023Olympiáda v nemeckom jazyku na FF UPJŠ
10. 2. 2023Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
10. 2. 2023Privítali sme záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ
9. 2. 2023Krajské kolo Olympiády ľudských práv na KAA FF UPJŠ
6. 2. 2023Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
6. 2. 2023Časopis The City and History: Medzinárodné ocenenie pre vedecký článok
3. 2. 2023Séria prednášok na európske témy pre stredoškolákov
27. 1. 2023Prestížna konferencia Európskych absolventov amerických výmenných programov
1. 1. 2023Filozofická fakulta UPJŠ v médiách v roku 2022
19. 12. 2022Začal pracovať nový Akademický senát FF UPJŠ
15. 12. 2022Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ
7. 12. 2022Vydarená Mikulášska nádielka
5. 12. 2022Zišla sa Akademická obec Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
1. 12. 2022XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov
24. 11. 2022Doktorandka v odbore psychológia nás úspešne reprezentovala na študentskej vedeckej konferencii na Univerzite v Miškovci
24. 11. 2022Úspech Bc. Estery Pracuovej na XVII. ročníku ŠVOČ študentov maďarskej národnosti študujúcich na Slovensku
16. 11. 2022Odkaz Novembra ’89 na Jesennej škole doktorandov FF UPJŠ
14. 11. 2022Prijal a ocenil nás pán rektor
8. 11. 2022Simulácia Európskeho parlamentu opäť na pôde FF UPJŠ
7. 11. 2022O dokumente Budú hovoriť dobre
3. 11. 2022Košické politologické dialógy 2022
21. 10. 2022Virtuálne z KAA FF UPJŠ na Generálnom riaditeľstve pre preklad EK
21. 10. 2022Filozofická fakulta privítala záujemcov o štúdium na UPJŠ
10. 10. 2022Slávnostné odovzdanie certifikátov a začiatok ďalšieho semestra predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe na KAA FF UPJŠ
10. 10. 2022Docentka A. Jesenková publikovala v renomovanom belgickom vydavateľstve
6. 10. 2022Predstavenie sociálneho divadla Hopi Hope
6. 10. 2022Napíš list – poteš srdce
4. 10. 2022Kolektív Univerzálu sa perfektne zapísal
4. 10. 2022Prvá „prednáška z praxe“ pre študentov KAA FF UPJŠ v tomto semestri
26. 9. 2022Držiteľka ocenenia National Geographic Adventurer na KAA FF UPJŠ
22. 9. 2022Nová grafická vizualizácia UniTV
14. 9. 2022Modernizácia vizuálnej identity Univerzálu
5. 9. 2022Doktorandka KAA FF UPJŠ nás reprezentovala na ESSE PhD. sympóziu v Mainzi
13. 7. 2022Filozofická fakulta UPJŠ hostila prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií
13. 7. 2022Dve nové profesorky na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
24. 6. 2022Prerušili sme zbierku pre Ukrajinu
23. 6. 2022Ďalší ročník prestížnej medzinárodnej konferencie Slovotvorné teórie VI a Typológia a univerzálie v slovotvorbe V na KAA FF UPJŠ
The international conference WORD-FORMATION THEORIES VI – TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-FORMATION V
8. 6. 2022Priateľsky o preklade
27. 5. 2022Po dvojročnej „kovidpauze“ Maturitný týždeň otvorených dverí na KAA FF UPJŠ
25. 5. 2022Doktorka Mária Fedorčáková získala ocenenie Kniha roka 2021 PSK
16. 5. 2022Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ je späť (po kovidovej prestávke)
5. 5. 2022KAA FF UPJŠ na podujatí Európskeho parlamentu v Košiciach
5. 5. 2022Deci citu: projekt debát o filozofii a náboženstve
2. 5. 2022Ďalší úspešný semester Zručností pre úspech
21. 4. 2022Profesor F. Steger na pôde FF UPJŠ
5. 4. 2022Milčákova zbierka Teserakt vychádza v macedónčine
30. 3. 2022Beseda s Andrejom Bánom
28. 3. 2022Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny
25. 3. 202280. výročie prvého transportu Židov z územia Slovenska
