Prejsť na obsah

Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality

0minút, 19sekúnd

Indikátory hodnotenia kvality


Hodnotenie úrovne poskytovaného vzdelávania na fakulte


Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov spokojnosti študentov s výučbou na fakulte


Hodnotenie štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach absolventmi magisterského štúdia


Názory z praxe na kvalitu prípravy študentov FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