Prejsť na obsah

Legislatíva

1minút, 42sekúnd
  • Rozhodnutie rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach (účinnosť od 1. 9. 2022)
  • Rozhodnutie rektora č. 4/2023 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach (účinnosť od 1. 9. 2023)


Študuj na UPJŠ