UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Fakulta v médiách 2022

 

18. 7. 2022
Správy RTVS z regiónov: Letná škola UPJŠ v Košiciach
– na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ sa uskutočnil prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií; 24 (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/342226#586

13. 7. 2022
Kurz slovenčiny absolvovalo na košickej UPJŠ prvých 131 ukrajinských odídencov
– bezplatné intenzívne kurzy slovenského jazyka pre vojnových migrantov z Ukrajiny pripravilo oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; SlovenskýReportér.sk
https://www.slovenskyreporter.sk/kurz-slovenciny-absolvovalo-na-kosickej-upjs-prvych-131-ukrajinskych-odidencov/

13. 7. 2022
V Košiciach bol prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií
– podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach, ktorá letnú školu hostila
– Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS):
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220713022
– KatolíckeSprávy.sk:
https://katolickespravy.sk/v-kosiciach-bol-prvy-rocnik-letnej-skoly-zidovsko-krestanskych-studii/
– iSlovak.sk:
https://islovak.sk/v-kosiciach-bol-prvy-rocnik-letnej-skoly-zidovsko-krestanskych-studii/

7. 7. 2022
Už 131 Ukrajincov má za sebou kurz slovenčiny
– bezplatné intenzívne kurzy slovenského jazyka pre vojnových migrantov z Ukrajiny pripravilo oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Plus jeden deň (s. 12)

6. 7. 2022
Kurzy slovenčiny absolvovalo vyše 130 odídencov
– pripravilo ich oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/zaujem-o-kurzy-slovenciny-na-upjs-je-medzi-ukrajincami-enormny

5. 7. 2022
Kurz slovenčiny absolvovalo na košickej UPJŠ prvých 131 ukrajinských odídencov
– bezplatné intenzívne kurzy slovenského jazyka pre vojnových migrantov z Ukrajiny pripravilo oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR):
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022070500000161
– Teraz.sk:
https://www.teraz.sk/najnovsie/kurz-slovenciny-absolvovalo-na-kosicke/645630-clanok.html
– Aktuality.sk:
https://www.aktuality.sk/clanok/gsoKzUt/kurz-slovenciny-v-kosiciach-absolvovalo-prvych-131-ukrajinskych-odidencov/
– Dnesky.sk:
https://dnesky.sk/kurz-slovenciny-absolvovalo-na-kosickej-upjs-prvych-131-ukrajincov/

28. 6. 2022
UPJŠ v Košiciach plánuje rekonštrukciu budovy v areáli filozofickej fakulty
– v objekte, ktorý je posledné roky nevyužívaný, má byť materská škola a univerzitná knižnica
– Tlačová agentúra Slovenskej republiky:
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022062800000088
– Teraz.sk:
https://www.teraz.sk/spravy/upjs-v-kosiciach-planuje-rekonstrukc/643952-clanok.html
– Zoznam.sk:
https://kosice.zoznam.sk/kosicka-univerzita-planuje-velku-rekonstrukciu-obnovia-nevyuzivanu-budovu-v-areali-filozofickej-fakulty/
– KošiceOnline.sk:
https://www.kosiceonline.sk/nevyuzivana-budova-v-areali-filozofickej-fakulty-upjs-sa-premeni-na-matersku-skolu-a-univerzitnu-kniznicu
– SlovenskýReportér.sk:
https://www.slovenskyreporter.sk/upjs-v-kosiciach-planuje-rekonstrukciu-budovy-v-areali-filozofickej-fakulty/

24. 6. 2022
Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa stretávajú špičkoví lingvisti-typológovia z celého sveta
– prestížne podujatie Word-Formation Theories VI – Typology and Universals in Word-Formation V organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ; Slovenský syndikát novinárov
http://www.ssn.sk/25993/na-filozofickej-fakulte-upjs-v-kosiciach-sa-stretavaju-spickovi-lingvisti-typologovia-z-celeho-sveta/

24. 6. 2022
V Košiciach sa vo štvrtok začala medzinárodná konferencia lingvistov
– prestížne podujatie Word-Formation Theories VI – Typology and Universals in Word-Formation V organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ine/v-kosiciach-sa-vo-stvrtok-zacala-medzinarodna-konferencia-lingvistov/

