Prejsť na obsah

Termíny zasadnutí orgánov fakulty

0minút, 20sekúnd
 Vedenie FFKolégium dekanky FFAS FFVR FF
  september13. 9. 2022
26. 9. 2022
26. 9. 202226. 9. 2022 
  október10. 10. 2022
24. 10. 2022
  7. 10. 2022
  november7. 11. 2022
21. 11. 2022
7. 11. 202221. 11. 2022  
  december5. 12. 2022
19. 12. 2022
5. 12. 2022 2. 12. 2022
  január 23. 1. 2023   
  február20. 2. 2023  6. 2. 20232. 2. 2023 (m.z.)
13. 2. 2023 
17. 2. 2023 
  marec 6. 3. 2023
20. 3. 2023
 6. 3. 2023  
  apríl 3. 4. 2023
17. 4. 2023
 3. 4. 202317. 4. 2023 28. 4. 2023 
  máj 15. 5. 2023 15. 5. 2023 
  jún 5. 6. 2023
26. 6. 2023
5. 6. 2023
26. 6. 2023 
  

Vysvetlivky:
m.z. – mimoriadne zasadnutie


Študuj na UPJŠ