UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce (AiS2)


 

Aktuality

 

 

Košické dni sociálnej práce 2022
Nový vedúci katedry sociálnej práce FF UPJŠ
 

 

 

 

 

   

 


Kontakt

Katedra sociálnej práce
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 11  Košice
e-mail: ksp.ff@upjs.sk

Sekretariát:
Ľubica Nezníková
Tel.: + 421 55 234 7126


Zobraziť Sokrates, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

 

Posledná aktualizácia: 28.11.2022