22. 6. 2022
Ars litera/Rozhlasový antikvariát s Evou Reiselovou
– o obľúbených knihách s doc. Mariánom Milčákom, PhD., básnikom, prekladateľom, literárnym vedcom a pedagógom na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Devín (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1827883

21. 6. 2022
Rozhovory v štúdiu: Koniec školského roka a s ním spojené vysvedčenie
– aj s vyjadreniami doc. Mgr. Sone Lovašovej, PhD., z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; 24 (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18785/335986#910

13. 6. 2022
Ako dokáže aj jeden človek zmeniť životnú dráhu dieťaťa
– doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., svoje skúsenosti z projektu Omama odovzdáva aj ako pedagogička na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; SME.sk
https://podcasty.sme.sk/c/22936234/ako-dokaze-aj-jeden-clovek-zmenit-zivotnu-drahu-dietata.html

8. 6. 2022
Detská nemocnica chce stavať
– opustenú bývalú detskú nemocnicu na Moyzesovej ulici získala UPJŠ v Košiciach, dnes je z nej zrekonštruovaný areál filozofickej fakulty; Korzár.SME.sk:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22931927/detska-nemocnica-chce-stavat-dostane-vsetkych-pacientov-pod-vlastnu-strechu.html

24. 5. 2022
Kaliňák zo ZMOS: Centrálna vláda si nemôže zo samospráv robiť bankomat
– rozhovor s PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD., ktorý pôsobil v odbore teória politiky na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde je dodnes externým pedagógom; SME.sk
https://domov.sme.sk/c/22919186/kalinak-zo-zmos-vlada-nemoze-prijimat-zasadne-rozhodnutia-bez-dialogu-so-samospravami.html

17. 5. 2022
Analýzy a diskusie: Súčasná literatúra pre deti a mládež
– literárna vedkyňa doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v televíznej diskusii na aktuálnu tému; 24 (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18792/330091#1355

16. 5. 2022
Jazykové okienko: neduh
– pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/291972/jazykove-okienko-neduh

16. 5. 2022
Jazykové okienko: dilino
– pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/291971/jazykove-okienko-dilino

16. 5. 2022
Regina: Čo čítajú dnešné deti
– literárna vedkyňa doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako hostka v televíznom magazíne o živote v regiónoch; Dvojka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/328072#965

12. 5. 2022
Nočná pyramída
– hosťom nočnej tolkšou Rádia Slovensko bol literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Rádio Slovensko (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11436/1800555

12. 5. 2022
Spomienka na Antona Prídavka
– 12. mája 2022 uplynulo 77 rokov od predčasného úmrtia básnika, osvetového pracovníka, divadelníka, literáta a rozhlasového pracovníka Antona Prídavka – predstavuje ho PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Devín (RTVS)
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/291580/spomienka-na-antona-pridavka-rozhovor-s-marianom-gladisom

5. 5. 2022
Oslávme Deň Európy. Prepojenie trhov nás chráni pred vojnou
– pripravená je diskusia na tému Budúcnosti Európy, jej účastníkom bude aj vedúci Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; Pravda.sk
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/625506-oslavme-den-europy-prepojenie-trhov-nas-chrani-pred-vojnou/

26. 4. 2022
150. výročie narodenia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej
– o jej tvorbe hovorila literárna vedkyňa doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura-art/290064/150-vyrocie-narodenia-spisovatelky-ludmily-podjavorinskej

25. 4. 2022
95. výročie rozhlasového vysielania z Košíc
– aj s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/289947/95-vyrocie-rozhlasoveho-vysielania-z-kosic

14. 4. 2022
Ubehlo už 95 rokov rozhlasového vysielania z Košíc
– približuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk
https://kosicednes.sk/spravy/ubehlo-uz-95-rokov-rozhlasoveho-vysielania-z-kosic

7. 4. 2022
Jazykové okienko: Mariupol
– skloňovanie názvu mesta vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vojna-a-pomoc-utecencom/288231/jazykove-okienko-mariupol

