UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra sociálnej práceAktuality

 

 

VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITY ŠTUDENTOV V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS + NA AK. ROK 2020/2021

 

     

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

     

Kontakt

Katedra sociálnej práce
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 11  Košice
e-mail: ksp.ff@upjs.sk

Sekretariát:
Eva Váliková
Tel.: 055 234 7166


Zobraziť Sokrates, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Katedra sociálnej práce (AIS) 

Posledná aktualizácia: 27.02.2020