UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zo života fakulty


2021


23. 4. 2021 Slovakistický výskum literatúry v slovenskej enkláve vo Vojvodine (Srbsko)
20. 4. 2021 Psychológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ sa zamerajú na prevenciu užívania metamfetamínu
20. 4. 2021 Chceme vedieť viac o cieľoch a rozhodovaní sa dvadsiatnikov
29. 3. 2021 Jubilejný 30. ročník Krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku v Košiciach
23. 3. 2021 Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde Jeana-Baptista Chastanda
4. 3. 2021 Nešťastný status quo a študentské médiá
24. 2. 2021 FF UPJŠ súčasťou projektu prevencie užívania metamfetamínu
15. 2. 2021 „Olympijský týždeň“ na FF UPJŠ: Krajské kolá predmetových olympiád sa tento rok konali v online priestore
12. 2. 2021 Filozofická fakulta UPJŠ virtuálne otvorila dvere pre záujemcov o štúdium
10. 2. 2021 Úspech študenta prvého ročníka masmediálnych štúdií Šimona Čopa
20. 1. 2021 APVV projekt na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach   
1. 1. 2021 Filozofická fakulta UPJŠ v roku 2020 opäť zvýšila počet mediálnych výstupov
1. 1. 2021 Novoročný príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.

2020


16. 12. 2020 Obhajoba dizertačnej práce v programe dvojitých diplomov (urbanHIST)
10. 12. 2020 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku: Interview o výsledkoch výskumu
17. 11. 2020 Deň študentstva 2020: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovalo online so zástupcami študentov
16. 11. 2020 Úspech absolventky KAA FF UPJŠ Mgr. Andrey Petrovčinovej
12. 11. 2020 Druhý "virtuálny spíker amerického veľvyslanectva" na KAA FF UPJŠ – Bradley M. Gardner/Mr Bradley M. Gardner – the Second Virtual Embassy Speaker at the BAS FF UPJŠ
9. 11. 2020 Originálne a štýlové rúška FF UPJŠ – s výťažkom pre Linku detskej dôvery
5. 11. 2020 Absolvovali sme prijímací proces za člena CIUTI
28. 10. 2020 KAA FF UPJŠ v online diskusii s prof. Jeniffer Thomas, hostkou Veľvyslanectva USA na Slovensku/BAS FF UPJŠ in an online discussion with Prof. Jennifer Thomas, a guest speaker of the Embassy of the USA in Slovakia
27. 10. 2020 Virtuálny spíker veľvyslanectva – nová schéma v rámci spolupráce KAA FF UPJŠ a Veľvyslanectva USA na Slovensku/Virtual Embassy Speaker – a new scheme in the cooperation of the Embassy of the USA and the BAS FF UPJŠ
22. 10. 2020 Knižná novinka: Dr. A. Jesenková o deficite starostlivosti v slovenskom vzdelávacom systéme
5. 10. 2020 Zástupca AmCham odovzdal certifikáty absolventkám a absolventom predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe/The AmCham representative presented certificates to graduates of the course Skills for Success – from university to workplace
1. 10. 2020 Odborníci-tlmočníci KAA FF UPJŠ prednášali na Masarykovej univerzite v Brne/Experts - interpreters of BAS FF UPJŠ delivered lectures at the Masaryk University in Brno
30. 9. 2020 Úspech Mgr. Dominiky Tóth, doktorandky KAA FF UPJŠ/Success of Dominika Tóth, M.A., a PhD student of BAS FF UPJŠ
18. 9. 2020 Osobné posolstvo dekanky FF UPJŠ pred začiatkom nového akad. roka 2020/21
14. 9. 2020 Osobné posolstvo dekanky FF UPJŠ absolventkám a absolventom Mgr. štúdia
14. 9. 2020 Osobné posolstvo dekanky FF UPJŠ absolventkám a absolventom Bc. štúdia
26. 6. 2020 Absolventka FF UPJŠ K. Bočkayová bola na pobyte na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme
22. 6. 2020 Novinka: The Interaction of Borrowing and Word Formation
17. 6. 2020 Nová publikácia Derivational Networks Across Languages
23. 4. 2020 Pred desiatimi rokmi začal vychádzať Univerzál – časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
3. 3. 2020 Miltonov Stratený raj po prvý raz v slovenskom šate
21. 2. 2020 Filozofická fakulta UPJŠ organizovala workshop pre prekladateľov
20. 2. 2020 Grüß Gott, Košice – Návšteva rakúskej veľvyslankyne na FF UPJŠ
12. 2. 2020 Jubilejný 30. ročník Olympiády v anglickom jazyku na KAA FF UPJŠ
11. 2. 2020 V Los Angeles Oscary, na Katedre germanistiky FF UPJŠ Olympiáda v nemeckom jazyku
7. 2. 2020 Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ prilákal stovky záujemcov o štúdium
6. 2. 2020 KAA FF UPJŠ na roadshow „Kam na vysokú“
6. 2. 2020 Úspešní absolventi masmediálnych štúdií na FF UPJŠ posilňujú redakcie médií, pracujú aj ako kvalifikovaní hovorcovia
5. 2. 2020 Spolupráca Linky detskej dôvery s Filozofickou fakultou UPJŠ
30. 1. 2020 Stretnutie so študentmi z Gymnázia Poštová
25. 1. 2020 Vydarený Ples Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 2020
23. 1. 2020 Sociálne inovácie: definícia konceptu, hraničný výskum a spoločenský dopad
18. 1. 2020 Študentka FF UPJŠ Soňa Metyľová postúpila do semifinále folklórnej šou RTVS Zem spieva
16. 1. 2020 FLEX na KAA FF UPJŠ
2. 1. 2020 Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., si v ukrajinských Černivciach prevzala dve ocenenia
1. 1. 2020 Filozofická fakulta UPJŠ zvýšila počet mediálnych výstupov o takmer 50 percent