4. 4. 2022
Témy a rozhovory: Rusko-ukrajinské vzťahy
– s historikom Mgr. Marošom Melichárkom, PhD. (KH FF UPJŠ) a politológom doc. Mgr. Gabrielom Eštokom, PhD. (KPol FF UPJŠ); Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/tema-4-4-rusko-ukrajinske-vztahy

31. 3. 2022
Ukrajinci sa chcú učiť slovenčinu. Univerzita pre nich pripravila kurzy
– pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizujú Centrum jazykovej prípravy a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – informovala vedúca katedry doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
– Košice.Dnes.24.sk:
https://kosice.dnes24.sk/ukrajinci-sa-chcu-ucit-slovencinu-univerzita-pre-nich-pripravila-kurzy-413439
– VskratKE.sk:
https://www.vskratke.sk/na-upjs-pripravili-pre-ukrajincov-intenzivny-kurz-slovenciny/

30. 3. 2022
Na UPJŠ v Košiciach pripravili pre Ukrajincov kurz slovenčiny
– pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje Centrum jazykovej prípravy a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – informovala vedúca katedry doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR):
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022033000000351
– Teraz.sk:
https://www.teraz.sk/najnovsie/na-upjs-pripravili-pre-ukrajincov-inten/623210-clanok.html
– Zoznam.sk:
https://kosice.zoznam.sk/kosicka-univerzita-pripravila-pre-ukrajincov-kurz-slovenciny-potrva-do-8-aprila/
– SlovenskýReportér.sk:
https://www.slovenskyreporter.sk/na-kosickej-upjs-pripravili-intenzivny-kurz-slovenciny-pre-ukrajincov/
– Školské.sk:
https://www.skolske.sk/clanok/58703/na-upjs-v-kosiciach-pripravili-pre-ukrajincov-kurz-slovenciny

30. 3. 2022
Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach realizujú pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny
– zabezpečujú ho Centrum jazykovej prípravy a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Indexmag.sk
https://indexmag.sk/2022/03/30/na-filozofickej-fakulte-upjs-v-kosiciach-realizuju-pilotny-intenzivny-kurz-slovenskeho-jazyka-pre-utecencov-z-ukrajiny/

28. 3. 2022
Ranné správy RTVS: Diplomatické ukončenie vojny je zatiaľ ďaleko
– „Rusko vo vojenskom konflikte aplikuje takzvanú hru na zbabelca. Skúša, čo mu Severoatlantická aliancia dovolí.“ – po mesiaci ruskej agresie sa k aktuálnemu vývoju na Ukrajine vyjadril Mgr. Tomáš Dvorský, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Jednotka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/317387#389

15. 3. 2022
Analýzy a diskusie
– téma: Migrácia a strach z neznáma, hosť: doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD., Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; :24 (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18792/317128

14. 3. 2022
História a súčasnosť
– školy by mali reagovať na aktuálne dianie vo svete a taká vážna situácia, aká je dnes na Ukrajine, sa nedá prejsť mlčaním – rozhovor s PaedDr. Alžbetou Śnieżko, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vojna-a-pomoc-utecencom/285688/historia-a-sucasnost

14. 3. 2022
Regina – denný magazín o živote v regiónoch
– na tému „migrácia a strach z neznáma“ hovoril doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (20:08 – 26:02); Dvojka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/313778#1208

4. 3. 2022
Jazykové okienko: líder, lídri
– skloňovanie tohto prevzatého slova vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/284825/jazykove-okienko-lider-lidri

2. 3. 2022
Beseda rusínska: Sčítanie ľudu 2021 – Čo povedalo o demografii regiónov?
– účastníkom štúdiovej besedy bol aj doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Patria (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11259/1754281

