UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

TOEFLiBT, TOEIC, TFI, WiDaF


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE

a Katedra anglistiky a amerikanistiky, ako člen siete EPA ponúka nasledujúce testy:

 

TOEFL iBT® test akademickej angličtiny pre ďalšie štúdium v zahraničí

 

Odporúčame nasledujúce učebné materiály pre TOEFL® iBT

TOEFL® TV 

 

Registrácia na TOEFL iBT® 

Návod na registráciu k TOEFL iBT

 

Kapacita testovacieho centra je maximálne 20 uchádzačov na jeden termín.

Testovanie prebieha raz mesačne okrem júla a augusta.

Konkrétne termíny si viete vybrať pri registrácii. Pozorne si prečítajte návod na registráciu!

Katedra anglistiky a amerikanistiky nevie zasahovať do procesu registrácie!

V prípade potreby treba skontaktovať spoločnosť ETS: http://www.ets.org/toefl/contact/region12

 

Nájdete nás na Katedre anglistiky a amerikanistiky

Moyzesova 9, Budova PLATÓN

Do budovy Platón je možné vstúpiť len v sprievode administrátora testu!

Prosíme uchádzačov, aby na administrátora počkali na vrátnici rektorátu, Šrobárova 2.

V prípade núdze môžete kontaktovať administrátora testu na telefónnom čísle: +421 918 643 853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOVA REKTORÁTU UPJŠ V KOŠICIACH, ŠROBÁROVA 2

 

 

Ďalšie testy, ktoré môžete absolvovať u nás:

TOEIC® test obchodnej angličtiny pre kariéru v medzinárodných spoločnostiach

TFI™ Test de francais international

WiDaF Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Registrácia pre TOEIC®, TFI™, WiDaF

Termíny nie sú fixné, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov (minimálne traja), testovanie vieme organizovať kedykoľvek.

Pre ďalšie informácie prosím píšte na toeic.toefl.upjs@gmail.com.

Termíny pre TOEIC, TFI, WiDaF sú dostupné na:

https://www.etsglobal.org/Sk/Slk/Certifikaty-a-Priprava/Terminy-a-miesta-konania-jazykovych-skusok

 

Odporúčame nasledujúce učebné materiály pre TOEIC®

Odporúčame nasledujúce učebné materiály pre TFI™

 

Posledná aktualizácia: 06.09.2017