UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vnútorný systém hodnotenia kvality

 

  • Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov spokojnosti študentov s výučbou na univerzite

 

Posledná aktualizácia: 23.04.2018