UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2021/2022

 

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

venovaná metanoi v teórii a praxi sociálnej práce
9. ročník Košických dní sociálnej práce

26. novembra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

diseminačný a popularizačný seminár k výstupom projektu

VVGS-2020-1637
Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách

27. októbra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

9. konferencia SELICUP

Globálne a lokálne v postmileniárnej Európe

21. – 23. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

11. ročník doktorandskej konferencie

Stretnutie mladých historikov XI.:
Poznanie, spoločnosť, dejiny

19. – 20. októbra 2021


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach

vedecká konferencia

Pandémia & demokracia:
„Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“

X. ročník Košických politologických dialógov

1. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná konferencia

„From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers”

27. septembra – 1. októbra 2021


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach

workshop

Cvičný učiteľ ako diagnostik a reflexívny praktik

21. septembra 2021

 

Posledná aktualizácia: 30.11.2021