UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce (AIS) 


Aktuality

Online prednáška o mimovládnej organizácii Mareena

      

 

 

Výzva na podávanie prihlášok na mobility študentov v rámci programu Erasmus + na akademický rok 2021/2022, letný semester (II.kolo)

 

 

 

 

Noví docenti katedry sociálnej práce UPJŠ

 

 

 


Kontakt

Katedra sociálnej práce
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 11  Košice
e-mail: ksp.ff@upjs.sk

Sekretariát:
Ľubica Nezníková
Tel.: + 421 55 234 7126


Zobraziť Sokrates, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

 

Posledná aktualizácia: 06.10.2021