2019


Prvé absolventky programu dvojitých magisterských diplomov KAA FF UPJŠ s Černiveckou národnou univerzitou Jurija Fedkoviča na Ukrajine

KAA FF UPJŠ ukončila zimný semester Kariérnym a klubovým týždňom

Študenti KAA FF UPJŠ na záverečnej konferencii projektu EU 4 My Region v Budapešti

Slávnostné odovzdávanie certifikátov a osvedčení programu PUNAV

Nové absolventky programu dvojitých diplomov

Na Filozofickú fakultu UPJŠ opäť zavítal Mikuláš

Seminár EU 4 My Region na KAA FF UPJŠ

Úspešná zbierka študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UPJŠ pre psí útulok

S M. Bútorom a Z. Bútorovou o ziskoch a stratách nadobudnutej slobody na KAA FF UPJŠ

Výskumníci KAA FF UPJŠ predstavili model intonačných vzorcov

Deň študentstva 2019: Vedenie FF UPJŠ sa stretlo so zástupcami študentov fakulty

Plaketu primátora mesta Košice získala aj PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.

Nadviazali sme spoluprácu s úspešnou marketingovou agentúrou

Slovenský národný korpus – vyhľadávacie nástroje a práca s korpusovými databázami

Nežne aj prísne o literatúre (a živote)

Výstava Nemecko – krajina vynálezov

Ponožkový október: Katedra sociálnej práce FF UPJŠ daruje 69 párov ponožiek

Projekt urbanHIST navštívil Stockholm

Športový úspech študentky KAA FF UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ sa zúčastnila na veľtrhu "Kam na vysokú" v Poprade/BAS Department at "Kam na vysokú" – for the first time in Poprad

Veda na hraniciach poznania (príležitosti v ERC)

Prezentácia filmu Night of the Living Dead – spoločná akcia KAA FF UPJŠ, InfoUSA v Košiciach a Veľvyslanectva USA na Slovensku/Screening of Night of the Living Dead (1968) – joint even of the BAS Department FF UPJŠ, InfoUSA in Košice and the Embassy of the USA in Slovakia

Študenti „masmediálky“ na FF UPJŠ spustili ďalší zaujímavý projekt – RÁDIO TAKOY

Prvé stretnutie Slovenskej asociácie alumnistov programu Fulbright na KAA FF UPJŠ v Košiciach

