Prejsť na obsah

Katedra psychológie

1minút, 0sekúnd

Katedra psychológie

Katedra psychológie FF UPJŠ má akreditáciu pre bakalárske a magisterské vzdelávanie v študijnom odbore psychológia, ako aj doktorandské vzdelávanie v študijnom odbore sociálna psychológia a psychológia práce. 
V pedagogickej oblasti je teda hlavným zameraním pracoviska kvalitná príprava budúcich profesionálnych psychológov ktorí by sa vedeli uplatniť v psychologickom výskume a prirodzene aj v ďalších klasických oblastiach pôsobenia psychológov, akými sú poradne; školy; klinická prax; ako aj výber, rozmiestňovanie, motivovanie a vzdelávanie zamestnancov rozličných organizácií.
Výskumné aktivity na katedre sú rozmanité a odrážajú zameranie a vedeckú orientáciu jej jednotlivých členov. Medzi dominantné oblasti výskumu patria napr. ciele a na cieľ orientované správanie; rozhodovanie; teória psychodiagnostiky; vývinová psychológia; psychológia tvorivosti, predovšetkým jej identifikáciu a rozvoj v školskom prostredí a podobne.

Tematická mapa, FF UPJŠ v Košiciach, Sokrates

Aktuality


Sleduj nás:


Študuj na UPJŠ