UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Akademický senát

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

prof. PhDr. Eva Žiaková CSc.
predsedníčka akademického senátu


Dekanát FF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
e-mail: eva.ziakova@upjs.sk


VoIP (enum): +421 55 234 7145
Mobilný tel.: +421 918 643 840

 

Posledná aktualizácia: 01.10.2020