Vzácna návšteva novej veľvyslankyne USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ

Predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe na KAA FF UPJŠ už po tretí raz

Deň otvorených dverí na KAA FF UPJŠ/Open House at BAS FF UPJŠ

Filozofická fakulta na Dni otvorených dverí UPJŠ v Košiciach

Študentky KAA FF UPJŠ tlmočili prezentáciu Tanmaya Bakshiho

Modelový Európsky parlament

KNS udelil prémiu za rok 2018 doc. Mariánovi Milčákovi

Doktor Peter Getlík získal prémiu v súťaži Poviedka 2019

Európsky deň jazykov 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Veda a umenie bez bariér – v spolupráci s mladými umelcami

Výstava "Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia" sa sťahuje do Bratislavy

Skvelé ocenenie výsledku práce prekladateľky KAA FF UPJŠ

SNP: Dokumentárny film Východoslovenská armáda

Zaradenie časopisu editorov KAA FF UPJŠ do databázy Web of Science

Veľvyslanec USA na Slovensku sa prišiel rozlúčiť s KAA FF UPJŠ

Medzinárodná konferencia na KAA FF UPJŠ

Slávnostná promócia absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch

Na monografii o histórii Živeny participovala aj doc. Ivica Hajdučeková z Filozofickej fakulty UPJŠ

Diskutovali sme so sociologičkou Silviou Porubänovou

Študenti Katedry psychológie FF UPJŠ získali v Prahe tri ocenenia

Slávnostné odovzdávanie prestížnych Nemeckých jazykových diplomov 2. stupňa

Týždeň otvorených dverí pre gymnáziá na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Dohoda o partnerstve zastrešuje spoluprácu medzi KG FF UPJŠ a jazykovou školou VISTA

Nové absolventky programu dvojitých diplomov

Prednášky na tému Edukace nadaných dětí

Workshop Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)

Prednáška odborníka z praxe KAA FF UPJŠ Mgr. Romana Gajdoša na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Spolupráca KAA FF UPJŠ s univerzitami v Uzbekistane pokračuje v projekteErasmus+

Inaugurácia dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.

Úspešná reprezentácia Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ na Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencii (CŠVOK – ETIKA)

Podpora študentov Katedry sociálnej práce FF UPJŠ vo vedeckej práci opäť priniesla mimoriadny úspech

O členstve SR v EÚ s M. Dzurindom a J. Figeľom

Časopis Univerzál získal 3. miesto v súťaži Štúrovo pero 2019

Páté střetnutí konsorcia urbanHIST

Akademický senát FF UPJŠ zvolil kandidátku na dekanku fakulty (2019 – 2023)

Prezentácie obhájených záverečných prác študentov KAA FF UPJŠ v InfoUSA

Dni Sankt-Peterburskej filozofie na Slovensku, Košice 2019

Deň učiteľov na FF UPJŠ: Byť pedagógom je poslanie

Nová profesorka na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Konvent akademických senátov 2019

Slávnostné zhromaždenie Akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Diskusia "Som psychológ a čo teraz?"

Študentka KAA FF UPJŠ je na prekladateľskej stáži v Európskom parlamente v Luxemburgu

Ďalšie študentky v programe dvojitých magisterských diplomov na FF UPJŠ

Víťaz súťaže FrancAvis na KAA FF UPJŠ

Krajské kolo Olympiády ľudských práv po prvý raz na pôde KAA FF UPJŠ

Seredské svedectvá v Košiciach

APVV seminár pre učiteľov ZŠ na KAA FF UPJŠ

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ prilákal stovky uchádzačov o štúdium

Úspešná spolupráca KAA FF UPJŠ s Veľvyslanectvom SR v Grécku

Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ prijalo jubilanta prof. Jána Sabola

