Prejsť na obsah

TOEFL iBT

2minút, 36sekúnd
rv-november2019
virt-spiker-americkeho-velvyslanectva-Thomas

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s
EDUCATIONAL TESTING SERVICE
a Katedra anglistiky a amerikanistiky, ako člen siete EPA,
ponúka

TOEFL iBT® test akademickej angličtiny pre ďalšie štúdium v zahraničí

Registrácia

TOEFL iBT®

Návod na registráciu

TOEFL iBT®

Odporúčané učebné materiály pre TOEFL® iBT

Testovacie centrum: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
Moyzesova 9, Košice
budova PLATÓN
Kapacita testovacieho centra: maximálne 20 uchádzačov na jeden termín
Termíny: testovanie prebieha raz mesačne okrem júla a augusta
Konkrétne termíny si viete vybrať pri registrácii. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ nevie zasahovať do procesu registrácie. V prípade potreby kontaktujte spoločnosť ETS: https://www.ets.org/contact/testing-programs/toefl/test-takers.html?location=slovakia

Neprehliadnite: Prosíme uchádzačov, aby prišli do budovy Platón minimálne hodinu pred stanoveným začiatkom ktoréhokoľvek testovania (t.j. najneskôr o 7:00, ak test začína o 8:00). V sobotu je vstup do budovy Platón možný len v sprievode administrátora testu, prosíme preto uchádzačov, aby počkali pred vchodom, kde ich administrátor vyzdvihne.

S nami

sa nestratíte!

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

toeic.toefl.upjs@gmail.com

+421 918 643 853


Dear Candidate

As our test center is located at a university, which is a large complex of buildings, you may find it difficult to get to the right place in the right time. Therefore, we recommend that you follow the following directions:

Candidates are kindly requested to arrive at the Platon building at least an hour before the scheduled testing time (i.e. arrive at 7am if the testing starts at 8am). The Platon building is located on Moyzesova Street, 2, but the entrance is from Kostliveho street – you will see an iron gate with a large TOEFL/TOEIC… sign. Enter the gate, and the Plato building will be on your right.) 
On Saturdays, the test center administrator will meet the candidates in front of the main entrance to the Platon building.

Internal regulations of our institution allow entering the building of Platon, where the testing laboratory is situated, only under supervision. The campus is secured with permanent CCTV systems. If you need assistance or have further questions, feel free to contact Dr. Rozenfeld by phone: +421 918 643 853 or via email toeic.toefl.upjs@gmail.com.


Ďalšie testy, ktoré môžete u nás absolvovať:

TOEIC® test obchodnej angličtiny pre kariéru v medzinárodných spoločnostiach

TFI™ Test de francais international

WiDaF Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Registrácia pre TOEIC®, TFI™, WiDaF
Termíny nie sú fixné, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov (minimálne traja), testovanie vieme organizovať kedykoľvek.
Termíny pre TOEIC, TFI, WiDaF sú dostupné na: https://www.etsglobal.org/Tests-Preparation

Odporúčané učebné materiály pre TOEIC®

Pre ďalšie informácie prosím píšte na toeic.toefl.upjs@gmail.com.


Študuj na UPJŠ