UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra filozofie

 

Katedra filozofie (AIS)

 

Aktuality

 • Dňa 7. 7. 2022 usporiada kultúrne a komunitné centrum Eleuzína Banská Štiavnica besedu "Tekuté časy Zygmunta Baumana" . Jedným z diskutujúcich bude aj náš kolega PhDr. D. Hruška, PhD. Na túto besedu ste všetci srdečne pozvaní. 
  Odkaz na stránku Eleuzína, kde nájdete podrobné informácie o besede
  Facebookový odkaz na podujatie
   
 • Milí poslucháči a priatelia podcastov Filozofia v kocke! Prihovárame sa Vám posledný krát a pozývame vás k filozofovaniu v online priestore s našou poslednou epizódou s názvom "Má zmysel študovať humanitné vedy?" Pozvanie k diskusii prijala vedúca Katedry filozofie PhDr. Katarína Mayerová, PhD., ktorá objasňuje opodstatnenosť štúdia humanitných vied, nedokonalosti školského systému a ukazuje nám istú možnú perspektívu ako prispieť k popularizácii a osvete filozofického myslenia i v našom slovenskom priestore. Epizódu nájdete na platforme spotify.
  Zároveň chceme všetkým našim poslucháčom v mene celého tímu Filozofia v kocke poďakovať za priazeň a ochotu s nami filozofovať prostredníctvom našich podcastov. Prajeme Vám veľa úspechov, nech Vás neopúšťa motivácia pri filozofovaní a štúdiu akéhokoľvek predmetu, ktorý Vás robí šťastným a naplneným. Veríme, že Ste nás nepočuli naposledy ;) 

  Tím Filozofia v kocke

 • Spolupráca KF FF UPJŠ v Košiciach s Ateliérom Ramagu v Spišskej Starej Vsi na projekte DECI CITU! Naši kolegovia M. Škára a PhDr. D. Hruška, PhD. sa zúčastnili diskusie v Ateliéri Ramagu v rámci projektu Deci citu. Z prvej diskusie, ktorá nesie názov "Filozofia a náboženstvo - odlišné brehy alebo spojené nádoby?" Vám ponúkame youtube záznam. Odkaz na video tu.

 • Prvý ročník Košických Filozofických dní

  Dňa 11. 5. 2022 sme v spolupráci so SFZ pri SAV slávnostne otvorili Prvý ročník Košických Filozofických dní. Počas prvého dňa sme mali možnosť si vypočuť výstup PhDr. Dušana Hrušku, PhD. s názvom "Filozofia a náboženstvá" a prezentácie študentských prác v rámci ŠVOČ pod patronátom doc. PhDr. Štefana Juska, PhD. Súčasťou prednášok bola aj rozsiahla diskusia. Z prvého dňa Vám ponúkame v sekcii Zo života katedry fotogalériu (aj s našim sponzorom a maskotom ;) ) 

  Dňa 12. 5. 2022 sme pokračovali druhým dňom Prvého ročníka Košických filozofických dní. Na programe bola prednáška doc. Mgr. Adriany Jesenkovej, PhD. s názvom "Filozofia a etika spravodlivosti", výstup Ing. Štefana Szabóa, PhD. "Filozofia a ekológia" a diskusia "Filozofia a hudba", ktorú viedli naši kolegovia doc. PhDr. Róbert Stojka, PhD., PhDr. Dušan Hruška, PhD. a Martin Škára - hudobný sprievod k diskusii zabezpečila kapela Zajida. Aj z druhého dňa Vám ponúkame malý fotosúhrn.
  Veríme, že sa na Košických filozofických dňoch stretneme aj budúci rok a ešte vo väčšom počte :) 

  Odkaz na fotogalériu z druhého dňa KFD2022

           

           

Zo života katedry

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa
Katedra filozofie FF UPJŠ
Moyzesova 9
040 01 Košice

   


Zobraziť Aristoteles, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Posledná aktualizácia: 30.06.2022