UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študijné oddelenie

 

Úradné hodiny študijného oddelenia

 Pondelok:    13.00 – 15.00
 Utorok:  08.00 – 11.00  
 Streda:    13.00 – 15.30
 Štvrtok:  nestránkový deň
 Piatok:  08.00 – 11.00  

 

Prvé dva týždne semestra (11. 2. - 22. 2. 2019) bude mať študijné odd.
pridané navyše úradné hodiny a to nasledovne:
v pondelok 9.00 - 11.00 hod. a v stredu 9.00 - 11.00 hod.

 

Úradné hodiny (sociálne štipendiá, školné, prijímacie konanie)

 Pondelok:    13.00 – 15.00
 Utorok:  08.00 – 11.00  
 Streda:    13.00 – 15.30

 

Úradné hodiny prodekana pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
 Utorok:  10.45 – 11.45   Dekanát FF UPJŠ
  Šrobárova 2, č.d. 108

 

 

 

Vedúca študijného oddelenia:
Ing. Jana Quitková

E-mail: jana.quitkova@upjs.sk
VoIP (enum):  055 234 7120

 

 

     

 

Referentka študijného oddelenia:
Eva Mrázová
E-mail: eva.mrazova@upjs.sk
VoIP (enum):  055 234 7140
referentka pre študijné programy

 

Referentka študijného oddelenia:
Karolína Kelemenová

E-mail: karolina.kelemenova@upjs.sk
VoIP (enum):  055 234 7130
referentka pre študijné programy

     

 

 

Referentka študijného oddelenia:
Mgr. Lýdia Bereczová 

E-mail: lydia.bereczova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7183

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 14.02.2019