Prejsť na obsah

Partnerská škola/Partnerská organizácia/Cvičné školy/Zariadenia pre výkon odbornej praxe

2minút, 12sekúnd
 • Rozhodnutie dekana č. 3/2017, ktorým sa určujú kritériá udelenia/získania statusu partnerskej školy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce s partnerskými školami
 • Dohoda o partnerstve

Zoznam partnerských škôl FF UPJŠ

Základná škola Slobody 1, Košicewww.zsslobody.eu
Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitrazspribinunr.edupage.org
Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčanywww.zstribecskato.sk
Spojená škola – ZŠ s MŠ, Nitrianske Pravnozsnitrianskepravno.edupage.org
Základná škola Jána Kupeckého, Pezinokkupeckeho.edupage.org
Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislavawww.zssokolikova.sk
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhomzscentrum3dub.edupage.org
Základná škola, Abovská 36, Košicezsabovke.edupage.org
Základná škola Márie Medveckej, Tvrdošínzsmmts.edupage.org
Základná škola, Fándlyho 11, Pezinokwww.zsfandlyho.sk
ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčínzsnovotn.edupage.org
Základná škola Juraja Fándlyho, Sereďzsjfandlyhosered.edupage.org
ZŠ, Podzáhradná 51, Bratislavawww.zspodzaba.sk
ZŠ, Gašpara Haina 37, Levočawww.zsghle.stranka.info
ZŠ, J. Hollého 696/3, Topoľčanywww.zshollehoto.edu.sk
ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvouzsmoldava.edupage.org
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humennéwww.zshu.sk
Základná škola Pavla Križku, Kremnica2zskremnica.edupage.org
Základná škola, Mierová 1, 072 22 Strážskezsstrazske.edupage.org
Základná škola, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnicazsangykrc.edupage.org
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košicessosbuke.edupage.org
Základná škola, Považská 12, 040 11 Košicezspovke.edupage.org
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košicezsstanicnake.sk
 • Rozhodnutie dekanky č. 9/2017, ktorým sa určujú kritériá udelenia/získania statusu partnerskej organizácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pravidlá spolupráce s partnerskými organizáciami
 • Dohoda o partnerstve

Zoznam partnerských organizácií FF UPJŠ

Britská obchodná komora v Slovenskej republike
sídlo: Mostová 6, 811 02 Bratislava
britcham.sk
Jazyková škola VISTA
sídlo: Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
www.vista.sk
Karpatská nadácia
sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
karpatskanadacia.sk
Človek v ohrození n.o.
sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava
clovekvohrozeni.sk
CABO s.r.o.
sídlo: Rázusova 38, 040 01 Košice
web.cabo.sk
Obchodná akadémia
Watsonova 61, 040 01 Košice
www.oake.sk
VISTA s.r.o.
Klimkovičova 29, 040 23 Košice
www.vista.sk/aliancia-vista?
 • Centrum spoločenských inovácií, o.z., Kaspická 4 04012 Košice
 • Dorka, n.o., Hemerkova 28, 04023 Košice
  www.centrumdorka.sk/dorka-kosice
 • Arcus – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná č.4, 040 01 Košice
  arcuskosice.sk
 • Facilitas, n.o., Spišské námestie 4, 04012 Košice
  facilitas.sk
 • Domko – Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 04001 Košice
  www.dsskepm.sk
 • Miesto pod slnkom, n.o., Hlavná 68, 040 01 Košice
  www.miestopodslnkom.sk
 • Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka, Zvoničná 202/18, 044 13 Valaliky
  www.linkadeti.sk

Študuj na UPJŠ