Prejsť na obsah

Študentská audiovizuálna tvorba

3minút, 38sekúnd
(NE)ZABUDLI SME
– krátky videofilm, ktorý vznikol pri príležitosti 15. výročia FF UPJŠ. Réžia: Daša Popovičová, Stanislav Fedorchuk
Filozofická fakulta UPJŠ dá tvojej budúcnosti FARBY
– nové propagačné video FF UPJŠ, ktoré pripravili študentky 2. ročníka slovakisticko-mediálnych štúdií na FF UPJŠ Nina Bálintová, Alica Matisová a Viktória Virasztóová
Európsky deň jazykov 2021 okom kamery
– zostrih pripravila doktorandka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a šéfredaktorka UniTV Mgr. Laura Hoľanová
Etiketa obliekania na záverečné skúšky
– video študentky Bc. Kristíny Hupcejovej, ktoré vzniklo v rámci predmetu etika (vyučujúca: Mgr. Lucia Hricová, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach)
Čo keby Filozofická fakulta ožila?
– propagačné video FF UPJŠ v Košiciach pripravili v rámci predmetu „Televízna tvorba“ študenti masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ Oliver Karolyi, Viktória Smoradová a Lukáš Pancurák, odborné poradenstvo Mgr. Peter Getlík, PhD.

Typy študentov na FF UPJŠ
– video vzniklo v októbri 2021, autorkou je Daša Popovičová, študentka 2. ročníka Bc. stupňa štúdia v študijnom programe masmediálne štúdiá na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

FF UPJŠ v Košiciach: miesto, ktoré ťa naučí vnímať veci inak
– propagačné video študentky masmediálnych štúdií Ľubomíry Fehérovej z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Príbeh básnika (Miroslav Válek)
– krátky film študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
Rómeo a Júlia
– krátky filmový projekt študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
FF UPJŠ
– masmediálne štúdiá (promo video)
Žáner ako pocit
– krátky film študentov masmediálnych štúdií

Vraždy v literatúre (film)
•   Informácie o filme
•   Súťažný film o filme (aj s anglickými titulkami)


Viac než len škola

– propagačné video študentov 1. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

TU JE TVOJE MIESTO
– propagačné video študentov 2. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach
S knihou nie si nikdy sám
– krátky film študentov masmediálnych štúdií
10 rokov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (krátky film)
– autor filmu – študent masmediálnych štúdií Bc. Peter Šafránek – získal za túto snímku Cenu dekanky FF UPJŠ v Košiciach za rok 2017 za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii „televízna tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Veda v nás (rozhlasová relácia)
– relácia vznikla v rámci Týždňa vedy a techniky na FF UPJŠ v Košiciach v decembri 2017 – jej autormi sú študenti 1. ročníka Mgr. stupňa v študijnom programe masmediálne štúdiá, získali za ňu Cenu dekanky FF UPJŠ v Košiciach za rok 2017 za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii „rozhlasová tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šepot
– krátky filmový projekt študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Študuj na UPJŠ