UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Partnerská škola/Partnerská organizácia

Partnerská škola

  • Rozhodnutie dekana č. 3/2017, ktorým sa určujú kritériá udelenia/získania statusu partnerskej školy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce s partnerskými školami

 

Zoznam partnerských škôl FF UPJŠ
   
Základná škola Slobody 1, Košice www.zsslobody.eu
Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra zspribinunr.edupage.org
Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany www.zstribecskato.sk
Spojená škola - ZŠ s MŠ, Nitrianske Pravno zsnitrianskepravno.edupage.org
Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok kupeckeho.edupage.org
Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava www.zssokolikova.sk
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom zscentrum3dub.edupage.org
Základná škola, Abovská 36, Košice zsabovke.edupage.org
Základná škola Márie Medveckej, Tvrdošín zsmmts.edupage.org
Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok www.zsfandlyho.sk
ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín zsnovotn.edupage.org
Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď zsjfandlyhosered.edupage.org
ZŠ, Podzáhradná 51, Bratislava www.zspodzaba.sk
ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča www.zsghle.stranka.info
ZŠ, J. Hollého 696/3, Topoľčany www.zshollehoto.edu.sk
ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou zsmoldava.edupage.org
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné www.zshu.sk
Základná škola Pavla Križku, Kremnica 2zskremnica.edupage.org
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážske zsstrazske.edupage.org
Základná škola, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica zsangykrc.edupage.org
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice ssosbuke.edupage.org

 

Partnerská organizácia

  • Rozhodnutie dekanky č. 9/2017, ktorým sa určujú kritériá udelenia/získania statusu partnerskej organizácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce s partnerskými organizáciami
Zoznam partnerských organizácií FF UPJŠ
   
Britská obchodná komora v Slovenskej republike
sídlo: Mostová 6, 811 02 Bratislava
britcham.sk
Jazyková škola VISTA
sídlo: Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
www.vista.sk
Karpatská nadácia
sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
karpatskanadacia.sk
Človek v ohrození n.o.
sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava
clovekvohrozeni.sk
CABO s.r.o.
sídlo: Rázusova 38, 040 01 Košice
web.cabo.sk

 

Cvičné školy

Posledná aktualizácia: 26.04.2022