Začal pracovať nový Akademický senát FF UPJŠ

O Filozofickej fakulte UPJŠ médiá vlani informovali vyše tristo ráz


2018


Záver roka 2018 na KAA FF UPJŠ – kariérne a klubové aktivity

Školenie projektových manažérov z krajín V4 v Bruseli s účasťou FF UPJŠ

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2018

Filozofická fakulta UPJŠ po šiesty raz privítala držiteľa Pulitzerovej ceny

Prednáška veľvyslanca USA na Slovensku pre KAA FF UPJŠ prilákala študentov, pedagógov aj médiá

Úspech doktorandky KAA FF UPJŠ na medzinárodnom vedeckom podujatí

Do darovacieho utorka sa zapojila aj Katedra politológie FF UPJŠ

Dekanka FF UPJŠ prijala najlepších študentov

Dr. Slávka Otčenášová získala post vyslanej národnej expertky pri EK

Príprava historicky prvého celoslovenského kola ŠVOK v odbore etika

Doktorandka Zuzana Eperješiová je hudobný fenomén menom Skyva

Návšteva diplomata Veľvyslanectva USA na Slovensku na KAA FF UPJŠ

Vydarená premiéra Jesennej školy doktorandov Filozofickej fakulty UPJŠ

Konferencia Školská psychológia: história a perspektívy

Medzinárodný leibnizovský kongres na Université de Montréal v Kanade

Petra Fojtíková - prvá študentka KAA FF UPJŠ v programe dvojitých magisterských diplomov UPJŠ a CHNU

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ získala cenu Woodrowa Wilsona

EU Careers Ambassador tréning v Bruseli

Dejiny tvoríš ty!

Otvorili sme brány pre záujemcov o štúdium

Stretnutie konzorcia urbanHIST na FF UPJŠ v Košiciach

Stretnutie mladých historikov VIII – Young urban(H)IST Conference

Peter Clark: European Cities in Comparative Perspective

Filozofická fakulta UPJŠ na Európskej noci výskumníkov 2018

Návšteva z Veľvyslanectva USA v Bratislave na KAA FF UPJŠ

Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť

Zúčastnili sme sa na Európskom dni jazykov 2018

Medzinárodné kolokvium o inovácii výučby antických dejín

Pamätná medaila FF UPJŠ p. Eckhartovi Höetzelovi

Workshop The Experience of State Socialism Reimagined

Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ participujú na medzinárodnom festivale

Privítali sme hostí z univerzít v Uzbekistane

Študentka Filozofickej fakulty UPJŠ uspela na Prekladateľskej univerziáde

Príbehy starej povaly s Dr. Alžbetou Bojkovou

Študentky Katedry sociálnej práce FF UPJŠ zvíťazili v celoslovenskom kole ŠVOČ

Literárna exkurzia 2018

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ: Pomáhali sme na „domováckych kilometroch“

Slovenské osmičky: V znamení kosáka a kladiva – aj s prof. Š. Šutajom

Časopis Univerzál uspel na Štúrovom pere

Úspešný pracovný veľtrh Študenti – podniky – univerzity

Odborný asistent KAA FF UPJŠ získal prestížne ročné štipendium v americkom programe Humphrey Fellowship

Dekanka FF UPJŠ prijala hosťa z Poľska

Zišla sa Akademická obec Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Úspešný Workshop Day na KAA FF UPJŠ

FF UPJŠ má opäť zastúpenie v porote súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického

Doktorka Markéta Andričíková vystúpila na medzinárodnej konferencii Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže

Február 1948 – československá cesta ku komunistickej totalite

Doktorka Kristína Bosáková získala prestížne Fulbrightovo štipendium

Študent Filozofickej fakulty UPJŠ absolvoval stáž v Národnej rade SR

Počujem, čo si myslíš: zorganizovali sme úspešný popularizačný deň

KAA FF UPJŠ: Prednáška na tému „Americká diplomacia v ére dezinformácií“

Filozofická fakulta UPJŠ hostila olympionikov v troch jazykoch

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach partnerom prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencie Central and Eastern Europe after the First World War

DOD: Filozofická fakulta patrila opäť maturantom

Ustanovujúca schôdza košickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Spoločenské a behaviorálne, humanitné, pedagogické a historické vedy v H2020 – programové obdobie 2018 – 2020

Aké je byť európskym občanom a študentom?


