UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Naši úspešní absolventi

 

Mgr. Richard Bodnár

absolvent odboru psychológia (2018)


Mgr. Matúš Draganovský

absolvent odboru anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2014)


Mgr. Martin Fazekaš

absolvent odboru masmediálne štúdiá (2014) a doplňujúceho pedagogického štúdia (2016)


Mgr. Zdenka Košová

absolventka študijného odboru sociálna práca (2011)


Mgr. Tímea Krauszová

absolventka anglického jazyka pre európske inštitúcie a ekonomiku (2019)


Mgr. Vanda Nutárová

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2013)


Mgr. Michal Orosz

absolvent odboru britské a americké štúdiá (2012)


Mgr. Ivana Rusnáková

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2019)


Mgr. Tímea Strihová

absolventka programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2015)


Mgr. Tomáš Trn

absolvent odboru britské a americké štúdiá (2011)


Mgr. Vladimír Varecha

absolvent študijného odboru masmediálne štúdiá (2013)


Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

absolventka odboru psychológia (2013) a doktorandského štúdia v odbore sociálna psychológia a psychológia práce (2016)

 

Posledná aktualizácia: 22.09.2020