23. 3. 2022Učiteľ a jeho učiteľský základ včera, dnes a zajtra – očami študentov učiteľstva
21. 3. 2022Tvorba docenta M. Milčáka na Medzinárodnom dni poézie v Ríme
16. 3. 2022Učiteľ a jeho učiteľský základ včera, dnes a zajtra – očami absolventov učiteľstva
11. 3. 2022Absolventka FF UPJŠ M. Fedorko moderátorkou správ v ukrajinskom jazyku, o aktuálnom dianí informujú aj ďalší naši absolventi
9. 3. 2022Prodekan FF UPJŠ prof. M. Andričík porotcom dvoch prestížnych literárnych ocenení
9. 3. 2022Študentky a študenti KAA FF UPJŠ zabezpečujú komunitné tlmočenie pre ukrajinských vojnových utečencov
4. 3. 2022Krajina, ktorá nezabúda
28. 2. 2022IMPRESA – Projektový bulletin (február 2022)/Project Bulletin (February 2022)
24. 2. 2022Nový predseda slovenskej sekcie Slovensko-nemeckej komisie historikov
16. 2. 2022Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
15. 2. 2022Frankofónni olympionici
14. 2. 2022Jedinečná publikácia z dielne KAaA FF UPJŠ
11. 2. 2022Filozofická fakulta UPJŠ virtuálne otvorila dvere záujemcom o štúdium
8. 2. 2022Ďalšie úspešné krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku na KAaA FF UPJŠ
8. 2. 2022Na FF UPJŠ bude ako hosťujúci profesor pôsobiť Jeffrey E. Anderson z USA
4. 2. 2022Ocenenie úspešnej spolupráce doktoranda a školiteľky KAA FF UPJŠ
18. 1. 2022Nový profesor na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
1. 1. 2022Filozofická fakulta UPJŠ sa v roku 2021 objavila v médiách vyše 400-krát
1. 1. 2022Novoročný príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.
26. 11. 2021Aktuálny ročník Košických dní sociálnej práce bol venovaný metanoi v teórii a praxi sociálnej práce
22. 11. 2021Deň študentstva 2021: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ po piaty raz diskutovalo so študentmi fakulty
17. 11. 2021Rádio Regina Východ odvysielalo hodinu príspevkov našich študentov
25. 10. 2021Medzinárodný výskum sexuálneho správania International Sex Survey
25. 10. 2021Filozofická fakulta UPJŠ ocenená pamätnou medailou jubilujúcej Filozofickej fakulty UK v Bratislave
18. 10. 2021Ďalšia úspešná doktorandka v projekte urbanHIST
18. 10. 2021Veľvyslanec Slovinska a dekanka FF UPJŠ hovorili o spolupráci so slovinskými univerzitami
12. 10. 2021Košické politologické dialógy 2021. Pandémia & demokracia: „Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“
8. 10. 2021Cena Jána Hollého pre profesora Mariána Andričíka
6. 10. 2021Marián Milčák: Provinčné básne
30. 9. 2021Cena BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku
24. 9. 2021KAA FF UPJŠ na Európskom dni jazykov v Miškovci
21. 9. 2021Workshop Cvičný učiteľ ako diagnostik a reflexívny praktik
20. 9. 2021Úspešný študentský projekt Meet the Citizen 2.0 na KAA FF UPJŠ
16. 9. 2021Európsky deň jazykov 2021 sa opatrne vrátil na Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach
15. 9. 2021Meet the Citizen 2.0 – Stretni sa s občanom 2.0
25. 8. 2021Návšteva novej vedúcej Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ
1. 8. 2021Docent Ján Sabol šéfdramaturgom košického štúdia RTVS
28. 6. 2021Cena SAV prof. Štefanovi Šutajovi a riešiteľskému kolektívu
24. 6. 2021Navštívili sme knižnicu kláštora premonštrátov v Jasove
20. 6. 2021Prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. Marián Andričík získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2020
11. 6. 2021Francúzština má stabilné miesto v diplomacii aj v ekonomike
27. 5. 2021Prodekan FF UPJŠ prof. M. Andričík je nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo
26. 5. 2021Pozvaná prednáška doc. I. Hajdučekovej na Univerzite v Novom Sade
