Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

1minút, 26sekúnd

Jarná škola doktorandov je tradičné podujatie organizované Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré napomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike.  Cieľom podujatia je prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy.
viac informácií

Máte otázky?

Radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

Mgr. Gabriela Onušková, PhD.

gabriela.onuskova@upjs.sk

+421 55 234 7116


Študuj na UPJŠ