UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Správy pre médiá

 

5. 7. 2022   Záujem o kurzy slovenčiny je medzi Ukrajincami enormný, na FF UPJŠ mali vyše 200 uchádzačov
23. 6. 2022   Na FF UPJŠ sa stretávajú špičkoví lingvisti-typológovia z celého sveta
20. 5. 2022   Košické politologické dialógy 2022. PraVdou proti praUde: „Nie je to pravda, ale mohla by byť“
14. 4. 2022   Deväťdesiatpäť rokov rozhlasového vysielania z Košíc
30. 3. 2022   Na FF UPJŠ realizujú pilotný intenzívny kurz slovenčiny pre utečencov z Ukrajiny
12. 3. 2022   Medzinárodný výskum sexuálneho správania speje do finále. Slováci patria medzi najaktívnejších účastníkov, potrebujeme však ešte 400 respondentov
8. 2. 2022   FF UPJŠ virtuálne otvorí svoje priestory pre záujemcov o štúdium
1. 12. 2021   Do výskumu sexuálneho správania sa zatiaľ zapojilo 236 Sloveniek a Slovákov. Pridať sa môže každý účastník starší ako 18 rokov
29. 11. 2021   Aktuálny ročník Košických dní sociálnej práce bol venovaný metanoi v teórii a praxi sociálnej práce
29. 10. 2021   Košickí psychológovia spúšťajú výskum zvláštností a faktorov sexuálneho správania jednotlivcov aj na Slovensku
18. 10. 2021   Veľvyslanec Slovinska a dekanka FF UPJŠ hovorili o spolupráci so slovinskými univerzitami
12. 10. 2021   Košické politologické dialógy 2021. Pandémia & demokracia: „Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“
15. 9. 2021   Meet the Citizen 2.0 – Stretni sa s občanom 2.0
13. 9. 2021   Európsky deň jazykov sa po ročnej odmlke opäť uskutoční na FF UPJŠ
22. 6. 2021   Pavol Jozef Šafárik zaradil slovenčinu medzi samostatné „nárečia“, na úroveň s češtinou
11. 5. 2021   Komunistická strana Československa vznikla pred sto rokmi, podľa historika od začiatku presadzovala radikálne názory a riešenia
20. 4. 2021   Košickí psychológovia sa zamerajú na prevenciu užívania metamfetamínu
19. 3. 2021   Dnešné Slovensko očami redaktora francúzskeho denníka Le Monde
9. 3. 2021   Belove noviny Nova Posoniensia začali vychádzať pred 300 rokmi
11. 2. 2021   Uplynulo sto rokov od prvého sčítania ľudu v Československu
8. 2. 2021   Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach pozýva záujemcov o štúdium na virtuálny Deň otvorených dverí
2. 2. 2021   „Oscarový“ Ladislav Grosman sa narodil pred sto rokmi
8. 1. 2021   Autor textu slovenskej hymny Janko Matúška sa narodil pred 200 rokmi
31. 12. 2020   Literárny čin roka 2020: Preklad a slovenské vydanie Strateného raja
16. 12. 2020   História rozhlasového vysielania na Slovensku sa začala písať v Košiciach presne pred 95 rokmi
11. 12. 2020   Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku
8. 12. 2020   Košickí psychológovia: Lockdown znamenal pre niektoré rodiny s dospievajúcimi zlepšenie vzťahov
27. 11. 2020   Košické politologické dialógy 2020: Začiatok dekády zmien?