18. 5. 2021Prvý dotyk so slobodou
14. 5. 2021Máme tri nové projektové študentské časopisy: Júlia, INY a Pretlak
11. 5. 2021Úspech našich študentiek v prvom ročníku marketingovej súťaže KEMP
23. 4. 2021Slovakistický výskum literatúry v slovenskej enkláve vo Vojvodine (Srbsko)
20. 4. 2021Psychológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ sa zamerajú na prevenciu užívania metamfetamínu
20. 4. 2021Chceme vedieť viac o cieľoch a rozhodovaní sa dvadsiatnikov
29. 3. 2021Jubilejný 30. ročník Krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku v Košiciach
23. 3. 2021Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde Jeana-Baptista Chastanda
4. 3. 2021Nešťastný status quo a študentské médiá
24. 2. 2021FF UPJŠ súčasťou projektu prevencie užívania metamfetamínu
15. 2. 2021„Olympijský týždeň“ na FF UPJŠ: Krajské kolá predmetových olympiád sa tento rok konali v online priestore
12. 2. 2021Filozofická fakulta UPJŠ virtuálne otvorila dvere pre záujemcov o štúdium
10. 2. 2021Úspech študenta prvého ročníka masmediálnych štúdií Šimona Čopa
20. 1. 2021APVV projekt na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach   
1. 1. 2021Filozofická fakulta UPJŠ v roku 2020 opäť zvýšila počet mediálnych výstupov
1. 1. 2021Novoročný príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.
16. 12. 2020Obhajoba dizertačnej práce v programe dvojitých diplomov (urbanHIST)
10. 12. 2020Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku: Interview o výsledkoch výskumu
17. 11. 2020Deň študentstva 2020: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovalo online so zástupcami študentov
16. 11. 2020Úspech absolventky KAA FF UPJŠ Mgr. Andrey Petrovčinovej
12. 11. 2020Druhý „virtuálny spíker amerického veľvyslanectva“ na KAA FF UPJŠ – Bradley M. Gardner
Mr Bradley M. Gardner – the Second Virtual Embassy Speaker at the BAS FF UPJŠ
9. 11. 2020Originálne a štýlové rúška FF UPJŠ – s výťažkom pre Linku detskej dôvery
5. 11. 2020Absolvovali sme prijímací proces za člena CIUTI
28. 10. 2020KAA FF UPJŠ v online diskusii s prof. Jeniffer Thomas, hostkou Veľvyslanectva USA na Slovensku
BAS FF UPJŠ in an online discussion with Prof. Jennifer Thomas, a guest speaker of the Embassy of the USA in Slovakia
27. 10. 2020Virtuálny spíker veľvyslanectva – nová schéma v rámci spolupráce KAA FF UPJŠ a Veľvyslanectva USA na Slovensku
Virtual Embassy Speaker – a new scheme in the cooperation of the Embassy of the USA and the BAS FF UPJŠ
22. 10. 2020Knižná novinka: Dr. A. Jesenková o deficite starostlivosti v slovenskom vzdelávacom systéme
5. 10. 2020Zástupca AmCham odovzdal certifikáty absolventkám a absolventom predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe
The AmCham representative presented certificates to graduates of the course Skills for Success – from university to workplace
1. 10. 2020Odborníci-tlmočníci KAA FF UPJŠ prednášali na Masarykovej univerzite v Brne
Experts – interpreters of BAS FF UPJŠ delivered lectures at the Masaryk University in Brno
30. 9. 2020Úspech Mgr. Dominiky Tóth, doktorandky KAA FF UPJŠ/Success of Dominika Tóth, M.A., a PhD student of BAS FF UPJŠ
18. 9. 2020Osobné posolstvo dekanky FF UPJŠ pred začiatkom nového akad. roka 2020/21
14. 9. 2020Osobné posolstvo dekanky FF UPJŠ absolventkám a absolventom Mgr. štúdia
14. 9. 2020Osobné posolstvo dekanky FF UPJŠ absolventkám a absolventom Bc. štúdia
26. 6. 2020Absolventka FF UPJŠ K. Bočkayová bola na pobyte na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme
22. 6. 2020Novinka: The Interaction of Borrowing and Word Formation
