Prejsť na obsah

Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy

0minút, 21sekúnd

Dekanát FF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59 Košice

Mgr. Gabriela Onušková, PhD.
Referentka pre vedu, výskum, kvalifikačný rast a doktorandské štúdium

✉ gabriela.onuskova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7116

Bc. Natália Bačová
Referentka pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti

✉ natalia.bacova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7138

Bc. Oľga Gállová
Referentka pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti

✉ olga.gallova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7129


Študuj na UPJŠ