Prejsť na obsah

Konferencie a semináre

25minút, 9sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Postmillennial Sensibility in Anglophone Literatures, Cultures, and Media III / Postmileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách 3
20. – 22. júna 2024


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop pre cvičných učiteľov
Učiteľ a právo v praxi – zážitkovo
14. júna 2024


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
a Tel-Hai Academic College
medzinárodná konferencia
THE UNFORGOTTEN. Exploring the Holocaust from the Individual Perspective
11. – 12. júna 2024


OZ Pracujúca chudoba
a Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Spravodlivosť v 21. storočí
7. mája 2024


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
seminár
Koncept elít a česko-slovenský kontext
17. apríla 2024


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Alúzie 2024
Metodologické presahy literárnovedného výskumu
15. – 16. apríla 2024


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
Košické filozofické dni
III. ročník
19. – 20. marca 2024


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop pre cvičných učiteľov
Cvičný učiteľ ako iniciátor reflexívnej praxe študenta
9. februára 2024

Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné sympózium
Jazyky – menšiny – identity a ich obraz v historickej tlači a médiách / Sprachen – Minderheiten – Identitäten im Spiegel der historischen Presse und Medien
8. decembra 2023


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Adolescenti – cieľová skupina?
Košické dni sociálnej práce
1. decembra 2023


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Medzi ideálom a realitou: Kam kráčaš demokracia
Košické politologické dialógy
23. novembra 2023


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Zahorieť a nevyhorieť. Je vyhorenie problémom aj vedcov a vysokoškolských učiteľov?
9. novembra 2023


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Bernolákovci: začiatok novej cesty pre slovenský národ
8. – 9. novembra 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Filozofia ako prekračovanie hraníc
25. – 27. októbra 2023


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia určená študentom doktorandského štúdia
Stretnutie mladých historikov XIII.:
Moc v dejinách ľudskej spoločnosti

24. októbra 2023


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Politická korupcia a stratégie prežitia elít…
12. októbra 2023


Katedra klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV
13. – 14. septembra 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
filozofické kolokvium v rámci projektu APVV
Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy
13. júna 2023


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Psychológia práce a organizácie 2023
8. – 9. júna 2023


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Profesijná reflexia v pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa
31. mája 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
filozofické kolokvium v rámci projektu APVV
Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy
29. – 30. mája 2023


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Firewall demokracie
19. mája 2023


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia pri príležitosti životného jubilea prof. F. Uličného
Historik, archivár a univ. prof. Ferdinand Uličný 90
11. mája 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
2. ročník Košických Filozofických dní
Filozofia v živote – život vo filozofii
10. – 11. mája 2023


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Etika umelej inteligencie v praxi
28. marca 2023

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
online medzinárodné vedecké kolokvium
Ľudová rozprávka v súvislostiach
12. decembra 2022


Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave – pobočka Košice
a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov
30. 11. – 1. 12. 2022


Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné filozofické sympózium
Začiatok konca, alebo koniec začiatku metafyziky?
28. – 29. novembra 2022


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien
Košické dni sociálnej práce
25. novembra 2022


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica
vedecká konferencia
„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu“ – TGM
Košické politologické dialógy
3. novembra 2022


Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave
Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Etické teórie – neetická prax
19. – 21. októbra 2022


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
12. ročník doktorandskej konferencie
Stretnutie mladých historikov XII:
Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie
12. októbra 2022


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Etika v práci vysokoškolského učiteľa
5. októbra 2022


Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
šiesty ročník medzinárodnej konferencie
Slovotvorné teórie VI a Typológia a univerzálie v slovotvorbe V
23. až 26. júna 2022


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
beseda a prekladateľský workshop
O preklade s Jánom Štrasserom
8. júna 2022


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Pravdou proti praude
„Nie je to pravda, ale mohla by byť“
20. mája 2022


Katedra filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
v spolupráci so SFZ pri SAV
1. ročník Košických Filozofických dní
Filozofia v živote – život vo filozofii
11. – 12. mája 2022


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie
webináre
Kariérové poradenstvo v praxi učiteľa
6. apríla 2022 a 27. apríla 2022