17. 6. 2020Nová publikácia Derivational Networks Across Languages
23. 4. 2020Pred desiatimi rokmi začal vychádzať Univerzál – časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
3. 3. 2020Miltonov Stratený raj po prvý raz v slovenskom šate
21. 2. 2020Filozofická fakulta UPJŠ organizovala workshop pre prekladateľov
20. 2. 2020Grüß Gott, Košice – Návšteva rakúskej veľvyslankyne na FF UPJŠ
12. 2. 2020Jubilejný 30. ročník Olympiády v anglickom jazyku na KAA FF UPJŠ
11. 2. 2020V Los Angeles Oscary, na Katedre germanistiky FF UPJŠ Olympiáda v nemeckom jazyku
7. 2. 2020Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ prilákal stovky záujemcov o štúdium
6. 2. 2020KAA FF UPJŠ na roadshow „Kam na vysokú“
6. 2. 2020Úspešní absolventi masmediálnych štúdií na FF UPJŠ posilňujú redakcie médií, pracujú aj ako kvalifikovaní hovorcovia
5. 2. 2020Spolupráca Linky detskej dôvery s Filozofickou fakultou UPJŠ
30. 1. 2020Stretnutie so študentmi z Gymnázia Poštová
25. 1. 2020Vydarený Ples Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 2020
23. 1. 2020Sociálne inovácie: definícia konceptu, hraničný výskum a spoločenský dopad
18. 1. 2020Študentka FF UPJŠ Soňa Metyľová postúpila do semifinále folklórnej šou RTVS Zem spieva
16. 1. 2020FLEX na KAA FF UPJŠ
2. 1. 2020Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., si v ukrajinských Černivciach prevzala dve ocenenia
1. 1. 2020Filozofická fakulta UPJŠ zvýšila počet mediálnych výstupov o takmer 50 percent
Prvé absolventky programu dvojitých magisterských diplomov KAA FF UPJŠ s Černiveckou národnou univerzitou Jurija Fedkoviča na Ukrajine
KAA FF UPJŠ ukončila zimný semester Kariérnym a klubovým týždňom
Študenti KAA FF UPJŠ na záverečnej konferencii projektu EU 4 My Region v Budapešti
Slávnostné odovzdávanie certifikátov a osvedčení programu PUNAV
Nové absolventky programu dvojitých diplomov
Na Filozofickú fakultu UPJŠ opäť zavítal Mikuláš
Seminár EU 4 My Region na KAA FF UPJŠ
Úspešná zbierka študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UPJŠ pre psí útulok
S M. Bútorom a Z. Bútorovou o ziskoch a stratách nadobudnutej slobody na KAA FF UPJŠ
Výskumníci KAA FF UPJŠ predstavili model intonačných vzorcov
Deň študentstva 2019: Vedenie FF UPJŠ sa stretlo so zástupcami študentov fakulty
Plaketu primátora mesta Košice získala aj PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
Nadviazali sme spoluprácu s úspešnou marketingovou agentúrou
Slovenský národný korpus – vyhľadávacie nástroje a práca s korpusovými databázami
Nežne aj prísne o literatúre (a živote)
Výstava Nemecko – krajina vynálezov
Ponožkový október: Katedra sociálnej práce FF UPJŠ daruje 69 párov ponožiek
Projekt urbanHIST navštívil Stockholm
Športový úspech študentky KAA FF UPJŠ
Filozofická fakulta UPJŠ sa zúčastnila na veľtrhu „Kam na vysokú“ v Poprade/BAS Department at „Kam na vysokú“ – for the first time in Poprad
Veda na hraniciach poznania (príležitosti v ERC)
Prezentácia filmu Night of the Living Dead – spoločná akcia KAA FF UPJŠ, InfoUSA v Košiciach a Veľvyslanectva USA na Slovensku/Screening of Night of the Living Dead (1968) – joint even of the BAS Department FF UPJŠ, InfoUSA in Košice and the Embassy of the USA in Slovakia
Študenti „masmediálky“ na FF UPJŠ spustili ďalší zaujímavý projekt – RÁDIO TAKOY
Prvé stretnutie Slovenskej asociácie alumnistov programu Fulbright na KAA FF UPJŠ v Košiciach
Vzácna návšteva novej veľvyslankyne USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ
Predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe na KAA FF UPJŠ už po tretí raz
