UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študijné oddelenie

Úradné hodiny študijného oddelenia
počas letných prázdnin
od 2. 7. 2019 do 30. 8. 2019
 Pondelok:  09.00 – 11.00
 Utorok:  09.00 – 11.00
 Streda:  09.00 – 11.00
 Štvrtok:  nestránkový deň
 Piatok:  nestránkový deň

1. 7. 2019 – nestránkový deň – promócie Mgr.
29. 7. – 2. 8. 2019 – zatvorené (dovolenka)
 

Úradné hodiny študijného oddelenia
 Pondelok:    13.00 – 15.00
 Utorok:  08.00 – 11.00  
 Streda:    13.00 – 15.30
 Štvrtok:  nestránkový deň
 Piatok:  08.00 – 11.00  

3. 9. 2019 (utorok) – zatvorené z dôvodu rozdávania potvrdení o návšteve školy študentom vyšších ročníkov.
 

Úradné hodiny
sociálne štipendiá, školné, prijímacie konanie
 Pondelok:    13.00 – 15.00
 Utorok:  08.00 – 11.00  
 Streda:    13.00 – 15.30

 

Úradné hodiny prodekana pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
 Utorok:  10.45 – 11.45   Dekanát FF UPJŠ
  Šrobárova 2, č.d. 108

 

Ing. Jana Quitková
vedúca študijného oddelenia

E-mail: jana.quitkova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7120
   
Mgr. Lýdia Bereczová
referentka študijného oddelenia

E-mail: lydia.bereczova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7183
   
Karolína Kelemenová
referentka študijného oddelenia
pre študijné programy

E-mail: karolina.kelemenova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7130
   
Eva Mrázová
referentka študijného oddelenia
pre študijné programy

E-mail: eva.mrazova@upjs.sk
VoIP (enum): 055 234 7140

 

Posledná aktualizácia: 22.08.2019