UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Akademický senát

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

prof. PhDr. Eva Žiaková CSc.
predsedníčka akademického senátu


Dekanát FF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
e-mail: eva.ziakova@upjs.sk


VoIP (enum): 055 234 7145

 

Posledná aktualizácia: 15.01.2019