Deň otvorených dverí na KAA FF UPJŠ/Open House at BAS FF UPJŠ
Filozofická fakulta na Dni otvorených dverí UPJŠ v Košiciach
Študentky KAA FF UPJŠ tlmočili prezentáciu Tanmaya Bakshiho
Modelový Európsky parlament
KNS udelil prémiu za rok 2018 doc. Mariánovi Milčákovi
Doktor Peter Getlík získal prémiu v súťaži Poviedka 2019
Európsky deň jazykov 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
Veda a umenie bez bariér – v spolupráci s mladými umelcami
Výstava „Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia“ sa sťahuje do Bratislavy
Skvelé ocenenie výsledku práce prekladateľky KAA FF UPJŠ
SNP: Dokumentárny film Východoslovenská armáda
Zaradenie časopisu editorov KAA FF UPJŠ do databázy Web of Science
Veľvyslanec USA na Slovensku sa prišiel rozlúčiť s KAA FF UPJŠ
Medzinárodná konferencia na KAA FF UPJŠ
Slávnostná promócia absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch
Na monografii o histórii Živeny participovala aj doc. Ivica Hajdučeková z Filozofickej fakulty UPJŠ
Diskutovali sme so sociologičkou Silviou Porubänovou
Študenti Katedry psychológie FF UPJŠ získali v Prahe tri ocenenia
Slávnostné odovzdávanie prestížnych Nemeckých jazykových diplomov 2. stupňa
Týždeň otvorených dverí pre gymnáziá na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Dohoda o partnerstve zastrešuje spoluprácu medzi KG FF UPJŠ a jazykovou školou VISTA
Nové absolventky programu dvojitých diplomov
Prednášky na tému Edukace nadaných dětí
Workshop Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)
Prednáška odborníka z praxe KAA FF UPJŠ Mgr. Romana Gajdoša na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach
Spolupráca KAA FF UPJŠ s univerzitami v Uzbekistane pokračuje v projekteErasmus+
Inaugurácia dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.
Úspešná reprezentácia Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ na Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencii (CŠVOK – ETIKA)
Podpora študentov Katedry sociálnej práce FF UPJŠ vo vedeckej práci opäť priniesla mimoriadny úspech
O členstve SR v EÚ s M. Dzurindom a J. Figeľom
Časopis Univerzál získal 3. miesto v súťaži Štúrovo pero 2019
Páté střetnutí konsorcia urbanHIST
Akademický senát FF UPJŠ zvolil kandidátku na dekanku fakulty (2019 – 2023)
Prezentácie obhájených záverečných prác študentov KAA FF UPJŠ v InfoUSA
Dni Sankt-Peterburskej filozofie na Slovensku, Košice 2019
Deň učiteľov na FF UPJŠ: Byť pedagógom je poslanie
Nová profesorka na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
Konvent akademických senátov 2019
Slávnostné zhromaždenie Akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Diskusia „Som psychológ a čo teraz?“
Študentka KAA FF UPJŠ je na prekladateľskej stáži v Európskom parlamente v Luxemburgu
Ďalšie študentky v programe dvojitých magisterských diplomov na FF UPJŠ
Víťaz súťaže FrancAvis na KAA FF UPJŠ
Krajské kolo Olympiády ľudských práv po prvý raz na pôde KAA FF UPJŠ
Seredské svedectvá v Košiciach
APVV seminár pre učiteľov ZŠ na KAA FF UPJŠ
Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ prilákal stovky uchádzačov o štúdium
Úspešná spolupráca KAA FF UPJŠ s Veľvyslanectvom SR v Grécku
Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ prijalo jubilanta prof. Jána Sabola
Začal pracovať nový Akademický senát FF UPJŠ
O Filozofickej fakulte UPJŠ médiá vlani informovali vyše tristo ráz
Záver roka 2018 na KAA FF UPJŠ – kariérne a klubové aktivity
Školenie projektových manažérov z krajín V4 v Bruseli s účasťou FF UPJŠ
Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2018
