Prejsť na obsah

Školné

0minút, 38sekúnd
  • Rozhodnutie rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach (účinnosť od 1. 9. 2022)
  • Rozhodnutie rektora č. 4/2023 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach (účinnosť od 1. 9. 2023)

Máš otázky?

Radi ti pomôžeme!
Kontaktuj nás:

Ing. Vladimíra Albertová

vladimira.albertova@upjs.sk

055/234 7183


Študuj na UPJŠ