UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce (AIS)


Aktuality

Na stránke sa pracuje...

 


Kontaktné informácie

Katedra sociálnej práce
Filozofickej fakulty UPJŠ 
Moyzesova 9, 040 59 Košice 
e-mail: ksp.ff@upjs.sk 

 

Sekretariát: 
Eva Váliková, Tel.: 055 234 7166

 


Zobraziť Sokrates, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Posledná aktualizácia: 14.10.2017