26. 2. 2022
Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci
– myslí si vedúci Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
– Webnoviny.sk:
https://www.webnoviny.sk/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-by-to-bol-znicujuci-krok/
– StartItUp.sk:
https://www.startitup.sk/staty-nato-a-eu-nie-su-ruskou-agresivotou-ohrozene-mysli-si-odbornik-ak-by-k-tomu-doslo-pojde-o-svetovy-konflikt/
– Financial Report:
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/
– Pozri.sk:
https://spravy.pozri.sk/clanok/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/1544694
– 24 hodín – denník pre všetkých:
https://www.24hod.sk/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci-cl768471.html
– Spišiakoviny.eu:
https://spisiakoviny.eu/import/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/165987
– ParlamentnéListy.sk:
https://www.parlamentnelisty.sk/spravy/480613/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/
– Inforaj.sk:
https://inforaj.sk/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/
– DennáTlač.sk:
https://dennatlac.sk/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci-a46525
– Aktualizované.sk:
https://aktualizovane.sk/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/
– ŠportDnes.sk:
https://www.sportdnes.sk/slovensko/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok/
– ŠportX.sk:
https://sportx.sk/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/

25. 2. 2022
Politológ Gabriel Eštok o aktuálnej situácii na Ukrajine
– analyzuje vedúci Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/aktualne-na-vychode/284138/politolog-gabriel-estok-o-aktualnej-situacii-na-ukrajine

25. 2. 2022
Historik Pekár označil útok Ruska na Ukrajinu za ohrozenie európskeho mieru
– rozhovor s prof. PaedDr. Martinom Pekárom, PhD., vedúcim Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/historik-pekar-oznacil-utok-ruska-na-ukrajinu-za-ohrozenie-europskeho-mieru/

24. 2. 2022
Mimoriadne správy RTVS: „Vojna na Ukrajine“ – V. Putin je agresor, tvrdí odborník
– rozhovor s vedúcim Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Gabrielom Eštokom, PhD.; Jednotka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14028/309843#4358

24. 2. 2022
Politológ: Invázia na celej Ukrajine bola jedným z krajných scenárov
– je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident V. Putin sa rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval – pre TASR to uviedol vedúci Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
– Teraz.sk:
https://www.teraz.sk/slovensko/politolog-ruska-invazia-na-ukrajine/614574-clanok.html
– Pluska.sk:
https://plus7dni.pluska.sk/domov/politolog-ruska-invazia-celom-uzemi-ukrajiny-bola-jednym-krajnych-scenarov
– Info.sk:
https://www.info.sk/sprava/206004/politolog-ruska-invazia-na-celom-uzemi-ukrajiny-bola-jednym-z-krajnych-scenarov/
– eReport.sk:
https://ereport.sk/politolog-otvorene-ruska-invazia-na-ukrajinu-bola-jednym-z-krajnych-scenarov/
– NitraNoviny.sk:
https://www.nitranoviny.sk/politolog-estok-ruska-invazia-na-celom-uzemi-ukrajiny-bola-jednym-z-krajnych-scenarov/

24. 2. 2022
Ukrajina sa stane obeťou mocenských chúťok Putinovho režimu, hovorí politológ z košickej univerzity
– V. Putin si uvedomuje, že musí ľuďom doma presvedčivo vysvetliť, prečo má Rusko nasadzovať vlastné peniaze, vojsko a obete, hovorí vedúci Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/politolog-gabriel-estok

15. 2. 2022
Uspeje vo voľbách skôr koalícia alebo opozícia? Niekoľkým stranám už klesá voličská podpora
– v regionálnych a komunálnych voľbách „zamiešajú karty“ aj nezávislí kandidáti – pre agentúru SITA komentoval Mgr. Ján Ruman, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– Webnoviny.sk:
https://www.webnoviny.sk/uspeje-vo-volbach-skor-koalicia-alebo-opozicia-niekolkym-stranam-uz-klesa-volicska-podpora/
– Financial Report:
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/uspeje-vo-volbach-skor-koalicia-alebo-opozicia-niekolkym-stranam-uz-klesa-volicska-podpora/
– DennáTlač.sk:
https://dennatlac.sk/uspeje-vo-volbach-skor-koalicia-alebo-opozicia-niekolkym-stranam-uz-klesa-volicska-podpora-a45927
– Najky.sk:
https://najky.sk/volicska-podpora-koalicnych-stran-klesa-hrozi-im-vyrazny-prepad-v-najblizsich-komunalnych-volbach/
– Čas.sk:
https://www.cas.sk/clanok/2643443/komunalne-a-regionalne-volby-ocami-politologa-ma-vacsiu-sancu-koalicia-ci-opozicia-velavravne-slova-o-sme-rodina/
– Pozri.sk:
https://spravy.pozri.sk/clanok/uspeje-vo-volbach-skor-koalicia-alebo-opozicia-niekolkym-stranam-uz-klesa-volicska-podpora/1544042
– Spišiakoviny.eu:
https://spisiakoviny.eu/import/uspeje-vo-volbach-skor-koalicia-alebo-opozicia-niekolkym-stranam-uz-klesa-volicska-podpora/165066
– eGoodwill.sk:
https://egoodwill.sk/aktuality/spravy/uspeje-vo-volbach-skor-koalicia-alebo-opozicia-niekolkym-stranam-uz-klesa-volicska-podpora/