11. 11. 2020   Slovo „robot“ oslavuje storočnicu
2. 11. 2020   Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie
30. 10. 2020   Rozhlasová budova v Košiciach slúži 90 rokov pôvodnému účelu
14. 9. 2020   Pred sto rokmi začala na Slovensku vychádzať Pravda
16. 7. 2020   M. R. Štefánik je pre slovenskú spoločnosť jedným z národných symbolov
24. 6. 2020   Medzinárodný úspech jazykovedcov z FF UPJŠ: Vydali publikácie v dvoch významných zahraničných vydavateľstvách
28. 5. 2020   Historik Š. Šutaj: Pre Maďarov znamená Trianon jednu z najtragickejších udalostí 20. storočia, my ho vnímame ako medzník, ktorý vytvoril nový systém usporiadania Európy
26. 5. 2020   Študenti UPJŠ súčasťou medzinárodnej štúdie – výskumný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ skúma dopad pandémie na život, štúdium a mentálne zdravie vysokoškolákov: prvé výsledky
11. 5. 2020   Študenti UPJŠ sa zapojili do medzinárodnej štúdie. Vedecký tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ súčasťou projektu COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study
27. 4. 2020   Tím košických psychológov sa podieľa na medzinárodnom výskume COVIDiSTRESS Global Survey
21. 4. 2020   Výskum košických psychológov: Slovenskí seniori emocionálne prežívajú koronakrízu skôr pozitívne, väčšina sa cíti dobre
13. 4. 2020   Pred sto rokmi sa narodil „tichý revolucionár našej vedy“ František Miko
7. 4. 2020   Koronavírus vplýva aj na naše spoločenské zvyky: podanie rúk nahrádza dotyk lakťov, objatie len naznačujeme a viac si všímame výrazy očí
6. 4. 2020   Kulturológ Lukáš Šutor: Vo veľkonočnom období sa stretávajú symboly z odlišných kultúrno-duchovných systémov
28. 3. 2020   Aktuálny výskum košických psychológov: Ľudia s vyššou toleranciou neistoty pociťujú nižšie ohrozenie koronavírusom
26. 3. 2020   Storočná jubilantka: Koncom marca 1920 vznikla vlajka Československa
25. 3. 2020   Pred 30 rokmi prišla Československá republika o prívlastok „socialistická“
23. 3. 2020   Košickí psychológovia skúmajú emocionálne reakcie ľudí na hrozbu koronavírusu
22. 3. 2020   Psychologičky Oľga Orosová a Silvia Mochnacký: Máme jedinečnú možnosť rozumne investovať energiu do posilnenia vzťahov v rodine
13. 3. 2020   K životnému jubileu filozofa Vladimíra Leška
28. 2. 2020   Historicky prvé slovenské vydanie Miltonovho Strateného raja: preklad vznikal tri roky a vyše pol roka trvala príprava vydania
24. 2. 2020   Historik Martin Pekár: Ústava z roku 1920 vytvorila základný predpoklad na vznik a fungovanie medzivojnovej československej demokracie, ktorá umožnila aj spoločensko-politický, hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska
20. 2. 2020   Kulturológ Lukáš Šutor: Najvýstižnejším symbolom fašiangov je maska
5. 2. 2020   Krajské kolá predmetových olympiád v Košickom kraji sa aj v tomto roku uskutočnia na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
3. 2. 2020   Maturanti, vyskúšajte si štúdium na univerzite – Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach pre vás otvára brány svojho areálu
27. 1. 2020   Kulturológ Lukáš Šutor: Hromnice si uchovali svoj ľudový názov (aj obsah)
16. 1. 2020   Historik Henrich Hrehor: S oslobodením Košíc prišlo aj faktické začlenenie mesta do obnovenej Československej republiky
21. 12. 2019   Kulturológ: Prečo oslavujeme narodenie Ježiša 25. decembra?
28. 11. 2019   Mikulášska zbierka študentov Filozofickej fakulty UPJŠ pre psí útulok
20. 11. 2019   Reflexiu 30. výročia Nežnej revolúcie a troch dekád na Slovensku a vo svete prinesú Košické politologické dialógy
15. 11. 2019   Dnes nás učia, v ’89 boli študentmi: Rozhovory o nehe, moci a politike
10. 11. 2019   Nežná revolúcia priniesla najdlhšie obdobie demokracie, aké naša spoločnosť zažila
30. 10. 2019   Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky: Ako to bolo u nás pôvodne?
