UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Študentská audiovizuálna tvorba

 

FF UPJŠ v Košiciach: miesto, ktoré ťa naučí vnímať veci inak – propagačné video študentky masmediálnych štúdií Ľubomíry Fehérovej z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach

TU JE TVOJE MIESTO – propagačné video študentov 2. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

Viac než len škola – propagačné video študentov 1. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

Vraždy v literatúre (film)
•   Informácie o filme
•   Súťažný film o filme (aj s anglickými titulkami)

10 rokov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (krátky film)
– autor filmu – študent masmediálnych štúdií Bc. Peter Šafránek – získal za túto snímku Cenu dekanky FF UPJŠ v Košiciach za rok 2017 za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii „televízna tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Veda v nás (rozhlasová relácia)
– relácia vznikla v rámci Týždňa vedy a techniky na FF UPJŠ v Košiciach v decembri 2017 – jej autormi sú študenti 1. ročníka Mgr. stupňa v študijnom programe masmediálne štúdiá, získali za ňu Cenu dekanky FF UPJŠ v Košiciach za rok 2017 za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť v kategórii „rozhlasová tvorba“ v súťaži o najlepšie audiovizuálne, hudobné, grafické alebo textové dielo s témou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rozprávky, ako ich nepoznáte (krátky film študentov masmediálnych štúdií)

S knihou nie si nikdy sám (krátky film študentov masmediálnych štúdií)

FF UPJŠ – masmediálne štúdiá (promo video)

Žáner ako pocit (krátky film študentov masmediálnych štúdií)

Príbeh básnika (Miroslav Válek) – krátky film študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Rómeo a Júlia – krátky filmový projekt študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Šepot – krátky filmový projekt študentov masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 15.07.2019