14. 2. 2022
Jazykové okienko: pamlsok
– o (ne)spisovnosti výrazu hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/282960/jazykove-okienko-pamlsok

9. 2. 2022
Klub komunálnej politiky: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
– výsledky sčítania a dopad na región komentoval doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11452/1739270

8. 2. 2022
Čo ukázalo minuloročné sčítanie obyvateľstva?
– s vyjadreniami doc. Mgr. Alexandra Onufráka, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TV Moldava
https://youtu.be/qhyjuJmtoa4

8. 2. 2022
Virtuálny Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Kosice/2022-02-11

8. 2. 2022
Jazykové okienko: rožok, žemľa
– pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/282335/jazykove-okienko-rozok-zemla

5. 2. 2022
Správy RTVS: Košice prišli o tisíce obyvateľov
– aj s vyjadrením doc. Mgr. Alexandra Onufráka, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Jednotka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/307087#1855

5. 2. 2022
Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika
– pre agentúru SITA hodnotila najnovší prieskum preferencií Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– Webnoviny.sk:
https://www.webnoviny.sk/ficova-retorika-je-pritazliva-pellegrini-je-nevyrazny-a-dostava-sa-do-jeho-tiena-tvrdi-politologicka/
– Financial Report:
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/fico-odobera-hlasu-volicov-podla-politologicky-je-za-tym-jeho-pritazliva-retorika/
– 24 hodín – denník pre všetkých:
https://www.24hod.sk/fico-odobera-hlasu-volicov-podla-politologicky-je-za-tym-jeho-pritazliva-retorika-cl767256.html
– Pozri.sk:
https://spravy.pozri.sk/clanok/fico-odobera-hlasu-volicov-podla-politologicky-je-za-tym-jeho-pritazliva-retorika/1543527
– DennáTlač.sk:
https://dennatlac.sk/fico-odobera-hlasu-volicov-podla-politologicky-je-za-tym-jeho-pritazliva-retorika-a45401
– Aktualizované.sk:
https://aktualizovane.sk/fico-odobera-hlasu-volicov-podla-politologicky-je-za-tym-jeho-pritazliva-retorika/
– StartItUp:
https://www.startitup.sk/ficova-popularita-vrcholi-vdaka-pellegrinimu-aj-matovicovi-politologicka-odhalila-co-ludi-laka-spat-k-ficovi/
– Čas.sk:
https://www.cas.sk/clanok/2639585/do-strany-smer-prechadzaju-volici-hlasu-v-com-vidi-politologicka-ficov-uspech/
– Akčné ženy:
https://akcnezeny.sk/fico-odobera-hlasu-volicov-podla-politologicky-je-za-tym-jeho-pritazliva-retorika/
– ŠportDnes.sk:
https://www.sportdnes.sk/slovensko/fico-odobera-hlasu-volicov-podla-politologicky-je-za-tym-jeho-pritazliva-retorika/

1. 2. 2022
Literárna súťaž pre mládež: Ako pootvoriť dvere fantázii
– témy súťaže navrhla doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je zároveň členkou hodnotiacej poroty – členom poroty je aj prodekan FF UPJŠ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; KošiceDnes.sk
https://kosicednes.sk/spravy/literarna-sutaz-pre-mladez-ako-pootvorit-dvere-fantazii

