UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce (AiS2)


 

Aktuality

 

 

Stáž pre študentov sociálnej práce Pomoc pre Ukrajinu

Noví docenti Katedry sociálnej práce FF UPJŠ

 

 

Prednáška na tému "Ochrana detí pred násilím"

 

 


Kontakt

Katedra sociálnej práce
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 11  Košice
e-mail: ksp.ff@upjs.sk

Sekretariát:
Ľubica Nezníková
Tel.: + 421 55 234 7126


Zobraziť Sokrates, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

 

Posledná aktualizácia: 12.04.2022