UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra sociálnej práceAktuality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kontakt

Katedra sociálnej práce
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 11  Košice
e-mail: ksp.ff@upjs.sk

Sekretariát:
Eva Váliková
Tel.: 055 234 7166


Zobraziť Sokrates, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Katedra sociálnej práce (AIS) 

Posledná aktualizácia: 26.06.2019