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Reflexívny prístup v pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa
28. februára 2022

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
venovaná metanoi v teórii a praxi sociálnej práce
Košické dni sociálnej práce
26. novembra 2021


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica
online konferencia
Medzi právnym štátom a bezprávím
Košické politologické dialógy
26. novembra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
diseminačný a popularizačný seminár k výstupom projektu VVGS-2020-1637
Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách

27. októbra 2021


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
9. konferencia SELICUP
Globálne a lokálne v postmileniárnej Európe
21. – 23. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
11. ročník doktorandskej konferencie
Stretnutie mladých historikov XI.:
Poznanie, spoločnosť, dejiny
19. – 20. októbra 2021


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Pandémia & demokracia:
„Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“
1. októbra 2021


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
„From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers”
27. septembra – 1. októbra 2021


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Cvičný učiteľ ako diagnostik a reflexívny praktik
21. septembra 2021


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
webinár v rámci cyklu odborných podujatí
Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ
Komunikácia učiteľa so študentom so špecifickými potrebami
4. júna 2021


Česko-slovenská komisia historikov
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Štátny archív v Košiciach
História v digitálnej ére
21. apríla 2021

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach
Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
online workshop
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku:
Interview o výsledkoch výskumu
17. decembra 2020


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica
vedecká konferencia
Začiatok dekády zmien?
X. ročník Košických politologických dialógov
4. decembra 2020


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
X. ročník konferencie
Stretnutie mladých historikov
Hranice v priestore a čase
18. – 19. novembra 2020


Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
workshop pre prekladateľov
Keď prekladateľ „umýva s vodou“
21. februára 2020

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov?
Minulé a súčasné podoby sociálnej práce
8. ročník Košických dní sociálnej práce
29. novembra 2019


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica
vedecká konferencia
1989 – 2019: Kam kráčaš demokracia
IX. ročník Košických politologických dialógov
21. – 22. novembra 2019


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
9. ročník konferencie Stretnutie mladých historikov
Ako sa píšu dejiny?
16. – 17. októbra 2019


Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
a Centrum Mokosha
workshop
Expresívne techniky I.
11. októbra 2019


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná konferencia
Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti
9. – 11. októbra 2019


Katedra politológie
vedecký seminár
Slavoj Žižek a kritika ideológie
24. – 25. septembra 2019


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po II. svetovej vojne
19. – 20. septembra 2019


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
The Postmillennial Sensibility in Anglophone Literatures, Cultures and Media II
27. – 29. júna 2019


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná a transdisciplinárna konferencia
Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch
20. – 22. júna 2019


Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ
Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

interdisciplinárna konferencia
Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II
Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
12. júna 2019


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Slovensko – Európa – Svet
VIII. ročník Košických politologických dialógov
16. 17. mája 2019


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
interdisciplinárny workshop
Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)
13. mája 2019


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
urbanHIST Workshop Week
1. ‒ 4. apríla 2019


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
vedecko-umelecké sympózium
Veda a umenie bez bariér
6. ‒ 8. marca 2019


Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB FF UPJŠ v Košiciach
odborný seminár
Aby nás ucho neklamalo
Praktické využite fonetiky vo výučbe jazykov
4. februára 2019

Katedra sociálne práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia
7. ročník Košických dní sociálnej práce
30. novembra 2018


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
vedecká konferencia
Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia
VIII. ročník Košických politologických dialógov
22. – 23. novembra 2018


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
interdisciplinárny workshop
Eticko-ekologická a environmentálna profilácia odborníkov pre spoločenskú prax – ekogramotnosť
16. novembra 2018


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia
15. novembra 2018


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Inštitút etiky a bioetiky FF PU v Prešove

medzinárodná vedecká konferencia
Aplikovaná etika III – kontext a perspektívy.
Ekokriticizmus a ekogramotnosť
26. októbra 2018


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Qualitative analysis and data in the context of publishing practice
19. októbra 2018


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

konferencia
Školská psychológia: história a perspektívy
17. – 18. októbra 2018


Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Akademická angličtina
2. – 4. októbra 2018