23. 10. 2019   Budovanie demokracie učením o minulosti
14. 10. 2019   „Básnik obrazu“ Karol Plicka miloval Slovensko
26. 9. 2019   Simulation du Parlement européen/Modelový Európsky parlament
10. 9. 2019   Európsky deň jazykov 2019 v Košiciach
7. 9. 2019   Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
30. 8. 2019   Historik Martin Pekár: K vypuknutiu druhej svetovej vojny prispeli slabé stránky versailleského mierového systému aj narastajúce veľmocenské ambície Sovietskeho zväzu a nacistického Nemecka
25. 8. 2019   Historik Martin Pekár: SNP je súčasťou nášho národného príbehu i hodnotových pilierov súčasnej štátnosti
4. 7. 2019   Dva nové študijné programy na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach: medzinárodné vzťahy a politológia – masmediálne štúdiá
28. 6. 2019   Týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana 2019 bude intermediálny
3. 6. 2019   Každý pokus o legitimizáciu augustových udalostí z roku 1968 je neprijateľný a nebezpečný
23. 5. 2019   6. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2019
20. 5. 2019   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priblíži spolu s ďalšími významnými inštitúciami boje o Slovensko a Francúzsku vojenskú misiu v roku 1919
14. 5. 2019   Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov nevynechá dôležité politologické otázky
2. 5. 2019   Unikátne európske prvenstvo Košíc: 650 rokov od udelenia mestskej erbovej listiny
1. 5. 2019   Úloha Milana Rastislava Štefánika v zápase o spoločný štát sa podceňuje
23. 4. 2019   15. výročie vstupu SR do EÚ si pripomenie aj Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
12. 3. 2019   Slovenský štát z rokov 1939 – 1945 prispel k doformovaniu Slovákov do podoby moderného politického národa, cena za to však bola privysoká
1. 2. 2019   Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvorí brány svojho areálu pre záujemcov o štúdium
28. 1. 2019   Seredské svedectvá: podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu
25. 1. 2019   Spilenbergerovo dielo o „uhorskej chorobe“ vychádza prvýkrát po slovensky
23. 1. 2019   Významný slovenský jazykovedec Ján Sabol sa dožíva vzácneho životného jubilea
8. 1. 2019   Pred sto rokmi začal vychádzať denník Slovenský východ
7. 1. 2019   Vyjadrenie k poškodeniu hrobu Antona Prídavka
28. 12. 2018   Košice sa pred sto rokmi stali súčasťou Československa
7. 12. 2018   Hana Gregorová bola známa spisovateľka, ale aj feministka a novinárka
28. 11. 2018   Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach bude prednášať nositeľ prestížnej Pulitzerovej ceny Ian Johnson (plagát)
26. 11. 2018   Prednáška amerického veľvyslanca Adama Sterlinga k 100. výročiu slovensko-amerických vzťahov: Odvaha byť slobodní (plagát)
26. 10. 2018   Pred 80 rokmi „vypukla“ rozhlasová Vojna svetov
25. 10. 2018   100. výročie vzniku ČSR: Historický odkaz prvej Československej republiky je o viere v dosiahnutie zdanlivo nemožného
4. 10. 2018   Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prevedú verejnosť ostatným storočím našich dejín (plagát)
17. 8. 2018   August 1968: Túžba po demokratickejšom a liberálnejšom prostredí bola v rozpore s podstatou totalitného režimu budovaného od roku 1948
6. 7. 2018   Začína sa týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana 2018
25. 6. 2018   Filozofická fakulta UPJŠ privíta v Košiciach špičkových lingvistov z celého sveta
8. 6. 2018   Finále Debatiády 2018 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
26. 4. 2018   Nielen televízie objavujú nové talenty. Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach predstavili troch talentovaných gymnazistov
2. 3. 2018   Medzinárodný deň žien si pripomenú sériou odborných prednášok (MDŽ – je to o násŽeny sa čítajú...)