Filozofická fakulta UPJŠ po šiesty raz privítala držiteľa Pulitzerovej ceny
Prednáška veľvyslanca USA na Slovensku pre KAA FF UPJŠ prilákala študentov, pedagógov aj médiá
Úspech doktorandky KAA FF UPJŠ na medzinárodnom vedeckom podujatí
Do darovacieho utorka sa zapojila aj Katedra politológie FF UPJŠ
Dekanka FF UPJŠ prijala najlepších študentov
Dr. Slávka Otčenášová získala post vyslanej národnej expertky pri EK
Príprava historicky prvého celoslovenského kola ŠVOK v odbore etika
Doktorandka Zuzana Eperješiová je hudobný fenomén menom Skyva
Návšteva diplomata Veľvyslanectva USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ
Vydarená premiéra Jesennej školy doktorandov Filozofickej fakulty UPJŠ
Konferencia Školská psychológia: história a perspektívy
Medzinárodný leibnizovský kongres na Université de Montréal v Kanade
Petra Fojtíková – prvá študentka KAA FF UPJŠ v programe dvojitých magisterských diplomov UPJŠ a CHNU
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ získala cenu Woodrowa Wilsona
EU Careers Ambassador tréning v Bruseli
Dejiny tvoríš ty!
Otvorili sme brány pre záujemcov o štúdium
Stretnutie konzorcia urbanHIST na FF UPJŠ v Košiciach
Stretnutie mladých historikov VIII – Young urban(H)IST Conference
Peter Clark: European Cities in Comparative Perspective
Filozofická fakulta UPJŠ na Európskej noci výskumníkov 2018
Návšteva z Veľvyslanectva USA v Bratislave na KAA FF UPJŠ
Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť
Zúčastnili sme sa na Európskom dni jazykov 2018
Medzinárodné kolokvium o inovácii výučby antických dejín
Pamätná medaila FF UPJŠ p. Eckhartovi Höetzelovi
Workshop The Experience of State Socialism Reimagined
Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ participujú na medzinárodnom festivale
Privítali sme hostí z univerzít v Uzbekistane
Študentka Filozofickej fakulty UPJŠ uspela na Prekladateľskej univerziáde
Príbehy starej povaly s Dr. Alžbetou Bojkovou
Študentky Katedry sociálnej práce FF UPJŠ zvíťazili v celoslovenskom kole ŠVOČ
Literárna exkurzia 2018
Katedra sociálnej práce FF UPJŠ: Pomáhali sme na „domováckych kilometroch“
Slovenské osmičky: V znamení kosáka a kladiva – aj s prof. Š. Šutajom
Časopis Univerzál uspel na Štúrovom pere
Úspešný pracovný veľtrh Študenti – podniky – univerzity
Odborný asistent KAA FF UPJŠ získal prestížne ročné štipendium v americkom programe Humphrey Fellowship
Dekanka FF UPJŠ prijala hosťa z Poľska
Zišla sa Akademická obec Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Úspešný Workshop Day na KAA FF UPJŠ
FF UPJŠ má opäť zastúpenie v porote súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického
Doktorka Markéta Andričíková vystúpila na medzinárodnej konferencii Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže
Február 1948 – československá cesta ku komunistickej totalite
Doktorka Kristína Bosáková získala prestížne Fulbrightovo štipendium
Študent Filozofickej fakulty UPJŠ absolvoval stáž v Národnej rade SR
Počujem, čo si myslíš: zorganizovali sme úspešný popularizačný deň
KAA FF UPJŠ: Prednáška na tému „Americká diplomacia v ére dezinformácií“
Filozofická fakulta UPJŠ hostila olympionikov v troch jazykoch
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach partnerom prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencie Central and Eastern Europe after the First World War
DOD: Filozofická fakulta patrila opäť maturantom
Ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti
Spoločenské a behaviorálne, humanitné, pedagogické a historické vedy v H2020 – programové obdobie 2018 – 2020
Aké je byť európskym občanom a študentom?
