UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie a semináre

2017/18

 

Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach

interdisciplinárna konferencia

Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií

Psychologické a sociálne aspekty pomáhania ľuďom

19. - 20. októbra 2017


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

odborný semninár

Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov: Národný a medzinárodný rozmer

28. septembra 2017


Katedra klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II

22. septembra 2017


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedný ústav

vedecká konferencia

Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach

20. septembra 2017

 

Posledná aktualizácia: 15.09.2017