UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2022/2023

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica

vedecká konferencia

"Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu" - TGM

Košické politologické dialógy

3. novembra 2022


Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave
a Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná vedecká konferencia

Etické teórie – neetická prax

19. – 21. októbra 2022


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

12. ročník doktorandskej konferencie

Stretnutie mladých historikov XII:
Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie

12. októbra 2022


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ

Etika v práci vysokoškolského učiteľa

5. októbra 2022

 

Posledná aktualizácia: 27.10.2022