Prejsť na obsah

Rigorózne konanie

1minút, 24sekúnd

Kontaktná osoba poverená príslušnou administratívou:
Bc. Oľga Gállová
olga.gallova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7129•  Prihláška
•  Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na FF UPJŠ 
– účinnosť od 30. 6. 2020
•  Pokyny pre uchádzačov o rigoróznu skúšku

•  Žiadosť o zaradenie vlastnej témy rigoróznej práce
•  Žiadosť o zmenu témy rigoróznej práce
•  Žiadosť o prerušenie lehoty na odovzdanie rigoróznej práce

Študijný odbor Študijný program Témy Okruhy predmetu
Filológia Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
(PhDr.)
Filológia Britské a americké štúdiá
(PhDr.)
Filológia Slovakisticko-mediálne štúdiá
(PhDr.)
Filozofia Filozofia
(PhDr.)
Historické vedy História
(PhDr.)
Politické vedy Politológia
(PhDr.)
Psychológia Psychológia
(PhDr.)
Sociálna práca Sociálna práca
(PhDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo akademických predmetov
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo etickej výchovy
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo histórie
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo psychológie
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
(PaedDr.)
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo výchovy k občianstvu
(PaedDr.)

Študuj na UPJŠ