Prejsť na obsah

Termíny zasadnutí orgánov fakulty

0minút, 17sekúnd
 Vedenie FFKolégium dekanky FFAS FFVR FF
  september4. 9. 2023
8. 9. 2023
11. 9. 2023
21. 9. 2023
11. 9. 2023 
  október5. 10. 2023
19. 10. 2023
23. 10. 2023 2. 10. 2023 13. 10. 2023
  november9. 11. 2023
23. 11. 2023
27. 11. 20236. 11. 2023  
  december7. 12. 2023
14. 12. 2023
 8. 12. 2023
  január    
  február 
  marec  4. 3. 2024  
  apríl 8. 4. 2024 
  máj 
  jún  

Vysvetlivky:
m.z. – mimoriadne zasadnutie


Študuj na UPJŠ