19. 2. 2018   Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach predstavia inovatívnu metódu prípravy tlmočníkov (plagát)
2. 2. 2018   Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvorí dvere pre záujemcov o univerzitné štúdium (program)
19. 12. 2017   Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
8. 12. 2017   Na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončili výstavu „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ 
21. 11. 2017   Košické politologické dialógy sa zamerajú na občiansku spoločnosť (plagát a program)
6. 11. 2017   Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ prichádza do Košíc (plagát)
18. 10. 2017   Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
28. 9. 2017   Ako súvisia rizikové správanie a emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
23. 5. 2017   Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prostredníctvom druhého ročníka interaktívnej výstavy Kto bude ďalší? predstavia verejnosti zločiny proti ľudskosti z našej dávnej i nedávnej minulosti
21. 4. 2017   Nový dokumentárny film o vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
19. 4. 2017   Vademecum sociálnej práce
13. 4. 2017   Aké sú emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
12. 4. 2017   Unplugged – školský program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi
23. 3. 2017   Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach si pripomína prvé decénium svojej existencie
20. 3. 2017   Na Filozofickej fakulte UPJŠ bude prednášať expert na bezpečnostnú politiku Schuyler Foerster
3. 3. 2017   Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach si pripomenú Medzinárodný deň žien sériou odborných prednášok (príloha 1, príloha 2)
10. 2. 2017   Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov
5. 2. 2017   Jubilujúca Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium
9. 12. 2016   Študenti masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach predstavia verejnosti svoj dokumentárny film (plagát)
8. 12. 2016   Prvé výsledky reprezentatívneho celoštátneho výskumu realizovaného v rámci projektu Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách
27. 11. 2016   Predvianočná charitatívna zbierka na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
24. 11. 2016   Hra na lásku – nové divadelné predstavenie študentského divadla pri Katedre germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
21. 11. 2016   Projekt Filozofickej fakulty UPJŠ „Prednášky z praxe“ pokračuje
6. 11. 2016   Premiérový Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
8. 7. 2016   Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach pribudol ďalší magisterský študijný program s dvojitým diplomom
4. 7. 2016   Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach príjemcom grantu z programu Horizont 2020
29. 6. 2016   Druhé kolo prijímacieho konania na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
15. 6. 2016   Prvý dvojitý diplom na magisterskom stupni štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
5. 5. 2016   Zvonárska ulica v Košiciach sa pod taktovkou Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ na jeden deň prenesie do obdobia Slovenského štátu (príloha)
26. 4. 2016   Popularizačné prednášky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ pre verejnosť pokračujú
25. 4. 2016   Ciné club opäť v akcii
14. 4. 2016   Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach realizujú projekt Prednášky z praxe
4. 4. 2016   Predĺženie termínov na podávanie prihlášok na Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach
24. 3. 2016   Ponorme sa. Voda pre planétu, pre ľudí, pre prežitie
10. 3. 2016   Unplugged – program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi žiakmi na Slovensku
6. 3. 2016   MDŽ s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach (príloha 1, príloha 2)
23. 2. 2016   Prvá Košická prekladateľská kaviareň
15. 2. 2016   Nový diskusný formát pre premýšľavých – FiloZoom
8. 2. 2016   Filozofická fakulta UPJŠ otvára dvere pre záujemcov o vysokoškolské štúdium
5. 2. 2016   Výstava "Jan Patočka – život a dielo" na Filozofickej fakulte UPJŠ
16. 12. 2015   Predvianočná dobročinná akcia OZ Res Publica
15. 12. 2015   Projekt „Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií“ (APVV 14-0921)
7. 12. 2015   Ciné club pozýva na Mobile Home
4. 12. 2015   Linka detskej dôvery pomáha deťom aj študentom univerzity
23. 11. 2015   Ciné club pre milovníkov francúzskej kinematografie
20. 11. 2015   Filozofická fakulta UPJŠ sa chce prezentovať zážitkovou formou  

 

Posledná aktualizácia: 06.07.2022