Prejsť na obsah

TOEFL iBT

2minút, 39sekúnd


 

 

 

 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s
EDUCATIONAL TESTING SERVICE
a Katedra anglistiky a amerikanistiky, ako člen siete EPA,
ponúka nasledujúce testy:

TOEFL iBT® test akademickej angličtiny pre ďalšie štúdium v zahraničí

Odporúčané učebné materiály pre TOEFL® iBT

TOEFL® TV

Registrácia na TOEFL iBT® 

Návod na registráciu k TOEFL iBT

Kapacita testovacieho centra je maximálne 20 uchádzačov na jeden termín.
Testovanie prebieha raz mesačne okrem júla a augusta.
Konkrétne termíny si viete vybrať pri registrácii. Pozorne si prečítajte návod na registráciu!
Katedra anglistiky a amerikanistiky nevie zasahovať do procesu registrácie.
V prípade potreby treba kontaktovať spoločnosť ETS: http://www.ets.org/toefl/contact/region12

Nájdete nás na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF
Moyzesova 9, Budova PLATÓN

Prosíme uchádzačov, aby prišli do budovy Platón minimálne hodinu pred stanoveným začiatkom ktoréhokoľvek testovania (t.j. najneskôr o 7:00, ak test začína o 8:00).
V sobotu je vstup do budovy Platón možný len v sprievode administrátora testu, prosíme teda uchádzačov, aby počkali pred vchodom, kde ich administrátor vyzdvihne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2

V prípade núdze môžete kontaktovať administrátora testu na telefónnom čísle: +421 918 643 853
alebo na emailovej adrese: toeic.toefl.upjs@gmail.com.

Dear Candidate

As our test center is located at a university, which is a large complex of buildings, you may find it difficult to get to the right place in the right time. Therefore, we recommend that you follow the following directions:

Candidates are kindly requested to arrive at the Platon building at least an hour before the scheduled testing time (i.e. arrive at 7am if the testing starts at 8am). The Platon building is located on Moyzesova Street, 2, but the entrance is from Kostliveho street – you will see an iron gate with a large TOEFL/TOEIC… sign. Enter the gate, and the Plato building will be on your right.) 
On Saturdays, the test center administrator will meet the candidates in front of the main entrance to the Platon building.

Internal regulations of our institution allow entering the building of Platon, where the testing laboratory is situated, only under supervision. The campus is secured with permanent CCTV systems. If you need assistance or have further questions, feel free to contact Dr. Rozenfeld by phone: +421 918 643 853 or via email toeic.toefl.upjs@gmail.com.

Ďalšie testy, ktoré môžete absolvovať u nás:

TOEIC® test obchodnej angličtiny pre kariéru v medzinárodných spoločnostiach

TFI™ Test de francais international

WiDaF Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Registrácia pre TOEIC®, TFI™, WiDaF

Termíny nie sú fixné, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov (minimálne traja), testovanie vieme organizovať kedykoľvek.

Pre ďalšie informácie prosím píšte na toeic.toefl.upjs@gmail.com.

Termíny pre TOEIC, TFI, WiDaF sú dostupné na:
https://www.etsglobal.org/Tests-Preparation

Odporúčané učebné materiály pre TOEIC®

 


Študuj na UPJŠ