Prejsť na obsah

Informácie pre záujemcov o doktorandské štúdium

0minút, 32sekúnd

doktorandské štúdium sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia na UPJŠ, ale aj na iných vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí. Úspešným absolventom doktorandského štúdia je udelený titul “Philosophiae doctor” (PhD.).

Doktorandský portál

– všetko o doktorandskom štúdiu

Študijné programy

doktorandského štúdia

e-prihláška

termín: do 31. mája 2023

Podmienky prijatia

na štúdium

Témy dizertačných prác

na akademický rok 2023/2024

Rámcový projekt

dizertačnej práce

Máte otázky?

Radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

Mgr. Gabriela Onušková, PhD.

gabriela.onuskova@upjs.sk

+421 55 234 7116


Študuj na UPJŠ