UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra filozofie

 

Katedra filozofie (AIS)

Aktuality

  • Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach s hlbokým zármutkom sprostredkúva správu o úmrtí nášho cteného kolegu, dlhoročného spolupracovníka a vzácneho priateľa, prof. Andrzeja Norasa.
    Spomíname...

https://us.edu.pl/zmarl-prof-andrzej-noras-prorektor-uniwersytetu-slaskiego-w-latach-2016-2020

  • POZOR! OD 29. 9. 2020 SA FORMA VÝUČBY MENÍ NA DIŠTANČNÚ!
    S účinnosťou od 29. 9. 2020 bude výučba na Katedre filozofie prebiehať dištančnou formou. Toto nariadenie bude platiť do odvolania. Prípadné ďalšie usmernenia budú vydané po zverejnení nových nariadení Krízového štábu SR a vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ.
  • Informácie o mobilitách sú odteraz dostupné na novej webovej stránke ERASMUS+

 

Zo života katedry

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa
Katedra filozofie FF UPJŠ
Moyzesova 9
040 01 Košice

   


Zobraziť Aristoteles, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Posledná aktualizácia: 02.03.2021