Prvá zverejnená prednáška v rámci kariérnych aktivít KAA FF UPJŠ a NAKAC
Úspešná predvianočná dobročinná zbierka
Prednáška o štipendiách francúzskej vlády
Košické dni sociálnej práce 2017
Ukončenie výstavy „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“
Mikulášska nádielka na Filozofickej fakulte UPJŠ
Profesijné kompetencie budúceho pedagóga
„Prežite… Проживите…“
Ocenenie kvality zborového spevu na UPJŠ
Prednáška spoločnosti Lafarge Holcim
Na FF UPJŠ bola zriadená pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV
Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí
Pracovná cesta členov KAA FF UPJŠ v Južnej Kórei
Študentky KAA FF UPJŠ na stáži v Lodži
Train the Trainer – IELTS tréning na KAA FF UPJŠ
Prvá návšteva veľvyslanca Spojeného kráľovstva na KAA FF UPJŠ
Návšteva veľvyslanca USA na KAA FF UPJŠ
„Budúcnosť Slovenska je v rukách nás – študentov“
Digitálna garáž
Deň študentstva 2017: Dekanka prijala študentov fakulty
Prezentačná beseda o slovenskej literatúre   
Básne SK/CZ 2017: striebro pre Mariána Milčáka
Tretí úspešný Kariérny deň na KAA FF UPJŠ
Adriana Jesenková členkou VV SFZ pri SAV
Stretnutie mladých historikov VII. Prehodnotené dejiny. Historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť   
Memory in urban space: Possibilities and limits of comparative research   
Psychokino v „réžii“ SAŠAP-u a Študentskej rady FF UPJŠ   
Pracovná cesta dekanky FF UPJŠ na Ukrajine
Dni Sankt-Peterburgskej filozofie na Slovensku
Filozofická fakulta UPJŠ má ďalšie úspešné absolventky programu dvojitých diplomov   
Poetry Quartet (aj) s Mariánom Andričíkom (plagát)   
Univerzál Tour
Filozofická fakulta UPJŠ sa zúčastnila na „emocionálnej“ noci výskumníkov   
Jozef Puchala: Krajina Kaina
Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach   
Študentka masmédií uspela v súťaži Slovenského syndikátu novinárov
Katedru anglistiky a amerikanistiky poznajú už aj v Mexiku
Partnerské školy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Politologický trip 2017   
Mladí výskumníci a študenti prezentovali výsledky svojej odbornej činnosti   
Globsec City Talks 2017 opäť v Košiciach   
Úspešná konferencia Katedry germanistiky FF UPJŠ   
Literárna exkurzia 2017   
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ privítala na VVGS PCOV workshope 33 lingvistov z 24 krajín   
Už zabehnutá tradícia na KAA FF UPJŠ – PREDNÁŠKY Z PRAXE
Prvé stretnutie absolventov Katedry anglistiky a amerikanistiky alebo ako sme založili Alumni Club na našej katedre   
Piknik s časopisom Univerzál   
Študenti FF UPJŠ v Košiciach uspeli na Akademickom Prešove 2017   
Krst knihy Vademecum sociálnej práce   
Otroctvo nie je len temnou stránkou histórie. Držiteľka Pulitzerovej ceny prednášala o obchodovaní s ľuďmi   
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti prvého decénia fakulty   
Pracovný pohovor v malíčku   
Interview Day 2017   
Ars Šafarikiana 2017: Filozofická fakulta UPJŠ ocenila úspešných maturantov   
Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ: Aristoteles, Sokrates a Platón privítali svojich budúcich študentov      
Prvý zahraničný študent v programe dvojitých magisterských diplomov na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Ďakovný list Americkej obchodnej komory na Slovensku
Časopis Mesto a dejiny zaradený do databáz ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus   
Prezentácia knihy Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989)   