31. 1. 2022
Žurnál Rádia Regina o 17.00: V Košiciach sa znížil počet obyvateľov
(13:30 – 15:50) – aj s reakciou doc. Mgr. Alexandra Onufráka, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533/1735359

31. 1. 2022
Rádiožurnál o 12.00: V Košiciach sa znížil počet obyvateľov
(19:20 – 20:05) – s vyjadrením doc. Mgr. Alexandra Onufráka, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1735578

28. 1. 2022
Jazykové okienko: Pečenie, chlieb, pečivo
– vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/281414/jazkove-okienko-pecenie-chlieb-pecivo

28. 1. 2022
Ranné správy RTVS: Košice prichádzajú o obyvateľov
– rozhovor s doc. Mgr. Alexandrom Onufrákom, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o prvých údajoch zo sčítania obyvateľstva SR; Jednotka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/305320#2475

25. 1. 2022
Hosť Rádia Regina Východ
– hostia: Ing. Eva Kiktová, PhD., a prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; téma: Ako prebieha proces bádania a aké prekážky so sebou prináša?; Rádio Regina (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1750418

21. 1. 2022
Košické univerzity majú 13 nových profesorov a profesoriek
– prof. PhDr. František Šimon, CSc., pôsobí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/kosicke-univerzity-maju-13-novych-profesorov-a-profesoriek

12. 1. 2022
Politológ: Psíci a mačičky dôchodkový systém a ani spoločnosť nezachránia
– rozhovor s doc. Mgr. Alexandrom Onufrákom, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o prvých dátach zo sčítania obyvateľstva SR
– Korzár.SME.sk:
https://korzar.sme.sk/c/22817854/politolog-psici-a-macicky-dochodkovy-system-a-ani-spolocnost-nezachrania.html
Denník Korzár (s. 7)

11. 1. 2022
Jazykové okienko: humanitárny
– vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/279681/jazykove-okienko-humanitarny

11. 1. 2022
Jazykové okienko: prekonaný
– (prekonavší, po prekonaní) objasňuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/279679/jazykove-okienko-prekonany

11. 1. 2022
Jazykové okienko: medza, medzi
– vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/dobra-rada-nad-zlato/279678/jazykove-okienko-medza-medzi

8. 1. 2022
Správy RTVS: Politológovia o predčasných voľbách
– aj s vyjadrením doc. Mgr. Alexandra Onufráka, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Jednotka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/301866#235

5. 1. 2022
Food studies: On food and its meanings
– with Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD., who works as an assistant professor at the Department of British and American studies, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice; Rádio Slovakia International (RTVS)
https://enrsi.rtvs.sk/articles/society/279205/food-studies-on-food-and-its-meanings

4. 1. 2022
Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty
– doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach konštatuje, že Národná rada SR sa stala bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov
– Webnoviny.sk:
https://www.webnoviny.sk/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/
– Financial Report:
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/
– StartItUp.sk:
https://www.startitup.sk/hoaxy-aj-nadavky-niektori-poslanci-su-na-urovni-stamgastov-stvrtej-cenovej-hovori-politolog/
– ŠportDnes.sk:
https://www.sportdnes.sk/slovensko/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/
– ParlamentnéListy.sk:
https://www.parlamentnelisty.sk/spravy/471162/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/
– Aktualizované.sk:
https://aktualizovane.sk/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/
– Spišiakoviny.eu:
https://spisiakoviny.eu/import/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/161836
– siOnline.sk:
https://sionline.sk/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/
– FotoNovinky.sk:
https://fotonovinky.sk/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik/
– DennáTlač.sk:
https://dennatlac.sk/zo-slovenskeho-parlamentu-sa-stava-miesto-vulgarnosti-a-vzajomnej-neucty-tvrdi-odbornik-a43495


Archív
Fakulta v médiách 2021
Fakulta v médiách 2020
Fakulta v médiách 2019
Fakulta v médiách 2018
Fakulta v médiách 2017
Fakulta v médiách 2016
Fakulta v médiách 2015
Fakulta v médiách 2014, 2013

 

Posledná aktualizácia: 26.07.2022