UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Študijné oddelenie - kontakt, úradné hodiny

Šrobárova 2, P. O. BOX A-29, 040 59 Košice

 

Úradné hodiny študijného oddelenia
 Pondelok:    13.00 – 15.00
 Utorok:  08.00 – 11.00  
 Streda:    13.00 – 15.30
 Štvrtok:  nestránkový deň
 Piatok:  08.00 – 11.00  

 

Úradné hodiny
sociálne štipendiá
 Utorok:  08.00 – 11.00  
 Streda:    13.00 – 15.30

 

Úradné hodiny prodekana pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
 Utorok:  10.45 – 11.45   Dekanát FF UPJŠ
  Šrobárova 2, č.d. 108

 

Ing. Jana Quitková
vedúca študijného oddelenia

E-mail: jana.quitkova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7120
Mobilný tel.: +421 948 904 632
 
Karolína Kelemenová
referentka študijného oddelenia
pre študijné programy

E-mail: karolina.kelemenova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7130
 

Eva Mrázová
referentka študijného oddelenia
pre študijné programy

E-mail: eva.mrazova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7140
Mobilný tel.: +421 947 927 146

 
  Ing. Vladimíra Albertová
referentka študijného oddelenia
pre prijímacie konanie a sociálne štipendiá

E-mail: vladimira.albertova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7183

 

Posledná aktualizácia: 19.09.2022