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
8. ročník konferencie
Stretnutie mladých historikov
Young urban(H)IST Conference
1. – 2. októbra 2018


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta PU v Prešove

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi
12. septembra 2018


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
OZ Res Publica
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
Zlomové osmičky
VII. ročník Košických politologických dialógov
17. a 18. mája 2018

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Premeny sociálnej práce v čase
6. ročník Košických dní sociálnej práce
8. decembra 2017


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop
pre cvičných učiteľov UPJŠ, vysokoškolských pedagógov a študentov učiteľstva akademických predmetov
Profesijné kompetencie budúceho pedagóga
4. 12. 2017


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ústav politických vied SAV
OZ Res Publica

vedecká konferencia
OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ: Kam kráčaš demokracia
VII. ročník Košických politologických dialógov
23. – 24. novembra 2017


Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí
21. – 22. novembra 2017


Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Katedra histórie FF UPJŠ
Katedra politológie FF UPJŠ

v spolupráci s
RTVS, Centrum pre národnostné vysielanie RTVS Košice
Národnostné vysielanie na Dvojke
RTVS, Rádio Patria, Redakcia národnosrno-etnického vysielania v Košiciach
Univerzitná televízia UNI TV UPJŠ v Košiciach
workshop pre študentov histórie a politológie FF UPJŠ
Etnicita a médiá
20. 11. 2017


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
panelová diskusia a pracovný workshop
Vzdelávanie pre udržateľnosť
10. 11. 2017


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
interdisciplinárna konferencia
Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií
Psychologické a sociálne aspekty pomáhania ľuďom
19. – 20. októbra 2017


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
odborný semninár
Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov: Národný a medzinárodný rozmer
28. septembra 2017


Katedra klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II
22. septembra 2017


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV – Spoločenskovedný ústav

vedecká konferencia
Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach
20. septembra 2017


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné filozofické sympózium
Heidegger v Česku, Poľsku a na Slovensku
6. – 7. júla 2017


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách
29. júna – 1. júla 2017


Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná konferencia
Čierne na bielom.
Výsledky a perspektívy výskumu historickej tlače.
15. – 16. júna 2017


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská Asociácia Študentov a Absolventov Psychológie

III. SAŠAP konferencia
Som psychológ a čo teraz?
25. – 26. mája 2017

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Význam a miesto resocializácie a reedukácie v sociálnej práci a spoločnosti
5. ročník Košických dní sociálnej práce
25. novembra 2016


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
konferencia
Kríza parlamentarizmu?
Kam kráčaš demokracia
VI. ročník Košických politologických dialógov
24. – 25. novembra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Cena víťazstva
(o problematike násilného odvlečenia občanov ČSR do ZSSR v rokoch 1944 – 1945)
24. novembra 2016


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Košický samosprávny kraj
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

konferencia
Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku
24. novembra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí
14. – 15. novembera 2016


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice

medzinárodná vedecká konferencia
Text v kontextoch
25. – 26. októbra 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Ústav pamäti národa a KAS Bratislava

workshopy pre študentov
Fakty, interpretácie, pamäť
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku
18. október 2016


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Collegium Carolinum
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská historická spoločnosť pri SAV

vedecká konferencia
STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV (VI.)
Migračné procesy v dejinách Európy
Kríza alebo úsvit civilizácie?
12. októbra 2016


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých PF KU Ružomberok

2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Výchova a vzdelávanie 2016:
Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe
12. – 13. septembra 2016


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
a OZ Res Publica

5. ročník Študentskej vedeckej konferencie
Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí
12. – 13. mája 2016


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop pre študentov aplikovanej etiky
Problematika eutanázie a asistovanej samovraždy
21. apríla 2016

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
Vedecký seminár pri príležitosti 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika
15. decembra 2015


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Zvládanie záťaže v kontexte sociálnej práce
4. ročník Košických dní sociálnej práce
27. novembra 2015


Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Kam kráčaš demokracia
V. ročník Košických politologických dialógov
26. – 27. novembra 2015


Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné sympózium
Historická tlač v strednej a východnej Európe
20. novembra 2015


Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Historický ústav SAV
konferencia
VOJNA A MESTO V 20. STOROČÍ
Košice, 25. – 26. septembra 2015


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach
vedecká konferencia
Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii
11. september 2015


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná filozofická konferencia
Patočka a dejiny filozofie
30. 6. – 1. 7. 2015


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
3. medzinárodná konferencia
WORD-FORMATION THEORIES II – TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-FORMATION III
26. – 28. júna 2015


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci
s Občianskym združením Res Publica
4. ročník
Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
14. – 15. mája 2015


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
workshop
Smrť a dôstojné umieranie
12. mája 2015


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
seminár
pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Oľgy Sabolovej, CSc., mim. prof.
Textové a metatextové variácie (jazyk a literatúra)
6. mája 2015


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
prednáškový cyklus
Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze
15. apríl 2015
11. máj 2015
9. október 2015

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
a
Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach

medzinárodná vedecká konferencia
3rd Psychology Cassoviensis Conference:
Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care
3. konferencia Psychologia Cassoviensis:
Prevencia rizikového správania – Podpora zdravia – Starostlivosť o seba

4. – 5. decembra 2014


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce
3. ročník Košických dní sociálnej práce
28. novembra 2014


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia
IV. ročník Košických politologických dialógov
20. – 21. novembra 2014


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
a
Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov
pri Medzinárodnom komitéte slavistov
Medzinárodná konferencia fonetikov a fonológov
23. – 24. októbra 2014


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
a
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny (SKASE)
12. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (ESSE)
29. 8. – 2. 9. 2014


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci
s Občianskym združením Res Publica
vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov
III. ročník
Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky
23. mája 2014


Katedra pedagogiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodná vedecká konferencia
Výchova a vzdelávanie 2014
Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve
5. – 6. februára 2014

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
a spoluorganizátori
Ústav politických vied SAV,
Academia Rerum Civilium VŠPSV v Kolíne,
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave,
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre,
Mesto Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013
a Občianske združenie Res Publica
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
v rámci III. ročníka Košických politologických dialógov
Politika v kultúre, kultúra v politike
Kam kráčaš demokracia
21. – 22. novembra 2013


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami
2. ročník Košických dní sociálnej práce
22. november 2013


Oddelenie masmediálnych štúdií KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach
druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Súmrak médií
23. – 24. októbra 2013


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
medzinárodná konferencia
APLIKOVANÁ ETIKA II. – KONTEXT A PERSPEKTÍVY
12. – 13. septembra 2013


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea
dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.
Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia
14. február 2013

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Sociálna práca cesta k zmyslu života
Košické dni sociálnej práce
6. december 2012


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Slávnostná vedecká konferencia
venovaná životnému jubileu doc. PhDr. Evy Šimovej, CSc.
29. november 2012


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
nultý ročník odbornej konferencie
Súmrak médií
konajúcej sa pod záštitou
dekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD.
a dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.
28. november 2012
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Občianske združenie Res Publica
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci
II. ročníka Košických politologických dialógov
VOĽBY 2012
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA
15. – 16. november 2012


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
diseminačný workshop
Index aktívneho starnutia ako výzva pre výskum a prax sociálnej práce
Košice 6. november 2012


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné filozofické sympózium
Heidegger a grécka filozofia
30. – 31. október 2012


ENYSSP (The European Network of Young Specialists in Sport Psychology)
v spolupráci s Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodné pracovné sústredenie vo forme workshopov
25. – 27. októbra 2012


Východoslovenské múzeum v Košiciach
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
k 140. výročiu založenia Východoslovenského múzea v Košiciach
Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy
24. október 2012


Katedry romanistiky a klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
HORTUS
GRAECO-LATINUS
CASSOVIENSIS
Košice, 28. september 2012


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
2. medzinárodná konferencia

Univerzálie a typológia v slovotvorbe
26. – 28. 8. 2012


 Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave
Ústav na VV a VTOS Košice
medzinárodná odborná konferencia
PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2012
23. – 24. 5. 2012


