Prejsť na obsah

Fakulta v médiách 2023

4minút, 5sekúnd

23. 2. 2023
Hosť Rádia Regina Východ: Obrázky prvorepublikových Košíc (školstvo)
– hostkou diskusie o novej knižnej publikácii bola jej spoluautorka PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1995975

16. 2. 2023
Jazykové okienko
– pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
– Trolie farmy
– Haršajzne – (protišmykové) mačky, stúpacie železá
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/317561/jazykove-okienko-februar-2023

10. 2. 2023
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach opäť pripravila prezenčný DOD
– fakulta ho organizuje po dvoch pandemických rokoch
– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR):
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2023021000000024
– Teraz.sk:
https://www.teraz.sk/spravy/filozoficka-fakulta-upjs-v-kosiciach/693527-clanok.html
– Hyperportal.sk:
https://hyperportal.sk/2023/02/10/filozoficka_fakulta_upjs_v_kosiciach_pripravila_den_otvorenych_dveri/
– Zoznam.sk:
https://kosice.zoznam.sk/maturantom-do-pozornosti-filozoficka-fakulta-dnes-otvara-svoje-brany/

9. 2. 2023
SK Dejiny: Na hodinách dejepisu. Ako sa učí a ako by sa mohol
– hostkou diskusnej relácie bola aj PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Dvojka (RTVS)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14144/384979

8. 2. 2023
Jazykové okienko
– pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
– Koment alebo komentár?:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316677/jazykove-okienko-komentar
– O dvojakom metre či metri?:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316681/jazykove-okienko-o-dvojakom-metre
– Prepustené, prepražené, spražené, topené alebo rozpustené maslo?:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316687/jazykove-okienko-preprazene-maslo
– Nerieš! či Nerieš to! (vo význame „nezaoberaj sa tým“, „nezapodievaj sa tým“)?:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316688/jazykove-okienko-riesit
– Rola (úloha) – role alebo roly?:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316691/jazykove-okienko-rola
– Sňať, snímať, snímka, snímanie, snímateľný, snímací:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316695/jazykove-okienko-snad
– Oddávať (sa) či sobášiť (sa)? Sobáš, svadba, ženba, vydaj:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316696/jazykove-okienko-svadobne
– Táčky, žabykláč, koštialik:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/vas-najblizsi-svet/316700/jazykove-okienko-zabyklac

7. 2. 2023
FF UPJŠ ponúka vyše 100 študijných programov
– Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach opätovne otvorí svoje brány pre maturantov a ďalších záujemcov o univerzitné štúdium; KošiceDnes.sk
https://kosicednes.sk/spravy/slovensko/kosice/upjs-ponuka-vyse-100-studijnych-programov/

7. 2. 2023
Maturanti si môžu vyskúšať štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
– prezenčný Deň otvorených dverí FF UPJŠ sa uskutoční v piatok 10. 2. 2023 od 9.00 hod. v priestoroch fakultného kampusu na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc
– IndexMag.sk:
https://indexmag.sk/2023/02/07/maturanti-si-mozu-vyskusat-studium-na-filozofickej-fakulte-univerzity-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach/
– KošiceOnline.sk:
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Kosice/2023-02-10

26. 1. 2023
Starších ľudí neprávom odsúvame na druhú koľaj: Psychologička má tipy, ako ich začleniť späť do kolektívu – vysvetľuje a radí vedúca Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.; Plní elánu (Zoznam.sk)
https://plnielanu.zoznam.sk/rozhovor-psychologicka-ageizmus/

25. 1. 2023
Kritikon: Prieniky a kontexty slobody – špeciálne vydanie verejnej nahrávky diskusnej relácie, ktorej hostkami boli doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry filozofie FF UPJŠ; Rádio Devín (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11123/1981219

22. 1. 2023
Politológ rozdelil ľudí do piatich skupín podľa názoru na referendum. Do ktorej patríte vy? – výsledky referenda naznačujú, že na Slovensku jestvujú viaceré občianske postoje, myslí si Mgr. Ján Ruman, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– Webnoviny.sk:
https://www.webnoviny.sk/politolog-rozdelil-ludi-do-piatich-skupin-podla-nazoru-na-referendum-do-ktorej-patrite-vy/
– Pozri.sk:
https://spravy.pozri.sk/clanok/politolog-rozdelil-ludi-do-piatich-skupin-podla-nazoru-na-referendum-do-ktorej-patrite-vy/1560370
– DennáTlač.sk:
https://dennatlac.sk/politolog-rozdelil-ludi-do-piatich-skupin-podla-nazoru-na-referendum-do-ktorej-patrite-vy-a62234
– Slovak.Press:
https://slovak.press/spravy/politolog-rozdelil-ludi-do-piatich-skupin-podla-nazoru-na-referendum-do-ktorej-patrite-vy/

9. – 13. 1. 2023
Seriál týždňa: Zmena životného štýlu – na relácii participovala vedúca Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.; Rádio Slovensko (RTVS)
https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/serial-tyzdna/313768/zmena-zivotneho-stylu

5. 1. 2023
Ars litera: Nebo, peklo, štúdio – záznam z verejnej nahrávky relácie, ktorej hosťami boli prekladateľ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., a básnik a prekladateľ doc. Marián Milčák, PhD., obaja z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Devín (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1967594

3. 1. 2023
Večerné reflexie – hosťami relácie boli PhDr. Dušan Hruška, PhD., a Mgr. Martin Škára, PhD., z Katedry filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/1977844


Študuj na UPJŠ