UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Fakulta v médiách 2019

 

16. 1. 2019
Pripomíname si 50 rokov od upálenia Jána Palacha. Aj v Košiciach sa upálil vojak, podrobnosti sú ale nejasné
– informoval vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
– Rádio Košice: Metropolitné správy o 13.00 (05:42 – 07:10):
https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-16-1-2019
– KošiceOnline.sk:
https://www.kosiceonline.sk/pripominame-si-50-rokov-od-upalenia-jana-palacha-aj-v-kosiciach-sa-upalil-vojak-podrobnosti-su-ale-nejasne

15. 1. 2019
Ukradnutú plastiku z cintorína Košičan doniesol do Korzára
– na nájdenie artefaktu z hrobu Antona Prídavka reaguje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22029711/ukradnutu-plastiku-z-cintorina-kosican-doniesol-do-korzara.html

13. 1. 2019
Pomník Antona Prídavka na cintoríne zhanobili vandali
– na zmiznutie plastiky reaguje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22026402/pomnik-antona-pridavka-na-cintorine-zhanobili-vandali.html

12. 1. 2019
Uplynulo 100 rokov od začiatku vychádzania denníka Slovenský východ
– informácie poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
http://vedanadosah.cvtisr.sk/uplynulo-100-rokov-od-zaciatku-vychadzania-dennika-slovensky-vychod

12. 1. 2019
Marián Milčák: Teserakt
– informácia o novej básnickej zbierke literárneho vedca, pedagóga, básnika a prekladateľa doc. Mariána Milčáka, PhD., ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Pravda
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/498052-marian-milcak-teserakt/

10. 1. 2019
Rádiožurnál o 18.00: Z košického cintorína miznú kovové predmety
– s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (ku krádeži bronzovej reliéfnej podobizne z vojnového hrobu Antona Prídavka; 20:38 – 22:22); RTVS – Rádio Slovensko
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1057865

10. 1. 2019
Zlodejom neuniknú ani významné osobnosti
– odcudzili bronzovú reliéfnu podobizeň z hrobu Antona Prídavka – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:Dnes
https://kosicednes.sk/udalosti/zlodejom-neuniknu-ani-vyznamne-osobnosti/

9. 1. 2019
Od začiatku vydávania denníka Slovenský východ uplynie 100 rokov
– médiá informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– Dobré noviny:
https://www.dobrenoviny.sk/c/152283/od-zaciatku-vydavania-dennika-slovensky-vychod-uplynie-100-rokov
– 24 hodín – denník pre všetkých:
https://www.24hod.sk/od-zaciatku-vydavania-dennika-slovensky-vychod-uplynie-100-rokov-cl644572.html
– The World News:
https://theworldnews.net/sk-news/od-zaciatku-vydavania-dennika-slovensky-vychod-uplynie-100-rokov
– Dnesky:
https://www.dnesky.sk/od-zaciatku-vydavania-dennika-slovensky-vychod-uplynie-100-rokov/
– Celamko:
https://celamko.blogspot.com/2019/01/od-zaciatku-vydavania-dennika-slovensky.html

9. 1. 2019
Pred sto rokmi začali vychádzať prvé slovenské noviny v Košiciach
– informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/pred-sto-rokmi-zacali-vychadzat-prve-slovenske-noviny-v-kosiciach

9. 1. 2019
Pred sto rokmi začal vychádzať Slovenský východ
– informáciu poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Cassovia.sk
https://www.cassovia.sk/news/21004

9. 1. 2019
Od začiatku vydávania denníka Slovenský východ uplynie 100 rokov
– informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Teraz.sk
https://www.teraz.sk/kultura/od-zaciatku-vydavania-dennika-slovens/371004-clanok.html

8. 1. 2019
Slovenský východ začal vychádzať pred sto rokmi
– informácie poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22023610/slovensky-vychod-zacal-vychadzat-pred-sto-rokmi.html

8. 1. 2019
Od začiatku vydávania denníka Slovenský východ v Košiciach uplynie 100 rokov
– informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:Dnes
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/od-zaciatku-vydavania-dennika-slovensky-vychod-v-kosiciach-uplynie-100-rokov/

8. 1. 2018
Žurnál Rádia Regina o 17.00: Z verejného cintorína v Košiciach miznú kovové predmety
– s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ku krádeži bronzovej reliéfnej podobizne z vojnového hrobu Antona Prídavka (13:28 – 15:13); RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533/1057088

7. 1. 2019
Správy RTVS: Na košickom cintoríne vyčíňali vandali
– ukradli bronzový reliéf z hrobu redaktora a kultúrneho dejateľa Antona Prídavka – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Jednotka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/176431#1750

7. 1. 2019
Z hrobu Antona Prídavka zmizla plastika s reliéfom jeho tváre
– s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/z-hrobu-antona-pridavku-zmizla-plastika-s-reliefom-jeho-tvare

3. 1. 2019
Pôrodnicu na Moyzesovej vybudovali v priebehu jedného roka
– lekárov, rodičky a novorodencov vystriedali pedagógovia a študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:Dnes
https://kosicednes.sk/historia/porodnicu-na-moyzesovej-vybudovali-v-priebehu-jedneho-roka/


Archív
Fakulta v médiách 2018
Fakulta v médiách 2017
Fakulta v médiách 2016
Fakulta v médiách 2015
Fakulta v médiách 2014, 2013

 

Posledná aktualizácia: 17.01.2019