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
Kultúrne centrum Abova,
Historický ústav SAV
a Slovenská historická spoločnosť pri SAV
medzinárodná vedecko-popularizačná konferencia,
organizovaná pri príležitosti uplynutia 700. rokov od významnej udalosti
s názvom
Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín
22. – 23. marec 2012, Košice


Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
Mesto Košice a obec Kobeliarovo
medzinárodný vedecký seminár
pri príležitosti 150. výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika
PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK
VEDEC A UMELEC

27. január 2012

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
Košický samosprávny kraj
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Košické dni sociálnej práce
Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja
25. november 2011, Košice


Medzinárodný vedecký seminár organizovaný pod záštitou
Ministerstva zahraničných vecí SR a
Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach
Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti
Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov
24. – 25. november 2011, Bratislava


Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej republike
Občianske združenie Res Publica
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci
I. ročníka Košických politologických dialógov
SLOBODA – ROVNOSŤ – PORIADOK
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA

3. – 4. november 2011


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Archeologický ústav SAV Nitra – Oddelenie pre výskum východného Slovenska, Košice
2. vedecká konferencia k dejinám Košíc
Stavebno – historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku
11. október 2011


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach
Stretnutie mladých historikov
Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska
27. – 28. september 2011


Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
medzinárodný workshop určený pre odbornú verejnosť, vedeckých pracovníkov a študentov
Lekárska etika – kontext a perspektívy
2. september 2011


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny
Doktorandská konferencia
pre študentov, školiteľov a odborníkov pôsobiacich v doktorandských programoch
5. – 7. mája 2011


Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach
Univerzita Miskolc, Filozofická fakulta (Historickovedný inštitút)
vedecko-odborná konferencia
História a kultúra – model multikultúrnej a cezhraničnej spolupráce
v regióne Východného Maďarska a Východného Slovenska

14. apríla 2011
Organizátor: Generálny konzulát MR v Košiciach

Druhé sympózium
Substance Use and Abuse among University Students
Životná perspektíva a so zdravím súvisiace správanie sa študentov
25. – 27. november 2010


Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
konferencia
Psychologia Cassoviensis 2010
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie
14. – 15. októbra 2010


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
IV. medzinárodné filozofické sympózium
DEJINY FILOZOFIE AKO FILOZOFICKÝ PROBLÉM
14. – 15. októbra 2010, Košice


Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s Regionálnym združením partnerstiev sociálnej inklúzie CESTA n. o.
vedecká konferencia
Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii
8. októbra 2010


Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach
1. vedecká konferencia k dejinám Košíc
Košice a dejiny – dejiny Košíc
(stav výskumu a jeho perspektívy – teoretické a praktické schémy výskumu dejín mesta)
16. – 17. septembra 2010


Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s partnerským Inštitútom germanistiky na Univerzite v Regensburgu
medzinárodná konferencia
Perspektívy zahraničnej germanistiky
25. – 26. februára 2010, Košice

Košický samosprávny kraj
v spolupráci s Katedrou sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
vedecká konferencia
Migrácia – chudoba – nezamestnanosť a ich sociálne aspekty
11. decembra 2009


Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s
Košickým samosprávnym krajom
medzinárodná vedecká konferencia a konferencia mladých vedeckých pracovníkov
Sociálno – patologické javy a možnosti sociálnej práce
20. novembra 2009, Košice


Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach
Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV
organizuje
Pracovno-odborné stretnutie pracovníkov UPJŠ
s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl
Psychológia v škole
5. novembra 2009


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach
 a Slovenské filozofické združenie pre SAV v Bratislave
III. medzinárodná filozofická konferencia
HEGEL V KONTEXTOCH HEIDEGGEROVEJ A PATOČKOVEJ FILOZOFIE
1. – 2. októbra 2009, Košice


Vedecká konferencia
Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom(1946 – 1948)
– osudy slovenských a maďarských presídlencov
16. – 17. septembra 2009, Košice


Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzálie a typológia v slovotvorbe
16. – 18. augusta 2009


Študuj na UPJŠ