2017


Prvá zverejnená prednáška v rámci kariérnych aktivít KAA FF UPJŠ a NAKAC

Úspešná predvianočná dobročinná zbierka

Prednáška o štipendiách francúzskej vlády

Košické dni sociálnej práce 2017

Ukončenie výstavy „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“

Mikulášska nádielka na Filozofickej fakulte UPJŠ

Profesijné kompetencie budúceho pedagóga

„Prežite... Проживите...“

Ocenenie kvality zborového spevu na UPJŠ

Prednáška spoločnosti Lafarge Holcim

Na FF UPJŠ bola zriadená pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV

Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí

Pracovná cesta členov KAA FF UPJŠ v Južnej Kórei

Študentky KAA FF UPJŠ na stáži v Lodži

Train the Trainer – IELTS tréning na KAA FF UPJŠ

Prvá návšteva veľvyslanca Spojeného kráľovstva na KAA FF UPJŠ

Návšteva veľvyslanca USA na KAA FF UPJŠ

„Budúcnosť Slovenska je v rukách nás – študentov“

Digitálna garáž

Deň študentstva 2017: Dekanka prijala študentov fakulty

Prezentačná beseda o slovenskej literatúre   

Básne SK/CZ 2017: striebro pre Mariána Milčáka

Tretí úspešný Kariérny deň na KAA FF UPJŠ

Adriana Jesenková členkou VV SFZ pri SAV

Stretnutie mladých historikov VII. Prehodnotené dejiny. Historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť   

Memory in urban space: Possibilities and limits of comparative research   

Psychokino v „réžii“ SAŠAP-u a Študentskej rady FF UPJŠ   

Pracovná cesta dekanky FF UPJŠ na Ukrajine

Dni Sankt-Peterburgskej filozofie na Slovensku

Filozofická fakulta UPJŠ má ďalšie úspešné absolventky programu dvojitých diplomov   

Poetry Quartet (aj) s Mariánom Andričíkom (plagát)   

Univerzál Tour

Filozofická fakulta UPJŠ sa zúčastnila na „emocionálnej“ noci výskumníkov   

Jozef Puchala: Krajina Kaina

Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach   

Študentka masmédií uspela v súťaži Slovenského syndikátu novinárov

Katedru anglistiky a amerikanistiky poznajú už aj v Mexiku

Partnerské školy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Politologický trip 2017   

Mladí výskumníci a študenti prezentovali výsledky svojej odbornej činnosti   

Globsec City Talks 2017 opäť v Košiciach   

Úspešná konferencia Katedry germanistiky FF UPJŠ   

Literárna exkurzia 2017   

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ privítala na VVGS PCOV workshope 33 lingvistov z 24 krajín   

Už zabehnutá tradícia na KAA FF UPJŠ – PREDNÁŠKY Z PRAXE

Prvé stretnutie absolventov Katedry anglistiky a amerikanistiky alebo ako sme založili Alumni Club na našej katedre   

Piknik s časopisom Univerzál   

Študenti FF UPJŠ v Košiciach uspeli na Akademickom Prešove 2017   

Krst knihy Vademecum sociálnej práce   

Otroctvo nie je len temnou stránkou histórie. Držiteľka Pulitzerovej ceny prednášala o obchodovaní s ľuďmi   

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti prvého decénia fakulty   

Pracovný pohovor v malíčku   

Interview Day 2017   

Ars Šafarikiana 2017: Filozofická fakulta UPJŠ ocenila úspešných maturantov   

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ: Aristoteles, Sokrates a Platón privítali svojich budúcich študentov      

Prvý zahraničný študent v programe dvojitých magisterských diplomov na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Ďakovný list Americkej obchodnej komory na Slovensku


2016


Časopis Mesto a dejiny zaradený do databáz ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus   

Prezentácia knihy Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989)   

Slávnostné odovzdávanie dvojitých diplomov v rámci spoločných francúzsko-slovenských študijných programov   

„Cena víťazstva“. Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944 – 1945   

Fakty, interpretácie, pamäť – workshop pre študentov histórie   

Prvá študentka FF UPJŠ na novom magisterskom študijnom programe s dvojitým diplomom

