Prejsť na obsah

Študentská rada FF UPJŠ

0minút, 43sekúnd

Stanovy ŠR FF UPJŠ


Zoznam členov ŠR FF UPJŠ v akademickom roku 2022/2023

Predsedníčka: Bc. Miriam PALKOVÁ (slovakisticko-mediálne štúdiá, 2. ročník, II. stupeň)

Členovia:
Bc. Diana DEMČÁKOVÁ (učiteľstvo histórie a slovenského jazyka, 1. ročník, II. stupeň)
Bc. Tomáš HUNTATA (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry, 1. ročník, II. stupeň)
Bc. Natália KOŠČOVÁ (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu, 1. ročník, II. stupeň)
Bc. Estera PRACUOVÁ (učiteľstvo histórie a anglického jazyka a literatúry, 1. ročník, II. stupeň)
Bc. Laura URBANOVÁ (učiteľstvo histórie a geografie, 1. ročník, II. stupeň)

Kontakt na ŠR FF UPJŠ: srffupjs1@gmail.com


Študuj na UPJŠ