Prejsť na obsah

Termíny zasadnutí orgánov fakulty

0minút, 17sekúnd
 Vedenie FFKolégium dekanky FFAS FFVR FF
  september4. 9. 2023
8. 9. 2023
11. 9. 2023
21. 9. 2023
11. 9. 2023 
  október5. 10. 2023
19. 10. 2023
23. 10. 2023 2. 10. 2023 13. 10. 2023
  november9. 11. 2023
23. 11. 2023
27. 11. 20236. 11. 2023  
  december7. 12. 2023
14. 12. 2023
 8. 12. 2023
  január25. 1. 2024    
  február8. 2. 2024
22. 2. 2024
 12. 2. 202416. 2. 2024
  marec7. 3. 2024
21. 3. 2024
 11. 3. 2024 
  apríl 4. 4. 2024
25. 4. 2024
8. 4. 202429. 4. 2024 
  máj2. 5. 2024
16. 5. 2024
30. 5. 2024
13. 5. 2024 17. 5. 2024
  jún13. 6. 2024
27. 6. 2024
3. 6. 2024  

Vysvetlivky:
m.z. – mimoriadne zasadnutie


Študuj na UPJŠ