Študentka FF UPJŠ uspela v celoštátnej poetickej súťaži Cena Rudolfa Fabryho 2016   

Vraždy v literatúre – prvá filmová premiéra na pôde fakulty aj univerzity   

Úspešná študentská zbierka na Filozofickej fakulte UPJŠ      

Projekt I Think For Myself ukončený (brožúra projektu, sumár projektu)   

Prvé výsledky reprezentatívneho celoštátneho výskumu realizovaného v rámci projektu „Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách“   

Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ ponúka jazykové aktivity   

Čestný titul Doctor honoris causa pani profesorke M. Gbúrovej   

V Košiciach sa diskutovalo o kríze parlamentarizmu   

Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí   

Medzinárodný študentský projekt I Think For Myself

Premiérový Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach   

Poďakovanie doc. PhDr. Margite Mesárošovej, CSc. (Ďakovný list)

Text v kontextoch (Text v interdisciplinárnych interpretáciách)   

Filozofická fakulta UPJŠ privítala ďalšiu osobnosť americkej žurnalistiky      

Beseda s investigatívnou novinárkou Naďou Šindlerovou      

Zúčastnili sme sa na Noci výskumníkov 2016   

Hravý dejepis pre 6. ročník základných škôl   

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach príjemcom grantu z programu Horizont 2020

Časopis Mesto a dejiny zaradený do databázy ERIH PLUS   

Správa o činnosti košickej pobočky SAŠAP

Voľne žijúca mládež

Ekodivadlo a rozprávkové mestečko Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Arbitráž

Posledná konferencia na Petzvalovej

Zvonárska ulica v Košiciach sa pod taktovkou Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ na jeden deň vrátila v čase do obdobia Slovenského štátu

Úspešní filmári a divadelníci

Študenti masmédií FF UPJŠ zvíťazili na Akademickom Prešove s krátkym filmom

Cesty nádeje

Patočkova asubjektivní fenomenologie a dějiny filosofie

Na Globsec City Talks v Košiciach tlmočili študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ

Profesor Dominic O'Meara na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ

Nový humanitne orientovaný vedecký časopis na UPJŠ

Beseda s prozaikom Máriusom Kopcsayom

„Prednášky z praxe“ a „Tlmočnícky krúžok“ na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok

Prednáška prof. Petra Adamsona o Avicennovej metafyzike   

Problémy súčasného školstva, voľby, vnímanie dejín   

Holá pravda sú najlepšie mimikry (K premiére predstavenia Biedermann a podpaľači)

MDŽ – je to o nás

Naprávanie narušenej pamäti

Prednáška pre vojenských veteránov

IV. politologický turnaj v bowlingu

Najnovšia knižná práca Marcely Gbúrovej: Slavdom in Europe, Europe in Slavdom. A Vision of the Modernisation of Slavs by Štefan Launer.

Člen Katedry psychológie FF UPJŠ viedol seminár na University of Leeds

Košická prekladateľská kaviareň

Prehlbovanie spolupráce filozofických fakúlt Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzity Karlovej v Prahe

Časopis Univerzál naberá druhý dych

Deň otvorených dverí na FF UPJŠ prilákal stovky potenciálnych študentov

Strach – utečenci – Slovensko: verejná diskusia na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ


2015


Prevencie užívania drog a AIDS pre vysokoškolákov

Výstava Jan Patočka – život a dielo

Erasmus+ ako cesta k medzinárodnej spolupráci

Jozef a jeho bratia

O komunikácii v diplomacii a vytváraní obrazu SR v zahraničí  

Študentky KAA FF UPJŠ prezentovali svoje práce z americkej literatúry

Vedeckovýskumný pobyt M. Škáru na parížskej Sorbonne

II. ples historikov

Hodina dejepisu v rómskej osade v Stráňach pod Tatrami

Parížska konferencia 1946

V tichom domácom kruhu... o P. J. Šafárikovi (program)  

Kam kráčaš, demokracia (200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra)

Linka detskej dôvery

Posledná aktualizácia: 26.04.2021