Prejsť na obsah

Študentské mobility

1minút, 45sekúnd

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Smernica k realizácii študentských mobilít Erasmus+ na FF UPJŠ

Erasmus+
štúdium

Erasmus+
stáž

Erasmus +
KA 107/171

Iné mobilitné
programy

Blog

Osobné skúsenosti študentov, účastníkov programu Erasmus+

Potrebuješ poradiť?

Mgr. Jozef Benka, PhD.
Prodekan pre medzinárodné vzťahy

✉ jozef.benka@upjs.sk
✆ +421 55 234 7177

Bc. Natália Bačová
Referentka pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti

✉ natalia.bacova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7138

Bc. Oľga Gállová
Referentka pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti

✉ olga.gallova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7129

doc. Mgr. Renáta Timková, PhD.

✉ renata.timkova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7193

Mgr. Dmytro Hrytsu

✉ dmytro.hrytsu@student.upjs.sk
✆ +421 55 234 7149

doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.

kristina.bosakova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7122

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.

alexandra.popovicova@upjs.sk 
✆ +421 55 234 7153

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

maros.melicharek@upjs.sk
✆ +421 55 234 7167

prof. PhDr. František Šimon, CSc.

frantisek.simon@upjs.sk
✆ +421 55 234 7117

PaedDr. Michal Novocký, PhD.

michal.novocky@upjs.sk
✆ +421 55 234 7172

doc. Mgr. Gabriel Baník, PhD.

gabriel.banik@upjs.sk

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.

tomas.dvorsky@upjs.sk
✆ +421 55 234 7175

Mgr. Viktória Hičárová, PhD. 

viktoria.hicarova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7148

doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

marketa.andricikova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7127

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

katarina.sinanska@upjs.sk
✆ +421 55 234 7125


Študuj na UPJŠ