Prejsť na obsah

Konferencie a semináre 2022/2023

1minút, 20sekúnd

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

online medzinárodné vedecké kolokvium

Ľudová rozprávka v súvislostiach

12. decembra 2022


Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave – pobočka Košice
a
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov

30. 11. – 1. 12. 2022


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodné filozofické sympózium

Začiatok konca, alebo koniec začiatku metafyziky?

28. 29. novembra 2022


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná vedecká konferencia

Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien

Košické dni sociálnej práce

25. novembra 2022


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica

vedecká konferencia

„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu“ – TGM

Košické politologické dialógy

3. novembra 2022


Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave
a Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná vedecká konferencia

Etické teórie – neetická prax

19. 21. októbra 2022


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach

12. ročník doktorandskej konferencie

Stretnutie mladých historikov XII:
Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie

12. októbra 2022


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ

Etika v práci vysokoškolského učiteľa

5. októbra 2022


Študuj na UPJŠ