UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

TOEFLiBT, TOEIC, TFI, WiDaF


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE

a Katedra anglistiky a amerikanistiky, ako člen siete EPA ponúka nasledujúce testy:

 

TOEFL iBT® test akademickej angličtiny pre ďalšie štúdium v zahraničí

 

Odporúčame nasledujúce učebné materiály pre TOEFL® iBT

TOEFL® TV 

 

Registrácia na TOEFL iBT® 

Návod na registráciu k TOEFL iBT

 

Kapacita testovacieho centra je maximálne 20 uchádzačov na jeden termín.

Testovanie prebieha raz mesačne okrem júla a augusta.

Konkrétne termíny si viete vybrať pri registrácii. Pozorne si prečítajte návod na registráciu!

Katedra anglistiky a amerikanistiky nevie zasahovať do procesu registrácie!

V prípade potreby treba skontaktovať spoločnosť ETS: http://www.ets.org/toefl/contact/region12

 

Nájdete nás na Katedre anglistiky a amerikanistiky

Moyzesova 9, Budova PLATÓN

V sobotu rekotrát UPJŠ je zatvorený, preto prosíme uchádzačov, aby prišli rovno do budovy Platón medzi 7:45 a 8:00. Do budovy Platón je možné vstúpiť len v sprievode administrátora testu!

V piatok, prosíme uchádzačov, aby na administrátora počkali na vrátnici rektorátu,

Šrobárova 2 medzi 7:45 a 8:00!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOVA REKTORÁTU UPJŠ V KOŠICIACH, ŠROBÁROVA 2

V prípade núdze môžete kontaktovať administrátora testu na telefónnom čísle: +421 918 643 853

alebo na emailovej adrese: toeic.toefl.upjs@gmail.com

Dear Candidate

As our test center is located at a university, which is a large complex of buildings, you may find it difficult to get to the right place in the right time. Therefore, we recommend that you follow the following directions:

Please note that for testing scheduled on Fridays the waiting area of our testing center is at the reception desk in THE BUILDING OF THE RECTORATE of the Pavol Jozef Safarik University in Kosice (see above), which is situated on the Srobarova street No.2. Our test center administrator, Dr. Julius Rozenfeld, meets the candidates there between 07:45 and 08:00 a.m.

Testing, scheduled on Saturdays is different. During Saturdays, the Rectorate is not accessible, therefore we would like to ask you to come directly to the Platon building, which is located on the Moyzesova 2 street.

Internal regulations of our institution allow entering the building of Platon, where the testing laboratory is situated, only under supervision. The campus is secured with permanent CCTV systems. If you need assistance or have further questions, feel free to contact Dr. Rozenfeld by phone: +421 918 643 853 or via email toeic.toefl.upjs@gmail.com.

Ďalšie testy, ktoré môžete absolvovať u nás:

TOEIC® test obchodnej angličtiny pre kariéru v medzinárodných spoločnostiach

TFI™ Test de francais international

WiDaF Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Registrácia pre TOEIC®, TFI™, WiDaF

Termíny nie sú fixné, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov (minimálne traja), testovanie vieme organizovať kedykoľvek.

Pre ďalšie informácie prosím píšte na toeic.toefl.upjs@gmail.com.

Termíny pre TOEIC, TFI, WiDaF sú dostupné na:

https://www.etsglobal.org/Sk/Slk/Certifikaty-a-Priprava/Terminy-a-miesta-konania-jazykovych-skusok

 

Odporúčame nasledujúce učebné materiály pre TOEIC®

Odporúčame nasledujúce učebné materiály pre TFI™

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2018