Prejsť na obsah

Študentská audiovizuálna tvorba

2minút, 55sekúnd

FF UPJŠ v Košiciach: miesto, ktoré ťa naučí vnímať veci inak – propagačné video študentky masmediálnych štúdií Ľubomíry Fehérovej z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

Čo keby Filozofická fakulta ožila? – propagačné video FF UPJŠ v Košiciach pripravili v rámci predmetu „Televízna tvorba“ študenti masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ Oliver Karolyi, Viktória Smoradová a Lukáš Pancurák, odborné poradenstvo Mgr. Peter Getlík, PhD.

TU JE TVOJE MIESTO – propagačné video študentov 2. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

Viac než len škola – propagačné video študentov 1. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

Typy študentov na FF UPJŠ – video vzniklo v októbri 2021, autorkou je Daša Popovičová, študentka 2. ročníka Bc. stupňa štúdia v študijnom programe masmediálne štúdiá na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vraždy v literatúre (film)
•   Informácie o filme
•   Súťažný film o filme (aj s anglickými titulkami)

10 rokov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (krátky film)
– autor filmu – študent masmediálnych štúdií Bc. Peter Šafránek – získal za túto snímku Cenu dekanky FF UPJŠ v Košiciach za rok 2017 za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii „televízna tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Veda v nás (rozhlasová relácia)
– relácia vznikla v rámci Týždňa vedy a techniky na FF UPJŠ v Košiciach v decembri 2017 – jej autormi sú študenti 1. ročníka Mgr. stupňa v študijnom programe masmediálne štúdiá, získali za ňu Cenu dekanky FF UPJŠ v Košiciach za rok 2017 za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii „rozhlasová tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rozprávky, ako ich nepoznáte (krátky film študentov masmediálnych štúdií)

S knihou nie si nikdy sám (krátky film študentov masmediálnych štúdií)

FF UPJŠ – masmediálne štúdiá (promo video)

Žáner ako pocit (krátky film študentov masmediálnych štúdií)

Príbeh básnika (Miroslav Válek) – krátky film študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Rómeo a Júlia – krátky filmový projekt študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Šepot – krátky filmový projekt študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Etiketa obliekania na záverečné skúšky – video študentky Bc. Kristíny Hupcejovej, ktoré vzniklo v rámci predmetu etika (vyučujúca: Mgr. Lucia Hricová, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach)

Európsky deň jazykov 2021 okom kamery – zostrih pripravila doktorandka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a šéfredaktorka UniTV Mgr. Laura Hoľanová

(NE)ZABUDLI SME – krátky videofilm, ktorý vznikol pri príležitosti 15. výročia FF UPJŠ. Réžia: Daša Popovičová, Stanislav Fedorchuk


Študuj na UPJŠ