Prejsť na obsah

Študentské mobility

1minút, 39sekúnd

Aktuálna výzva

Momentálne nie sú otvorené žiadne E+ výzvy.

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Erasmus+

štúdium

Erasmus+

stáž

Erasmus +

KA 107/171

Iné mobilitné programy

Blog

Osobné skúsenosti študentov, účastníkov programu Erasmus+

Potrebujete poradiť?

Mgr. Jozef Benka, PhD.
Prodekan pre medzinárodné vzťahy

✉ jozef.benka@upjs.sk
✆ +421 55 234 7177

Bc. Natália Bačová
Referentka pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti

✉ natalia.bacova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7138

Bc. Oľga Gállová
Referentka pre rozvoj medzinárodných vzťahov a podporu vedeckovýskumnej činnosti

✉ olga.gallova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7129

doc. Mgr. Renáta Timková, PhD.

✉ renata.timkova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7193

Mgr. Dmytro Hrytsu

✉ dmytro.hrytsu@student.upjs.sk
✆ +421 55 234 7149

doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.

kristina.bosakova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7122

Dr. rer.pol. Michaela Kováčová

michaela.kovacova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7154

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

maros.melicharek@upjs.sk
✆ +421 55 234 7167

prof. PhDr. František Šimon, CSc.

frantisek.simon@upjs.sk
✆ +421 55 234 7117

doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD.

maria.bacikova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7177

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.

tomas.dvorsky@upjs.sk
✆ +421 55 234 7175

Mgr. René Šebeňa, PhD.

rene.sebena@upjs.sk
✆ +421 55 234 7137

doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

marketa.andricikova@upjs.sk
✆ +421 55 234 7127

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

katarina.sinanska@upjs.sk
✆ +421 55 234 7125


Študuj na UPJŠ