Slávnostné odovzdávanie dvojitých diplomov v rámci spoločných francúzsko-slovenských študijných programov   
„Cena víťazstva“. Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944 – 1945   
Fakty, interpretácie, pamäť – workshop pre študentov histórie   
Prvá študentka FF UPJŠ na novom magisterskom študijnom programe s dvojitým diplomom
Študentka FF UPJŠ uspela v celoštátnej poetickej súťaži Cena Rudolfa Fabryho 2016   
Vraždy v literatúre – prvá filmová premiéra na pôde fakulty aj univerzity   
Úspešná študentská zbierka na Filozofickej fakulte UPJŠ      
Projekt I Think For Myself ukončený (brožúra projektu, sumár projektu)   
Prvé výsledky reprezentatívneho celoštátneho výskumu realizovaného v rámci projektu „Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách“   
Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ ponúka jazykové aktivity   
Čestný titul Doctor honoris causa pani profesorke M. Gbúrovej   
V Košiciach sa diskutovalo o kríze parlamentarizmu   
Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí   
Medzinárodný študentský projekt I Think For Myself
Premiérový Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach   
Poďakovanie doc. PhDr. Margite Mesárošovej, CSc. (Ďakovný list)
Text v kontextoch (Text v interdisciplinárnych interpretáciách)   
Filozofická fakulta UPJŠ privítala ďalšiu osobnosť americkej žurnalistiky      
Beseda s investigatívnou novinárkou Naďou Šindlerovou      
Zúčastnili sme sa na Noci výskumníkov 2016   
Hravý dejepis pre 6. ročník základných škôl   
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach príjemcom grantu z programu Horizont 2020
Časopis Mesto a dejiny zaradený do databázy ERIH PLUS
Správa o činnosti košickej pobočky SAŠAP
Voľne žijúca mládež
Ekodivadlo a rozprávkové mestečko Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Arbitráž
Posledná konferencia na Petzvalovej
Zvonárska ulica v Košiciach sa pod taktovkou Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ na jeden deň vrátila v čase do obdobia Slovenského štátu
Úspešní filmári a divadelníci
Študenti masmédií FF UPJŠ zvíťazili na Akademickom Prešove s krátkym filmom
Cesty nádeje
Patočkova asubjektivní fenomenologie a dějiny filosofie
Na Globsec City Talks v Košiciach tlmočili študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ
Profesor Dominic O’Meara na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ
Nový humanitne orientovaný vedecký časopis na UPJŠ
Beseda s prozaikom Máriusom Kopcsayom
„Prednášky z praxe“ a „Tlmočnícky krúžok“ na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok
Prednáška prof. Petra Adamsona o Avicennovej metafyzike   
Problémy súčasného školstva, voľby, vnímanie dejín   
Holá pravda sú najlepšie mimikry (K premiére predstavenia Biedermann a podpaľači)
MDŽ – je to o nás
Naprávanie narušenej pamäti
Prednáška pre vojenských veteránov
IV. politologický turnaj v bowlingu
Najnovšia knižná práca Marcely Gbúrovej: Slavdom in Europe, Europe in Slavdom. A Vision of the Modernisation of Slavs by Štefan Launer.
Člen Katedry psychológie FF UPJŠ viedol seminár na University of Leeds
Košická prekladateľská kaviareň
Prehlbovanie spolupráce filozofických fakúlt Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzity Karlovej v Prahe
Časopis Univerzál naberá druhý dych
Deň otvorených dverí na FF UPJŠ prilákal stovky potenciálnych študentov
Strach – utečenci – Slovensko: verejná diskusia na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ

Študuj na UPJŠ