Prejsť na obsah

Certifikovaná skúška zo slovenského jazyka

2minút, 44sekúnd

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
Konzorcium ECL koordinuje prípravu a priebeh skúšok z 15 svetových jazykov. Vydáva medzinárodne uznávané certifikáty.
viac

rv-november2019

Regionálne testovacie centrum ECL
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Centrum jazykovej prípravy

Akreditovaný systém jazykových skúšok

Slovenský jazyk

Termíny registrácie a skúšok

RegistráciaSkúška
do 9. mája 2024jún 2024
do 8. januára 2025február 2025
do 9. mája 2025jún 2025

O presnom termíne písomnej a ústnej časti skúšky vás budeme informovať mailom.

Cenník

Úroveň testovaniaPoplatok za skúšku
A2120 €
B1135 €
B2165 €
C1180 €

Registrácia

Počet účastníkov testovania: testovanie sa uskutoční, ak sa zaregistruje minimálne 10 uchádzačov

Odpovede na často kladené otázky (FAQ):

Medzinárodný certifikát ECL slúži ako doklad o znalosti cudzieho jazyka pre potreby:

  • štúdia (príloha k prihláške na VŠ)
  • zamestnania  a práce (dôkaz jazykovej kvalifikácie)
  • pre zahraničné študijné pobyty

Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň ústnej a písomnej komunikácie uchádzača v každodennom živote, v rozličných životných a profesijných situáciách. Skúška neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy.

Jazyková skúška ECL pozostáva z dvoch častí, ústnej a písomnej.

Ústna časť:

  • počúvanie textu s porozumením (maximálne 25 bodov)
  • rozprávanie (maximálne 25 bodov)

Písomná časť:

  • čítanie textu s porozumením (maximálne 25 bodov)
  • písanie textu (maximálne 25 bodov)

Celkovo je možné získať hodnotenie 100 bodov, teda z každej časti 25 bodov. Pre úspešné absolvovanie skúšky musí uchádzač dosiahnuť minimálne 15 bodov v každej testovanej zručnosti (počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie).

Ústne skúšky sa vykonávajú pred dvojčlennou komisiou. Skúšku realizujú súčasne dvaja uchádzači, ktorí po riadenom rozhovore v určitom tematickom okruhu samostatne vyjadria svoje myšlienky v súvislosti s obrázkom alebo sériou obrázkov.
Ďalšie tri jazykové zručnosti sa hodnotia písomnou formou pomocou nahrávok a pracovných listov.
Uchádzači dostanú po dva pracovné listy, ktoré im umožnia preukázať úroveň jazykových znalostí v rozličných tematických okruhoch, takže sa nemusia obávať, že sa im skúška nepodarí v dôsledku nedostatočného ovládania slovnej zásoby v rámci nešťastne „vytiahnutej“ alebo zadanej témy.

Získaj aj Ty medzinárodne uznávaný jazykový certifikát ECL

Máš otázky?

Radi ti pomôžeme!
Kontaktuj nás:

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.

ecl@upjs.sk

Adresa:

Regionálne testovacie centrum ECL
CJP FF UPJŠ
Moyzesova 9, Košice

budova Aristoteles, miestnosť A403


Študuj na UPJŠ