UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce (AIS)


Kontaktné informácie

Katedra sociálnej práce
Filozofickej fakulty UPJŠ 
Moyzesova 9, 040 59 Košice 
e-mail: ksp.ff@upjs.sk 

 

Sekretariát: 
Eva Váliková, Tel.: 055 234 7166

 


Zobraziť Sokrates, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Posledná aktualizácia: 04.12.2018